WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Lịch sử 08 - Bài 26
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:17:02 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hồng quân Liên Xô tấn công Đức ở mặt trận phía đông châu Âu vào lúc nào?
  A - 
06/1944.
  B - 
12/1944
  C - 
04/1945.
  D - 
01/1945.
2-
Trong giai đoạn đầu của chiến tranh, quân Đức đã áp dụng chiến thuật nào?
  A - 
Chiến tranh kì quặc.
  B - 
Đánh chắc tiến chắc.
  C - 
Chiến tranh chớp nhoáng.
  D - 
Chiến thuật "tằm ăn dâu".
3-
Việc Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật đã làm cho khoảng bao nhiêu người dân Nhật thiệt mạng?
  A - 
10 triệu người.
  B - 
10 vạn người.
  C - 
1 triệu người.
  D - 
1 vạn người.
4-
Mục tiêu của các nước Anh, Pháp, Mĩ khi thực hiện chính sách trung lập trước nguy cơ chiến tranh là gì?
  A - 
Hi vọng có thể ngăn cản cuộc chiến tranh bằng một cuộc thương lượng.
  B - 
Kéo dài thời gian xảy ra chiến tranh.
  C - 
Đẩy Liên Xô và phe phát xít tuyên chiến và phát xít sẽ thay các nước này tiêu diệt Liên Xô.
  D - 
Lôi kéo các nước phát xít về phe mình trong cuộc tấn công tiêu diệt Liên Xô.
5-
Hai thành phố nào của Nhật bị Mĩ ném bom nguyên tử, vào thời gian nào?
  A - 
Hi-rô-si-ma và Na-ga-da-ki - Ngày 06 và 08/08/1945.
  B - 
Hi-rô-si-ma và Na-ga-da-ki - Ngày 06 và 09/08/1945.
  C - 
Hi-rô-si-ma và Ô-sa-ka - Ngày 06 và 07/08/1945.
  D - 
Hi-rô-si-ma và Tô-ki-ô - Ngày 06 và 07/08/1945.
6-
Tại sao các nước Anh, Pháp, Mĩ lại chủ trương giữ nguyên trật tự thế giới Véc-xai Oa-sinh-tơn?
  A - 
Chiến tranh xảy ra sẽ hao tổn nhiều của cải vật chất và tiềm năng kinh tế.
  B - 
Vì các nước này được hưởng nhiều quyền lợi nhất từ Hội nghị Véc-xai và Oa-sinh-tơn.
  C - 
Là các nước sáng lập Hội quốc liên - tổ chức quốc tế nhằm duy trì hòa bình trên thế giới.
  D - 
Xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh là xu thế hòa bình.
7-
Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau mang lại điều gì cho Liên Xô?
  A - 
Anh - Pháp sẽ không đánh mình, chỉ lo đối phó với Đức.
  B - 
Không liên quan gì đến Liên Xô.
  C - 
Bảo vệ quyền lợi quốc gia, phân hóa kẻ thù.
  D - 
Liên Xô phải chuẩn bị đối phó với nhiều kẻ thù.
8-
Nhằm củng cố khối liên minh phát xít, 3 nước phát xít đã làm gì vào tháng 09/1940?
  A - 
Kí kết hiệp ước Tam cường Đức - Ý - Nhật tại Rô-ma.
  B - 
Kí kết hiệp ước cùng nhau tấn công Liên Xô tại Tô-ki-ô.
  C - 
Kí kết hiệp ước Tam cường Đức - Ý - Nhật tại Béc-lin.
  D - 
Thỏa thuận việc phân công xâm chiếm thế giới tại Muy-ních.
9-
Việc Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản đã có tác động như thế nào đến cục diện chiến tranh?
  A - 
Đẩy nhanh quá trình đầu hàng của phát xít Nhật.
  B - 
Mở ra thời kì tổng phản công của Mĩ và Đồng minh ở chiến trường châu Á - Thái Bình Dương.
  C - 
Buộc Nhật phải kí văn kiện đầu hàng không điều kiện.
  D - 
Kết thúc chiến tranh ở châu Á.
10-
Kết quả của chiến thắng Xta-lin-grát (02/1943) là:
  A - 
33 vạn quân Đức bị tiêu diệt hoàn toàn.
  B - 
Toàn bộ quân Đức bị bắt và giết.
  C - 
Toàn bộ 33 vạn quân Đức và chỉ huy Pao-lút bị bắt và giết.
  D - 
33 vạn quân và Pan-lút bị bắt toàn bộ.
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 16
Đề Xuất
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 14
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 05
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 15
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 17
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 04
Lịch sử 08 - Bài 24
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters