WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Lịch sử 08 - Bài 25
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:31:50 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Quan điểm của Mĩ trước nguy cơ chiến tranh là:
  A - 
Liên kết với Anh - Pháp chống lại phát xít.
  B - 
Không can thiệp vào sự kiện bên ngoài châu Mĩ.
  C - 
Cùng phát xít đánh châu Âu để chia phần.
  D - 
Bắt tay với Liên Xô đánh phát xít.
2-
Việc tiêu diệt phe phát xít ở mặt trận Bắc Phi là chiến công của các nước đồng minh nào?
  A - 
Liên Xô, Anh và Mĩ.
  B - 
Liên quân Anh - Mĩ.
  C - 
Liên Xô và Mĩ.
  D - 
Liên Xô và Anh.
3-
Sau khi quét sạch quân Đức ra khỏi lãnh thổ, Hồng quân Liên Xô đã thực hiện nhiệm vụ gì?
  A - 
Tấn công sang nước Đức và tiêu diệt phát xít Đức.
  B - 
Tiến vào Đông Âu và giúp nhân dân các nước này giải phóng.
  C - 
Quay sang chiến trường Thái Bình Dương giúp Mĩ tiêu diệt phát xít Nhật.
  D - 
Tiến vào Pháp giúp chính phủ Pháp đấu tranh giành lại độc lập.
4-
Khi Đức đánh chiếm Pháp (06/1940) kết quả như thế nào?
  A - 
Pháp phải kí hiệp định đình chiến (22/06/1940).
  B - 
Đánh bật quân Đức ra khỏi thủ đô.
  C - 
Bảo vệ được thủ đô Pa-ri.
  D - 
Đức chỉ chiếm những vùng giáp biên giới.
5-
Hồng quân Liên Xô phản công giải phóng toàn bộ lãnh thổ vào lúc nào?
  A - 
01/1944.
  B - 
06/1944.
  C - 
12/1944.
  D - 
04/1945.
6-
Nguyên nhân chiến tranh thế giới thứ hai là:
  A - 
Hậu quả của khủng hoảng kinh tế thế giới làm xuất hiện chủ nghĩa phát xít.
  B - 
Chính sách thỏa hiệp, nhượng bộ của Anh - Pháp - Mĩ với phát xít.
  C - 
Sự phát triển không đều của chủ nghĩa đế quốc làm mâu thuẫn đế
  D - 
Tất cả các câu đều đúng.
7-
Tại sao Hít-le lại tấn công các nước châu Âu trước?
  A - 
Vì được các nước châu Âu nhượng bộ, chưa đủ sức đánh ngay Liên Xô.
  B - 
Địa hình châu Âu phù hợp với chiến thuật của quân Đức.
  C - 
Có đánh châu Âu mới có thể đánh sang Mĩ Latinh.
  D - 
Vì Đức ở châu Âu.
8-
Liên quân Mĩ - Anh mở mặt trận thứ hai ở Tây Âu vào lúc nào, tại đâu?
  A - 
Mùa hè 1944 - Noóc-măng-đi (Pháp).
  B - 
Mùa hè 1944 - Xi-xi-li-a (Ý).
  C - 
Mùa thu 1944 - Noóc-măng-đi (Pháp).
  D - 
Mùa xuân 1944 - Boóc-đô (Pháp).
9-
Mặt trận Đồng minh chống phát xít ra đời lúc nào, ở đâu?
  A - 
01/11/1942 - Mát-xcơ-va.
  B - 
01/12/1941 - Oa-sinh-tơn.
  C - 
01/01/1942 - Oa-sinh-tơn.
  D - 
01/01/1942 - Mát-xcơ-va.
10-
Liên quân Anh - Mĩ giành lại ưu thế ở Bắc Phi bằng sự kiện gì, thời gian nào?
  A - 
Chiến thắng Cai-rô - (09/1942).
  B - 
Chiến thắng Cai-rô - (l0/1942).
  C - 
Chiến thắng En A-la-men - (l0/1942.
  D - 
Chiến thắng En A-la-men - (11/1942).
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 16
Đề Xuất
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 16
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 17
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 05
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 04
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 15
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 09
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 14
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 27
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters