Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 15
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:44:22 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chú thích sau đây sử dụng từ câu 1 đến câu 4
Khi viết về ảnh hưởng của độ ẩm đến sinh vật:
Độ ẩm không khí và đất ảnh hưởng không nhiều đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật.
  A - 
Đúng
  B - 
Sai
2-
Cây sống nơi ẩm ướt thiếu ánh sáng (dưới tán rừng, trong hang đá, …) có phiến lá mỏng, bản lá rộng, mô giậu kém phát triển.
  A - 
Đúng
  B - 
Sai
3-
Cây sống nơi khô hạn có cơ thể mong nước hoặc lá và thân cây tiêu giảm, lá biến thành gai.
  A - 
Đúng
  B - 
Sai
4-
Trong điều kiện khô hạn, lớp da trần của ếch nhái trưởng thành làm cho cơ thể chúng mất nước nhanh chóng.
  A - 
Đúng
  B - 
Sai
5-
Chú thích sau đây sử dụng từ câu 5 đến câu 8
Khi viết về sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật:
Mỗi sinh vật sống trong môi trường đều trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng tới các sinh vật khác ở xung quanh.
  A - 
Đúng
  B - 
Sai
6-
Các sinh vật cùng loài sống gần nhau, liên hệ với nhau, hình thành nên nhóm cá thể.
  A - 
Đúng
  B - 
Sai
7-
Các cá thể tách ra khỏi nhóm làm tăng khả năng cạnh tranh giữa các cá thể.
  A - 
Đúng
  B - 
Sai
8-
Các cá thể tách ra khỏi nhóm làm giảm nhẹ cạnh tranh giữa các cá thể, hạn chế sự cạn kiệt nguồn thức ăn trong vùng.
  A - 
Đúng
  B - 
Sai
9-
Chú thích sau đây sử dụng cho câu 9 và câu 10
Khi viết về đặc trưng tỉ lệ giới tính của quần thể người:
Tỉ lệ giới tính chung ở người là 1:1
  A - 
Đúng
  B - 
Sai
10-
Tỉ lệ giới tính ở người có thể thay đổi theo lứa tuổi, từng vùng, từng quốc gia.
  A - 
Đúng
  B - 
Sai
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 21
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 20
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 12
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 19
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 18
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 16
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 14
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 15
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 13
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 17
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 02
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 01
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 10
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 04
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 07
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 09
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 08
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 03
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 11
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 06
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 21
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 13
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 12
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 03
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 09
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 10
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 17
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 20
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 15
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 11
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 07
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 01
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 19
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 04
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 14
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 06
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 16
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 02
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 18
Trắc Nghiệm Sinh Học 9 - Đề 05
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters