WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc nghiệm lịch sử - Bài 10
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 16:25:29 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Làng Yên Phụ ở Hà Nội nổi tiếng với nghề gì?
  A - 
Kim hoàn
  B - 
Làm cốm
  C - 
Làm hương
  D - 
Đúc đồng
2-
"Nhập Vân Long" là tên hiệu của nhân vật nào trong bộ tiểu thuyết nổi tiếng Thủy Hử?
  A - 
Lâm Xung
  B - 
Lỗ Trí Thâm
  C - 
Công Tôn Thắng
  D - 
Lý Quỳ
3-
Bộ phim nào đã đạt giải Oscar lần thứ 78?
  A - 
Titanic
  B - 
Brokeback Mountain
  C - 
Crash
  D - 
Munich
4-
Nhà hát kịch nổi tiếng thế giới cả 3 mặt đều hướng ra biển thuộc đất nước nào?
  A - 
Anh
  B - 
Úc
  C - 
Mỹ
  D - 
Thụy Điển
5-
Hoa Loa Kèn thường xuất hiện vào mùa nào trong năm?
  A - 
Mùa Xuân
  B - 
Mùa Hạ
  C - 
Mùa Thu
  D - 
Mùa Đông
6-
Ai đã khắc chữ "Nam Thiên Đệ Nhất Động" lên cửa động Hương Tích?
  A - 
Chúa Trịnh Sâm
  B - 
Nhà thơ Chu Mạnh Trinh
  C - 
Vua Bảo Đại
  D - 
Nam Phương Hoàng Hậu
7-
Quỹ nhi đồng liên hợp quốc viết tắt là gì?
  A - 
UNESCO
  B - 
UNDP
  C - 
UNICEF
  D - 
UNHCR
8-
Trong tác phẩm Tam Quốc Chí người được mệnh danh "Phụng Sồ" là ai?
  A - 
Chu Du
  B - 
Gia Cát Lượng
  C - 
Tư Mã Ý
  D - 
Bàng Thống
9-
Danh họa nổi tiếng "Van Gogh" là người nước nào?
  A - 
Nga
  B - 
Canada
  C - 
Bỉ
  D - 
Hà Lan
10-
Bộ phim "Hoàng Kim Giáp" nói về triều đại nào của Trung Quốc?
  A - 
Nhà Đường
  B - 
Nhà Tống
  C - 
Nhà Nguyên
  D - 
Nhà Minh
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 12
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 05
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 11
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 04
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 13
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 07
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 08
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 10
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 06
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 09
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 01
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 03
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 02
Đề Xuất
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 12
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 08
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 11
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 07
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 05
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 04
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 01
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 13
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 02
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 09
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 10
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 03
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 06
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters