WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Lịch sử 08 - Bài 27
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 00:32:02 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Năm 1914, Nhật Bản mở rộng khu vực ảnh hưởng ở đâu?
  A - 
Đông Nam Á
  B - 
Việt Nam
  C - 
Trung Quốc
  D - 
Triều Tiên
2-
Ca-tai-a-ma-Xen đã lãnh đạo công nhân đường sắt Nhật Bản bãi công thắng lợi vào năm nào?
  A - 
1896.
  B - 
1898.
  C - 
1900.
  D - 
1902.
3-
Tại sao Nhật phải tiến hành cải cách?
  A - 
Để tiêu diệt tướng quân.
  B - 
Để thoát khỏi chế độ phong kiến lạc hậu.
  C - 
Để duy trì chế độ phong kiến.
  D - 
Để bảo vệ quyền lợi của quý tộc phong kiến.
4-
Thắng lợi trong cuộc chiến tranh Nga - Nhật (1904 - 1905) đã đem lại kết quả gì cho nước Nhật?
  A - 
Nhật được quyền đặt các lãnh sự trên đất Nga và kiểm soát Nga về các chính sách đối ngoại.
  B - 
Nhật chiếm được tất cả hệ thống thuộc địa của Nga và vùng Đông Bắc nước Nga.
  C - 
Nhật chiếm được một số vùng của Nga như bán đảo Liêu Đông, nam Xa-kha-lin.
  D - 
Nhật hoàn toàn chiếm được Nga rộng lớn.
5-
Kế hoạch xâm lược và thống trị thế giới do Ta-na-ca đệ trình lên Thiên hoàng Nhật Bản mang tên là gì?
  A - 
Bản " Điều trần".
  B - 
Bản "Yêu sách".
  C - 
Bản "Đề nghị".
  D - 
Bản "Tấu thỉnh".
6-
Công nghiệp và ngoại thương Nhật Bản như thế nào khi khủng hoảng 1929 nổ ra?
  A - 
Công nghiệp giảm 32,5%, ngoại thương giảm 80%.
  B - 
Công nghiệp và ngoại thương giảm 32,5%.
  C - 
Công nghiệp và ngoại thương giảm 80%.
  D - 
Công nghiệp giảm 35,2%, ngoại thương giảm 70%.
7-
Sự ổn định của Nhật kéo dài đến lúc nào? Biểu hiện sự mất ổn định?
  A - 
Mùa xuân 1928 - Khủng hoảng năng lượng làm 30 nhà máy đóng cửa.
  B - 
Mùa thu 1927 - Khủng hoảng tài chính làm 30 ngân hàng đóng cửa.
  C - 
Xuân 1927 - Khủng hoảng tài chính làm 30 ngân hàng phá sản.
  D - 
Mùa hè 1927 - Khủng hoảng nguyên liệu làm sản xuất đình trệ.
8-
Cuộc "bạo động lúa gạo" ở Nhật bùng nổ vào năm nào?
  A - 
1918.
  B - 
1919.
  C - 
1920.
  D - 
1921.
9-
Trận động đất vào thời gian nào làm cho thủ đô Tô-ki-ô hầu như sụp đổ hoàn toàn?
  A - 
Tháng 11 - 1920.
  B - 
Tháng 8 - 1921.
  C - 
Tháng 12 - 1922.
  D - 
Tháng 9 - 1923.
10-
Giai đoạn 1914 - 1919, tình hình công nghiệp và tài chính Nhật như thế nào?
  A - 
Sản lượng công nghiệp tăng 5 lần, dự trữ vàng và ngoại tệ tăng 6 lần.
  B - 
Sản lượng công nghiệp và dự trữ vàng, ngoại tệ tăng 5 lần.
  C - 
Sản lượng công nghiệp và dự trữ vàng, ngoại tệ tăng 6 lần.
  D - 
Sản lượng công nghiệp tăng 5 lần, dự trữ vàng tăng 4 lần.
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 16
Đề Xuất
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 14
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 09
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 17
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 08
Lịch sử 08 - Bài 04
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 05
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 26
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters