Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Lịch sử 08 - Bài 15
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:24:54 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Thế chiến thứ nhất gồm có mấy giai đoạn?
  A - 
3 giai đoạn: 1914-1915, 1916-1917 và 1917-1918.
  B - 
2 giai đoạn: 1914-1915 và 1916-1918.
  C - 
2 giai đoạn: 1914-1915 và 1915-1918.
  D - 
2 giai đoạn: 1914-1916 và 1917-1918.
2-
Mĩ đã tiến hành xâm lược Phi-lip-pin thông qua con đường nào?
  A - 
Gây chiến với Tây Ban Nha để thôn tính Phi-lip-pin.
  B - 
Dùng vũ lực ép triều đình Phi-lip-pin phải đầu hàng.
  C - 
Trực tiếp mang quân xâm lược Phi-lip-pin.
  D - 
Phối hợp với các nước Tây Âu cùng tấn công vào Phi-lip-pin.
3-
Tại sao bước sang giai đoạn 1849 cho đến năm 1870, công nhân lại trưởng thành hơn trong đấu tranh và ý thức rõ hơn về vai trò giai cấp của mình?
  A - 
Có sự soi đường chỉ lối của Tuyên ngôn của Đảng cộng sản và Quốc tế I.
  B - 
Thế lực kinh tế của công nhân đã có sự phát triển.
  C - 
Có sự chỉ đạo của Quốc tế cộng sản (Quốc tế III).
  D - 
Giai cấp tư sản đang trên đà suy yếu.
4-
Đảng Quốc đại là chính đảng của:
  A - 
Giai cấp công nhân và nông dân Ấn Độ
  B - 
Giai cấp nông dân Ấn Độ
  C - 
Giai cấp công nhân Ấn Độ
  D - 
Giai cấp tư sản dân tộc Ấn Độ
5-
Ngoài giai cấp tư sản, đối tượng đả kích của văn học - nghệ thuật trong giai đoạn cuối thế kỉ XVIII - XIX còn là:
  A - 
Phong kiến và Giáo hội Ki-tô.
  B - 
Các tổ chức độc quyền.
  C - 
Tầng lớp nông dân.
  D - 
Tầng lớp bình dân và tiểu tư sản thành thị.
6-
Vì sao ngay từ lúc mới ra đời, giai cấp công nhân đã đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản?
  A - 
Tiền lương thấp, điều kiện lao động ăn ở thấp kém
  B - 
Công nhân phải làm việc nhiều giờ nặng nhọc
  C - 
Công nhân bị bóc lột ngày càng nặng nề do lệ thuộc vào máy móc
  D - 
Tất cả đều đúng
7-
Khi quân Phổ chuẩn bị tấn công vào nước Pháp, giai cấp tư sản Pháp thành lập chính phủ lâm thời với tên gọi:
  A - 
"Chính phủ Cứu quốc"
  B - 
"Chính phủ yêu nước"
  C - 
"Chính phủ lập quốc"
  D - 
"Chính phủ Vệ quốc"
8-
Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho công nghiệp Pháp cuối thế kỉ XIX phát triển chậm lại?
  A - 
Sự cạnh tranh gay gắt của Mĩ và Đức.
  B - 
Hậu quả của chiến tranh Pháp - Phổ.
  C - 
Sự vươn lên mạnh mẽ của Anh.
  D - 
Đầu tư vào các thuộc địa.
9-
Giữ vai trò chi phối, bao trùm mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội Nhật Bản những năm cuối thế kỉ XIX - XX là:
  A - 
Các trang trại của giai cấp địa chủ, quý tộc.
  B - 
Các thương điếm của thương nhân Hoa kiều.
  C - 
Các công ty thương mại.
  D - 
Các công ty độc quyền.
10-
Đâu là mặt tích cực của chủ nghĩa tư bản?
  A - 
Thị trường thế giới được phân chia một cách công bằng.
  B - 
Tạo ra được khối lượng hàng hóa khổng lồ và các thành tựu về văn hóa, khoa học kĩ thuật, nghệ thuật.
  C - 
Đưa đến các phát minh nhảy vọt trong khoa học - kĩ thuật, văn học - nghệ thuật.
  D - 
Tạo ra được khối lượng hàng hóa khổng lồ.
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 16
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 01
Đề Xuất
Lịch sử 08 - Bài 16
Lịch sử 08 - Bài 17
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 14
Lịch sử 08 - Bài 08
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 09
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 04
Lịch sử 08 - Bài 05
Lịch sử 08 - Bài 03
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters