Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Lịch sử 08 - Bài 21
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:42:53 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Đến cuối thế kỉ XIX, Anh đã chiếm được vùng nào của Trung Quốc?
  A - 
Châu thổ sông Dương Tử.
  B - 
Vân Nam.
  C - 
Vùng Đông Bắc.
  D - 
Sơn Đông.
2-
Phản ứng chung của nhân dân các nước Đông Nam Á khi thực dân phương Tây kéo đến xâm lược là gì?
  A - 
Thỏa hiệp và tiến hành thương lượng để giữ độc lập.
  B - 
Nhanh chóng đầu hàng.
  C - 
Phản ứng yếu ớt.
  D - 
Kiên quyết đứng lên đấu tranh.
3-
Mâu thuẫn chủ yếu giữa các nước tư bản già (Anh, Pháp) so với các nước tư bản trẻ (Mĩ, Đức) xoay quanh vấn đề nào?
  A - 
Sự phát triển kinh tế.
  B - 
Xuất khẩu tư bản.
  C - 
Ngoại tệ và tài chính.
  D - 
Thị trường và thuộc địa.
4-
Trong nền sản xuất mới, giai cấp tư sản có thế lực kinh tế nhưng không có thế lực chính trị, bị nhà nước phong kiến kìm hãm; nhân dân lao động (chủ yếu là nông dân, thợ thủ công, công nhân) bị áp bức, bóc lột nặng nề. Đó là đặc điểm kinh tế xã hội ở Tây Âu trong các thế kỉ nào?
  A - 
Các thế kỉ XV - XVI
  B - 
Các thế kỉ XIV - XV
  C - 
Các thế kỉ XV - XVIII
  D - 
Các thế kỉ XV - XVII
5-
Đâu là điểm chung của: cuộc đấu tranh thống nhất Đức, I-ta-lia và cải cách nông nô ở Nga?
  A - 
Đều do giai cấp tư sản tiến hành.
  B - 
Đều mang tính chất một cuộc cách mạng tư sản.
  C - 
Đều nổ ra vào năm 1870.
  D - 
Đều diễn ra dưới hình thức thống nhất đất nước.
6-
Khi nền sản xuất mới nào ra đời trong lòng xã hội phong kiến, mâu thuẫn mới nào nảy sinh?
  A - 
Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với nông dân và thợ thủ công
  B - 
Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với giai cấp tư sản và các tầng lớp nhân dân
  C - 
Mâu thuẫn giữa tư sản với nông dân
  D - 
Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với giai cấp tư sản
7-
Qua các cuộc cách mạng tư sản Hà Lan, Anh và Mĩ, theo em một cuộc cách mạng tư sản cần phải hoàn thành những nhiệm vụ nào?
  A - 
Lật đổ hoàn toàn chế độ phong kiến cũ, xác lập vương triều phong kiến mới tiến bộ hơn.
  B - 
Thủ tiêu tàn tích phong kiến, thiết lập chính quyền liên hiệp của tư sản và phong kiến.
  C - 
Lật đổ tàn tích phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
  D - 
Lật đổ ách thống trị của ngoại bang và phong kiến trong nước.
8-
Những điểm nào thể hiện sự hạn chế của "Tuyên ngôn độc lập" của Mĩ?
  A - 
Phụ nữ không có quyền bầu cử
  B - 
Những người nô lệ da đen và người Indian không có quyền chính trị
  C - 
Chỉ những người da trắng có tà sản, đóng thuế theo quy định mới có quyền ứng cử, bầu cử
  D - 
Tất cả đều đúng
9-
Đâu là mốc mở đầu của cách mạng tư sản Anh?
  A - 
Tháng 9 - 1642.
  B - 
Tháng 8 - 1642.
  C - 
Tháng 8 - 1640.
  D - 
Tháng 6 - 1640.
10-
Hiện tượng mới về kinh tế ở Tây Âu thế kỉ XV là:
  A - 
Xuất hiện các xưởng dệt vải, luyện kim... có thuê mướn nhân công
  B - 
Nhiều thành thị trở thành trung tâm sản xuất, buôn bán
  C - 
Các ngân hàng được thành lập và ngày càng có vai trò to lớn.
  D - 
Tất cả các hiện tượng trên trên
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 16
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 01
Đề Xuất
Lịch sử 08 - Bài 16
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 14
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 15
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 17
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 09
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters