WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 16 - Phần 01
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:46:24 (Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Tìm phát biểu sai về sóng điện từ:
  A - 
Mạch LC hở và sự phóng điện là các nguồn phát sóng điện từ
  B - 
Các vectơ cùng tần số và cùng pha
  C - 
Các vectơ cùng phương, cùng tần số
  D - 
Sóng điện từ truyền được trong chân không với vận tốc truyền v 3.108 m/s
2-
Hai vật dao động điều hòa cùng tần số, gia tốc của vật thứ nhất biến thiên cùng pha với vận tốc của vật thứ hai. Khi vật thứ nhất qua vị trí cân bằng thì vật thứ hai sẽ?
  A - 
Gia tốc cực đại
  B - 
Đổi chiều chuyển động
  C - 
Có động năng bằng thế năng
  D - 
Đạt tốc độ cực đại
3-
Con lắc lò xo dao động theo phương ngang với phương trình x = Acos(ωt + φ). Cứ sau những khoảng thời gian bằng nhau và bằng (s) thì động năng của vật bằng thế năng của lò xo. Con lắc dao động điều hoà với tần số góc bằng?
  A - 
20 rad.s–1
  B - 
80 rad.s–1
  C - 
40 rad.s–1
  D - 
10 rad.s–1
4-
Một con lắc lò xo dao động với biên độ A, thời gian ngắn nhất để con lắc di chuyển từ vị trí có li độ đến vị trí có li độ là 1s. Chu kì dao động của con lắc là:
  A - 
1/3 (s).
  B - 
3 (s).
  C - 
2 (s).
  D - 
6(s).
5-
Một vật thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương, cùng tần số f = 4Hz và cùng biên độ 2cm. Khi qua vị trí cân bằng vật đạt tốc độ 16.π (cm/s) . Độ lệch pha giữa hai dao động thành phần bằng bao nhiêu?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Một xe máy chạy ngang qua các vạch hạn chế tốc độ trên đường, khoảng cách giữa hai vạch liên tiếp bằng 50 cm. Người ta nhận thấy khi xe chạy với tốc độ 36 km/h thì khung xe dao động mạnh nhất. Tần số dao động riêng của khung xe bằng bao nhiêu?
  A - 
20 Hz
  B - 
720 Hz
  C - 
10 Hz
  D - 
180 Hz
7-
Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp ngược pha A, B. Những điểm trên mặt nước nằm trên đường trung trực của AB sẽ:
  A - 
Đứng yên không dao động.
  B - 
Dao động với biên độ có giá trị trung bình.
  C - 
Dao động với biên độ lớn nhất.
  D - 
Dao động với biên độ bé nhất.
8-
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng trắng có bước sóng 0,38 μm ≤ λ ≤ 0,76 μm, hai khe cách nhau 0,8 mm; khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn là 2 m. Tại vị trí cách vân trung tâm 3 mm có những vân sáng của bức xạ:
  A - 
λ1 = 0,45 μm và λ2 = 0,62 μm
  B - 
λ1 = 0,40 μm và λ2 = 0,60 μm
  C - 
λ1 = 0,48 μm và λ2 = 0,56 μm
  D - 
λ1 = 0,47 μm và λ2 = 0,64 μm
9-
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại nơi có g = π2 (m/s2) . Khi vật ở vị trí cân bằng, lò xo giãn 4 cm. Từ vị trí cân bằng người ta đưa vật theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo bị nén 4cm rồi buông nhẹ cho vật dao động điều hòa. Biết khối lượng của vật bằng 100 g. Nằn lượng dao động của con lắc lò xo bằng bao nhiêu?
  A - 
0,04 J
  B - 
0,16 J
  C - 
0,01 J
  D - 
0,08 J
10-
Khi trong đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C, mắc nối tiếp mà hệ số công suất của mạch là 0,5. Phát biểu nào sau đây là đúng?
  A - 
Đoạn mạch phải có tính cảm kháng
  B - 
Liên hệ giữa tổng trở đoạn mạch và điện trở R là Z = 4R
  C - 
Cường độ dòng điện trong mạch lệch pha so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch
  D - 
Hiệu điện thế hai đầu điện trở R lệch pha so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch
11-
Vào cùng một thời điểm nào đó, hai dòng điện xoay chiều i1 = Iocos(ωt + φ1) và
i2 = Iocos(ωt + φ2) đều cùng có giá trị tức thời là 0,5Io, nhưng một dòng điện đang giảm, còn một dòng điện đang tăng. Hai dòng điện này lệch pha nhau một góc bằng.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
12-
Ta cần truyền một công suất điện 1 MW dưới một hiệu điện thế hiệu dụng 10 kV đi xa bằng đường dây một pha. Mạch có hệ số công suất k = 0,8. Muốn cho tỉ lệ hao phí trên đường dây không quá 10% thì điện trở của đường dây phải có giá trị là:
  A - 
R ≤ 6,4 Ω
  B - 
R ≤ 3,2 Ω
  C - 
R ≤ 4,6 Ω
  D - 
R ≤ 6,5 Ω
13-
Con lắc lò xo gồm vật nặng 100 g và lò xo nhẹ độ cứng 40(N/m). Tác dụng một ngoại lực điều hòa cưỡng bức biên độ Fo và tần số ƒ1 = 4 (Hz) thì biên độ dao động ổn định của hệ là A1. Nếu giữ nguyên biên độ Fo và tăng tần số ngoại lực đến giá trị ƒ2 = 5 (Hz) thì biên độ dao động ổn định của hệ là A2. So sánh A1 và A2 ta có:
  A - 
A2 = A1
  B - 
A2 < A1
  C - 
Chưa đủ dữ kiện để kết luận
  D - 
A2 > A1
14-
Tìm phát biểu sai :
  A - 
Âm sắc là một đặc tính sinh lý của âm dựa trên tần số và biên độ
  B - 
Tần số âm càng thấp âm càng trầm
  C - 
Cường độ âm lớn tai ta nghe thấy âm to
  D - 
Mức cường độ âm đặc trưng độ to của âm tính theo công thức .
15-
Nếu giảm chiều dài dây treo của con lắc đơn 36% so với chiều dài ban đầu thì chu kỳ dao động của con lắc sẽ:
  A - 
Giảm 20% so với chu kỳ ban đầu
  B - 
Giảm 6% so với chu kỳ ban đầu
  C - 
Giảm 36% so với chu kỳ ban đầu
  D - 
Giảm 64% so với chu kỳ ban đầu
16-
Trong mạch dao động LC lí tưởng, điện tích cực đại của tụ bằng 2 (nC), cường độ dòng điện cực đại trong mạch bằng 2 (mA). Hỏi trong π (ms), tụ nạp và phóng điện bao nhiêu lần?
  A - 
4000 lần
  B - 
1000 lầnv
  C - 
2000 lần
  D - 
500 lần
17-
Một con lắc đơn có chiều dài l thực hiện được 8 dao động trong thời gian Δt. Nếu thay đổi chiều dài đi một lượng 0,7 m thì cũng trong khoảng thời gian đó nó thực hiện được 6 dao động. Chiều dài ban đầu là:
  A - 
1,6 m
  B - 
0,9 m
  C - 
1,2 m
  D - 
2,5 m
18-
Cho đoạn điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần r, độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C , Biết hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch cùng pha với cường độ dòng điện, phát biểu nào sau đây là sai :
  A - 
Cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch bằng nhau
  B - 
Trong mạch điện xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện
  C - 
Hiệu điện thế hiệu dụng trên hai đầu cuộn dây lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng trên hai đầu đoạn mạch
  D - 
Hiệu điện thế trên hai đầu đoạn mạch vuông pha với hiệu điện thế trên hai đầu cuộn dây
19-
Phát biểu nào sau đây là sai :
  A - 
Ánh sáng trắng là tập hợp gồm 7 ánh sáng đơn sắc khác nhau: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
  B - 
Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
  C - 
Chiết suất của môi trường trong suốt đối với ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau.
  D - 
Hiện tượng tán sắc ánh sáng là hiện tượng chùm sáng trắng khi qua lăng kính bị tách thành nhiều chùm ánh sáng đơn sắc khác nhau.
20-
Trong dao động điều hoà, đại lượng không phụ thuộc vào điều kiện đầu là:
  A - 
Biên độ
  B - 
Chu kì
  C - 
Năng lượng
  D - 
Pha ban đầu
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 73
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 4
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 1
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 3
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 25 - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 200
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 03 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 10 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 21 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 04 - Phần 01
Đề Xuất
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2010 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 23 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2012 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 102
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 66
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2009 - Phần 4
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 82
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 103
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2012 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 02 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 17 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 173
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 197
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 215
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 214
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 04 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 15 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 10 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 218
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters