WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Lịch sử 08 - Bài 16
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 00:16:59 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Khi quân đội Đức tiến sâu vào nước Pháp bao vây Pa-ri, chính phủ lâm thời tư sản ra lệnh cho nhân dân làm gì?
  A - 
Chấm dứt phòng thủ đất nước
  B - 
Giải tán lực lượng vũ trang
  C - 
Hãy cứu nguy cho Tổ quốc
  D - 
Kiên quyết đứng lên chống Đức đến cùng
2-
Vào tháng 7 - 1908 đã diễn ra cuộc bãi công chính trị của công nhân thành phố nào ở Ấn Độ?
  A - 
Can-cút-ta.
  B - 
Bom-bay.
  C - 
Ma-đơ-rát.
  D - 
Niu-đê-li.
3-
Ai là đại diện ưu tú và lãnh tụ kiệt xuất của phong trào cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Trung Quốc?
  A - 
Tôn Trung Sơn.
  B - 
Mao Trạch Đông.
  C - 
Lương Khải Siêu.
  D - 
Khang Hữu Vi.
4-
Hình thức đấu tranh của phong trào này là mít-tinh biểu tình đưa kiến nghị (có hàng triệu chữ kí) đến Quốc hội đòi quyền phổ thông bầu cử, tăng lương, giảm giờ làm cho người lao động. Phong trào cuối cùng bị dập tắt, nhưng đã tỏ rõ tính chất quần chúng rộng lớn, tính tổ chức và mục tiêu chính trị rõ nét. Đó là đặc điểm của phong trào nào?
  A - 
Khởi nghĩa Li-ông (Pháp) năm 1834
  B - 
Khởi nghĩa công nhân dệt của Sơ-lê-din (Đức) 1844
  C - 
Phong trào Hiến chương của Anh năm 1836 đến 1846
  D - 
Khởi nghĩa Li-ông (Pháp) năm 1831
5-
Nguyên nhân sâu xa làm bùng nổ khởi nghĩa của binh lính Xi-pay là gì?
  A - 
Binh lính Xi-pay căm thù sự thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ
  B - 
Binh lính Xi-pay bị thực dân Anh đàn áp dã man.
  C - 
Binh lính Xi-pay bị sĩ quan Anh bạc đãi, khinh rẻ.
  D - 
Binh lính Xi-pay bị thực dân Anh bắt làm bia đỡ đạn trong cuộc chiến tranh với Pháp trên đất Ấn Độ.
6-
Trước hành động của phái Lập hiến và sự thông qua Hiến pháp mới năm 1791, vua Lu-i XVI đã có phản ứng gì?
  A - 
Bỏ chạy ra nước ngoài chờ cơ hội quay trở lại phản công quân Quốc hội.
  B - 
Xin từ bỏ ngai vàng và giao trọng trách chọn người kế vị cho Quốc hội lập hiến.
  C - 
Tự chạy lên phía Bắc tập hợp lực lượng chống lại Quốc hội
  D - 
Cấu kết với lực lượng phản động trong nước và cầu cứu các nước phong kiến châu Âu can thiệp chống phá cách mạng.
7-
Trong 20 năm đầu (1885-1905), Đảng Quốc đại chủ trương dùng phương pháp gì để đòi chính phủ Anh thực hiện cải cách ở Ấn Độ?
  A - 
Dùng phương pháp đấu tranh chính trị
  B - 
Dùng phương pháp bạo lực
  C - 
Dùng phương pháp thương lượng
  D - 
Dùng phương pháp ôn hòa
8-
Các danh họa Đa-vít, Đơ-la-croa, Cuốc-bê là người nước nào?
  A - 
Anh.
  B - 
Tây Ban Nha.
  C - 
Ba Lan.
  D - 
Pháp.
9-
Thuộc địa của Pháp có ở các châu lục nào?
  A - 
Mĩ La tinh, châu Á.
  B - 
Mĩ Latinh, châu Âu, châu Úc.
  C - 
Châu Phi, châu Úc, châu Á và một số đảo trên Thái Bình Dương.
  D - 
Châu Phi, châu Á và một số đảo trên Thái Bình Dương.
10-
Đâu là thể chế chính trị của nước Đức?
  A - 
Thể chế liên bang.
  B - 
Thể chế dân chủ đại nghị.
  C - 
Thể chế Dân chủ.
  D - 
Thể chế Cộng hòa.
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 16
Đề Xuất
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 09
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 08
Lịch sử 08 - Bài 04
Lịch sử 08 - Bài 14
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 16
Lịch sử 08 - Bài 15
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 17
Lịch sử 08 - Bài 07
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters