Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Thi bằng   ||  Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ  

Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 15
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:59:40 (Server time)
Số câu hỏi: 15.   Tổng điểm: 15
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Biển số 3 có ý nghĩa gì?

  A - 
Tốc độ tối thiểu 70km/h
  B - 
Tốc độ tối đa 120km/h
  C - 
Cấm vượt quá 100km/h khi trời mưa
  D - 
Tốc độ cho phép chạy trên đường cao tốc
2-
Biển nào báo hiệu đường có làn đường dành cho ô tô khách?

  A - 
Biển 1
  B - 
Biển 2
  C - 
Biển 3
3-
Biển nào báo hiệu rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách?

  A - 
Biển 1
  B - 
Biển 2
  C - 
Biển 3
4-
Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

  A - 
Xe tài, xe lam, xe con, mô tô
  B - 
Xe tài, mô tô, xe lam, xe con
  C - 
Xe lam, xe tải, xe con, mô tô
  D - 
Mô tô, xe lam, xe tải, xe con
5-
Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

  A - 
Xe công an, xe con, xe tải, xe lam.
  B - 
Xe công an, xe lam, xe con, xe tải
  C - 
Xe công an, xe tải, xe lam, xe con
  D - 
Xe con, xe công an, xe tải, xe lam
6-
Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

  A - 
Xe tải, xe công an, xe khách, xe con
  B - 
Xe công an, xe khách, xe con, xe tải
  C - 
Xe công an, xe con, xe tải, xe khách
  D - 
Xe công an, xe tải, xe khách, xe con
7-
Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

  A - 
Xe tải, xe lam, mô tô
  B - 
Xe lam, xe tải, mô tô
  C - 
Mô tô, xe lam, xe tải
  D - 
Xe lam, mô tô, xe tải
8-
Trong trường hợp nào xe được quyền đi trước?

  A - 
Mô tô
  B - 
Xe con
9-
Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

  A - 
Xe lam, xe cứu thương, xe con
  B - 
Xe cứu thương, xe lam, xe con
  C - 
Xe con, xe lam, xe cứu thương
10-
Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

  A - 
Xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe con
  B - 
Xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe con
  C - 
Xe cứu thương, xe con, xe cứu hỏa
11-
Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

  A - 
Mô tô
  B - 
Xe cứu thương
12-
Xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua nơi giao nhau này?

  A - 
Xe khách
  B - 
Xe tải
  C - 
Xe con
13-
Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

  A - 
Xe con
  B - 
Xe tải
14-
Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

  A - 
Xe công an
  B - 
Xe chữa cháy
15-
Theo tín hiệu đèn xe nào được phép đi?

  A - 
Xe con và xe khách
  B - 
Mô tô
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Máy - Mô tô - Bài 05
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Máy - Mô tô - Bài 06
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Máy - Mô tô - Bài 07
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 13
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 18
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 09
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 27
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 20
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 19
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 17
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Máy - Mô tô - Bài 04
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 12
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Máy - Mô tô - Bài 01
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 26
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 21
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 22
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 11
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Máy - Mô tô - Bài 03
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 23
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Máy - Mô tô - Bài 02
Đề Xuất
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 10
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 18
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 24
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Máy - Mô tô - Bài 04
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 21
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 15
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 02
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 07
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 16
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Máy - Mô tô - Bài 07
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Máy - Mô tô - Bài 02
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 12
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 05
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 25
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 20
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 08
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 13
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 09
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Hơi - Ôtô - Bài 03
Lý Thuyết Thi Bằng Lái Xe Máy - Mô tô - Bài 06
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters