Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Lịch sử 08 - Bài 23
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:09:31 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Nhiều phát minh khoa học vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX đó là:
  A - 
Điện ảnh với phim có tiếng nói và phim màu.
  B - 
Điện tín, điện thoại
  C - 
Điện tín, ra đa, hàng không, điện thoại, điện ảnh
  D - 
Ra đa, hàng không.
2-
Ai là cha đẻ của ngành vũ trụ học hiện đại?
  A - 
Giêm-Oát.
  B - 
Lô-mô-nô-xốp.
  C - 
Uyn-bơ Rai.
  D - 
C.Xi-ôn-cốp-xki.
3-
Ở Liên Xô, nạn mù chữ được căn bản thanh toán vào thời gian nào?
  A - 
Cuối những năm 20 của thế kỉ XX.
  B - 
Cuối những năm 30 của thế kỉ XX.
  C - 
Cuối những năm 40 của thế kỉ XX.
  D - 
Cuối những năm 50 của thế kỉ XX.
4-
Nhà bác học An-be Anh-xtanh là người nước nào?
  A - 
Pháp
  B - 
Nga
  C - 
  D - 
Đức
5-
Các phát minh lớn của thế kỉ XX từ năng lượng nguyên tử đến lade, bán dẫn đều có liên quan đến lí thuyết nào?
  A - 
Thuyết lượng tử ánh sáng.
  B - 
Thuyết tương đối.
  C - 
Thuyết vạn vật hấp dẫn.
  D - 
Thuyết tiến hóa.
6-
Về văn học, từ đầu năm 1928 đến năm 1950, đã xuất bản được 102.800 đầu sách văn học với tổng số hơn 2,5 tỉ bản. Đó là số sách xuất bản ở nước nào?
  A - 
Trung Quốc
  B - 
Liên Xô
  C - 
  D - 
Anh
7-
Từ năm 1928 đến 1950, nước Nga đã xuất bản bao nhiêu đầu sách văn học?
  A - 
82.800.
  B - 
92.800.
  C - 
102.800.
  D - 
112.800.
8-
Hãy chỉ ra hạn chế của các phát minh khoa học trong nửa đầu thế kỉ XX đối với nhân loại:
  A - 
Vẫn chưa được đưa vào áp dụng trong thực tế.
  B - 
Phát minh ra các phương tiện chiến tranh gây thảm họa cho nhân loại.
  C - 
Chi phí lớn và gây thiệt hại về kinh tế cho các nước.
  D - 
Đẩy nhân loại vào nguy cơ của chiến tranh hạt nhân.
9-
An-be Anh-xtanh là nhà bác học trong lĩnh vực nào?
  A - 
Toán học.
  B - 
Sinh hoc.
  C - 
Hóa học.
  D - 
Vật lí học.
10-
Đâu là năm sinh và năm mất của An-be Anh-xtanh?
  A - 
1859 - 1945.
  B - 
1869 - 1950.
  C - 
1879 - 1955.
  D - 
1889 - 1965.
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 16
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 01
Đề Xuất
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 09
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 14
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 04
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 17
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 15
Lịch sử 08 - Bài 16
Lịch sử 08 - Bài 02
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters