WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Lịch sử lớp 11 - Bài 71
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:41:01 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Liên minh Thần thánh được thành lập theo đề nghị của:
  A - 
Nga Hoàng
  B - 
Anh
  C - 
Phổ
  D - 
Áo
2-
Sau Hội nghị Viên phong trào cách mạng vẫn diễn ra ở nhiều nước châu Âu, mạnh mẽ nhất là ở:
  A - 
I-ta-li-a
  B - 
Pháp
  C - 
Phổ
  D - 
Tây Ban Nha
3-
Mục đích của liên minh thần thánh ở châu Âu ở đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX là:
  A - 
Thay đổi bản đồ châu Âu
  B - 
Chống lại lực lượng cách mạng
  C - 
Phục hồi chế độ quân chủ ở Pháp
  D - 
Buộc Pháp bồi thường chiến phí
4-
Chủ trương vận động nhân dân chống lại những thứ thuế vô lí của thực dân Hà Lan là của :
  A - 
Bô-ni-pha-xi-ô
  B - 
Sa-min
  C - 
Hô-xê Ri-dan
  D - 
A-glư-nan-đô
5-
Hiệp hội công nhân xe lửa ra đời năm 1908 ở:
  A - 
In-đô-nê-xi-a
  B - 
Phi-lip-pin
  C - 
Mã Lai
  D - 
Miến Điện
6-
Tổng thống nước cộng hòa Phi-lip-pin do Mĩ dựng lên là:
  A - 
Sa-min
  B - 
Hô-xê Ri-dan
  C - 
A-glư-nan-đô
  D - 
Bô-ni-pha-xi-cô
7-
Người thành lập Liên minh Phi-lip-pin là:
  A - 
A-glư-nan-đô
  B - 
Hô-xê Ri-dan
  C - 
Bô-ni-pha-xi-ô
  D - 
A-cha Xoa
8-
Cuộc khởi nghĩa nêu cao khẩu hiệu "Chiến thắng hay là chết" là của nhân dân :
  A - 
Cam-pu-chia
  B - 
Lào
  C - 
Mã Lai
  D - 
Phi-lip-pin
9-
Chủ trương đòi quyền bình đẳng giữa người Phi-lip-pin và người Tây Ban Nha là của:
  A - 
Liên minh Phi-líp-pin
  B - 
Liên hiệp những người con yêu quý của nhân dân
  C - 
Sa-min
  D - 
Pu-côm-bô
10-
Lời kêu gọi "Hạnh phúc và vinh quang là chết cho sự nghiệp cứu nước" là của:
  A - 
Hô-xê Ri-dan
  B - 
Bô-ni-pha-xi-ô
  C - 
Ra-ma V
  D - 
Pu-côm-bô
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch sử lớp 11 - Bài 22
Lịch sử lớp 11 - Bài 75
Lịch sử lớp 11 - Bài 21
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 101
Lịch sử lớp 11 - Bài 19
Lịch sử lớp 11 - Bài 10
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 97
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 93
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 102
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 86
Lịch sử lớp 11 - Bài 20
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 95
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 99
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 94
Lịch sử lớp 11 - Bài 17
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 100
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 66
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 65
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 96
Lịch sử lớp 11 - Bài 23
Đề Xuất
Lịch sử lớp 11 - Bài 12
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 102
Lịch sử lớp 11 - Bài 11
Lịch sử lớp 11 - Bài 17
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 79
Lịch sử lớp 11 - Bài 48
Lịch sử lớp 11 - Bài 58
Lịch sử lớp 11 - Bài 25
Lịch sử lớp 11 - Bài 06
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 91
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 94
Lịch sử lớp 11 - Bài 29
Lịch sử lớp 11 - Bài 18
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 82
Lịch sử lớp 11 - Bài 71
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 89
Lịch sử lớp 11 - Bài 57
Lịch sử lớp 11 - Bài 36
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 84
Lịch sử lớp 11 - Bài 31
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters