Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Lịch sử 08 - Bài 20
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:46:27 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cuộc cách mạng tư sản I-ta-li-a, Đức được diễn ra dưới hình thức nào?
  A - 
Chiến tranh giành độc lập.
  B - 
Thống nhất đất nước.
  C - 
Một cuộc cải cách dân chủ.
  D - 
Nội chiến.
2-
Mĩ dựa vào điều kiện nào để tăng cường bành trướng thuộc địa?
  A - 
Vị trí và vai trò của Mĩ trong quan hệ quốc tế.
  B - 
Tiềm năng kinh tế.
  C - 
Vũ khí và sức mạnh quân sự.
  D - 
Vũ lực và đồng đôla.
3-
Vì sao Đức là kẻ hung hăng nhất trong cuộc đua tranh giành thuộc địa?
  A - 
Đức có truyền thống hiếu chiến.
  B - 
Vì có tiềm lực kinh tế, quân sự. Ít thuộc địa.
  C - 
Đức có tham vọng làm bá chủ.
  D - 
Tất cả đều sai.
4-
Cho đến cuối thế kỉ XIX, vùng Vân Nam của Trung Quốc do nước nào nắm giữ?
  A - 
Nga.
  B - 
Pháp.
  C - 
Hà Lan.
  D - 
Anh.
5-
Quốc hội lập hiến có những quyền hành nào?
  A - 
Quyền soạn thảo Hiến pháp.
  B - 
Quyền soạn thảo Hiến pháp và thông qua các đạo luật về tài chính.
  C - 
Quyền soạn thảo Hiến pháp, quyền phế truất vua.
  D - 
Quyền thông qua các đạo luật tài chính và quyền bãi nhiệm các chức quan lại trong triều đình.
6-
Đâu là điểm khác biệt của các nước Anh, Pháp so với Mĩ, Đức những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?
  A - 
Là các nước tư bản trẻ, có nền kinh tế phát triển nhưng có ít thuộc địa.
  B - 
Là các nước tư bản già, có nền kinh tế kém phát triển hơn nhưng lại có nhiều thuộc địa.
  C - 
Là các nước tư bản già, có nền kinh tế phát triển và có nhiều thuộc địa.
  D - 
Là các nước tư bản trẻ, có nền kinh tế kém phát triển nhưng nhiều thuộc địa.
7-
Ai là người thực hiện cải cách canh tân đất nước ở Nhật Bản thế kỉ XIX?
  A - 
Thiên Hoàng Minh Trị
  B - 
Đại tư sản
  C - 
Quý tộc tư sản hóa
  D - 
Tất cả đều sai
8-
Ngày 26-3-1871, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Pháp?
  A - 
Quốc dân quân đánh chiếm các trụ sở của Chính phủ lâm thời
  B - 
Lá cờ cách mạng phất phới bay trên nóc tòa nhà thị chính
  C - 
Tổ chức bầu cử Hội đồng công xã
  D - 
Hội đồng công xã làm lễ ra mắt trước quốc dân đồng bào
9-
Trước phong trào phản đối của nông dân và binh lính Anh, Ô-li-vơ Crôm-oen đã thiết lập chế độ nào?
  A - 
Quân chủ lập hiến.
  B - 
Độc tài quân sự.
  C - 
Cộng hòa nghị viện.
  D - 
Quân chủ chuyên chế.
10-
Từ năm 1912 cho đến năm 1917, số lượng các cuộc bãi công ở Nhật Bản tăng như thế nào?
  A - 
Từ 46 lên 398.
  B - 
Từ 46 lên 298.
  C - 
Từ 56 lên 498.
  D - 
Từ 56 lên 198.
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 16
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 01
Đề Xuất
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 05
Lịch sử 08 - Bài 09
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 17
Lịch sử 08 - Bài 14
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 16
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 08
Lịch sử 08 - Bài 15
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 22
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters