WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Lịch sử 08 - Bài 19
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:50:52 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Mâu thuẫn chủ yếu giữa các nước đế quốc thể hiện ở lĩnh vực nào?
  A - 
Vấn đề áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật
  B - 
Vấn đề thuộc địa và thị trường
  C - 
Vấn đề tranh chấp quyền lực
  D - 
Vấn đề cạnh tranh trong việc xuất khẩu hàng hóa
2-
Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Anh trước cách mạng phát triển mạnh nhất ở vùng nào?
  A - 
Đông - Bắc.
  B - 
Miền Nam.
  C - 
Tây - Nam.
  D - 
Đông - Nam.
3-
Vì sao cuộc cách mạng ngày 18-3-1871 được gọi là cuộc cách mạng vô sản?
  A - 
Vì cuộc cách mạng này đánh đuổi được quân Phổ và thiết lập nền chuyên chính vô sản
  B - 
Vì cuộc cách mạng này thành lập được bộ máy nhà nước của giai cấp vô sản
  C - 
Vì cuộc cách mạng này do giai cấp vô sản lãnh đạo
  D - 
Vì cuộc cách mạng này lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản
4-
Từ năm 1900 - 1914, tỉ lệ công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân của Nhật tăng trưởng như thế nào?
  A - 
Từ 29% lên 42%.
  B - 
Từ 19% lên 32%.
  C - 
Từ 29% lên 32%.
  D - 
Từ 19% lên 42%.
5-
Điều kiện nào cho phép Mĩ có thể phát triển kinh tế công nghiệp?
  A - 
Tài nguyên thiên nhiên phong phú. (1)
  B - 
Ứng dụng thành tựu khoa học kĩ thuật và hợp lí hóa sản xuất. (2)
  C - 
Lợi dụng nguồn đầu tư của châu Âu và hoàn cảnh hòa bình lâu dài. (3
  D - 
Tất cả (1), (2) và (3).
6-
Công ty độc quyền nổi tiếng của Đức là ở ngành nào?
  A - 
Than đá.
  B - 
Sản xuất ô tô.
  C - 
Hóa chất.
  D - 
Ngân hàng.
7-
Đoạn đường sắt đầu tiên được khánh thành ở Anh là vào năm nào?
  A - 
1805.
  B - 
1815.
  C - 
1825.
  D - 
1835.
8-
Từ 1640 đến năm 1871 là giai đoạn nào trong tiến trình phát triển của chủ nghĩa tư bản?
  A - 
Chủ nghĩa thực dân.
  B - 
Chủ nghĩa tư bản hiện đại.
  C - 
Chủ nghĩa tư bản độc quyền.
  D - 
Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh.
9-
Tại sao Đẳng cấp thứ ba lại kịch liệt phản đối chính sách tăng thuế của vua Lu-i XVI?
  A - 
Vì họ có mâu thuẫn với chế độ quân chủ chuyên chế Pháp.
  B - 
Vì vua Lu-i XVI là một ông vua chỉ quen bóc lột và hưởng thụ.
  C - 
Vì họ là nạn nhân chính của chính sách tăng thuế.
  D - 
Vì họ có mâu thuẫn với vua Lu-i XVI.
10-
Giai cấp công nhân làm thuê ở Nê-đéc-lan xuất thân chủ yếu từ các thành phần nào?
  A - 
Thợ thủ công và nông dân bị phá sản
  B - 
Giai cấp tư sản bị phá sản
  C - 
Giai cấp nông dân bị tước đoạt ruộng đất
  D - 
Tầng lớp tiểu tư sản bị thất nghiệp
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 16
Đề Xuất
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 05
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 16
Lịch sử 08 - Bài 09
Lịch sử 08 - Bài 04
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 15
Lịch sử 08 - Bài 17
Lịch sử 08 - Bài 14
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 27
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters