WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Lịch Sử Lớp 11 - Bài 66
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:24:45 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Từ đầu thế kỉ XX, Mĩ áp dụng chính sách nào ở khu vực Mĩ Latinh.
  A - 
Châu Mĩ của người châu Mĩ.
  B - 
Ngoại giao đồng đô la và cái gậy lớn.
  C - 
Ngăn đe thực tế và cam kết mở rộng.
  D - 
Dính líu và mở rộng.
2-
Thực dân Anh và các nước đế quốc đã gây ra cuộc thảm sát đẫm máu ở Xu-đăng vào năm nào?
  A - 
1882.
  B - 
1887.
  C - 
1889.
  D - 
1898.
3-
Địa danh nào ở Mĩ được coi là nơi khởi đầu cho cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933?
  A - 
Phố Wall.
  B - 
Phố Broadway.
  C - 
Quận Brooklyn.
  D - 
Quận Manhattan.
4-
Nguyên nhân bùng nổ cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha năm 1936 là gì?
  A - 
Quần chúng nhân dân Tây Ban Nha bất bình với chính sách của các thế lực phát xít nên nổi dậy chống lại.
  B - 
Những người đứng đầu Mặt trận Nhân dân Tây Ban Nha nhận được sự chỉ đạo của Quốc tế cộng sản phải nhanh chóng tiêu diệt các phần tử phát xít, loại trừ nguy cơ chiến tranh.
  C - 
Mặt trận Nhân dân Tây Ban Nha và quần chúng nhân dân được sự ủng hộ của nước Nga Xô viết nên vùng dậy đấu tranh chống lại phe phát xít trong nước.
  D - 
Các nước đế quốc giúp đỡ các thế lực phát xít trong nước tấn công tiêu diệt những người cộng sản trong Chính phủ Mặt trận Nhân dân.
5-
Thuộc địa của Pháp ở châu Phi gồm những nước nào?
  A - 
Tuy-ni-di, Ca-mơ-run, Xa-ha-ra, Ma-đa-ga-xca.
  B - 
Ai Cập, Ca-mơ-run, Công-gô, Tuy-ni-di.
  C - 
Xa-ha-ra, An-giê-ri, Tuy-ni-di, Ma-đa-ga-xca.
  D - 
Kê-ni-a, Xu-đăng, An-giê-ri, Tuy-ni-di.
6-
Cuộc đấu tranh của công nhân khu vực nào là âm hưởng cuối cùng của phong trào cách mạng vô sản Đức những năm 1919-1923?
  A - 
Công nhân Hăm-buốc.
  B - 
Công nhân Vaima.
  C - 
Công nhân Bec-lin.
  D - 
Công nhân Ba-vi-e.
7-
Bản hiệp ước tay đôi Anh - Nga được kí kết vào thời gian nào?
  A - 
Năm 1906.
  B - 
Năm 1907.
  C - 
Năm 1908.
  D - 
Năm 1909.
8-
Một phái dân chủ cấp tiến do Ti-lắc đứng đầu đã tách ra khỏi Đảng Quốc đại, thường gọi là:
  A - 
"Phái ôn hòa".
  B - 
"Phái đấu tranh".
  C - 
"Phái cấp tiến".
  D - 
"Phái cực đoan".
9-
Phương án nào sau đây phản ánh địa vị, quyền lực của tầng lớp Samurai trong xã hội Nhật Bản?
  A - 
Không có quyền lực gì thậm chí ngày càng bần cùng hóa và phá sản.
  B - 
Không có ruộng đất và sinh sống bằng bổng lộc của các Đaimyô ban cho.
  C - 
Tham gia kinh doanh tư bản chủ nghĩa nên ngày càng trở nên giàu có nhưng không có quyền lực về chính trị.
  D - 
Có đủ mọi đặc quyền, đặc lợi trong cơ cấu xã hội.
10-
Mặt trận nhân dân Pháp do ai đứng đầu?
  A - 
Gô-đa.
  B - 
Đờ-gôn.
  C - 
Pê-tanh.
  D - 
Lê-ông Bơ-lum.
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch sử lớp 11 - Bài 22
Lịch sử lớp 11 - Bài 75
Lịch sử lớp 11 - Bài 21
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 101
Lịch sử lớp 11 - Bài 19
Lịch sử lớp 11 - Bài 10
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 97
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 93
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 102
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 86
Lịch sử lớp 11 - Bài 20
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 95
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 99
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 94
Lịch sử lớp 11 - Bài 17
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 100
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 66
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 65
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 96
Lịch sử lớp 11 - Bài 23
Đề Xuất
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 76
Lịch sử lớp 11 - Bài 03
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 100
Lịch sử lớp 11 - Bài 44
Lịch sử lớp 11 - Bài 62
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 91
Lịch sử lớp 11 - Bài 42
Lịch sử lớp 11 - Bài 09
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 95
Lịch sử lớp 11 - Bài 13
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 97
Lịch sử lớp 11 - Bài 32
Lịch sử lớp 11 - Bài 57
Lịch sử lớp 11 - Bài 26
Lịch sử lớp 11 - Bài 23
Lịch sử lớp 11 - Bài 20
Lịch sử lớp 11 - Bài 56
Lịch sử lớp 11 - Bài 75
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 96
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 92
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters