Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 12
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:56:18 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Mỗi vùng có các thế mạnh khác nhau là do:
  A - 
Sự phân bố các loại tài nguyên tạo nên.
  B - 
Trình độ khoa học kỹ thuật, vốn đầu tư của nhân dân.
  C - 
Mật độ cư trú của dân cư, khí hậu khác nhau.
  D - 
Câu a và c đúng.
2-
Miền núi và Trung du Bắc Bộ có thế mạnh về công nghiệp khai khoáng, công nghiệp năng lượng, vì miền này có:
  A - 
Công nhân có tay nghề cao, có nhu cầu về điện.
  B - 
Nhu cầu về xuất khẩu khoáng sản: sắt, thiếc....
  C - 
Vùng này có mỏ than, mỏ sắt, mỏ thiếc, có tiềm năng thủy điện.
  D - 
Thị trường mở rộng vào thời kỳ đổi mới.
3-
Hiện nay hệ thống công nghiệp nước ta gồm nhiều cơ sở, trong dó khu vự nào sau đây giư vai trò chủ đạo:
  A - 
Các cơ sở quốc doanh.
  B - 
Cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài.
  C - 
Các cơ sở ngoài quốc doanh.
  D - 
Câu a và b đúng.
4-
Các ngành chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu sản xuất công nghiệp, có thế mạnh lâu dài, mang lại hiệu quả kinh tế cao... được gọi là:
  A - 
Ngành công nghiệp nặng.
  B - 
Ngành công nghiệp năng lượng.
  C - 
Ngành công nghiệp trọng điểm.
  D - 
Ngành công nghiệp then chốt.
5-
Tài nguyên thiên nhiên đa dạng của nước ta là cơ sở nguyên liệu, nhiên liệu và năng lượng để:
  A - 
Quyết định sự phát triển và phân bố công nghiệp.
  B - 
Xây dựng các khu công nghiệp luyện kim, các thành phố lớn.
  C - 
Phát triển cơ cấu công nghiệp đa ngành.
  D - 
Câu a và b đúng.
6-
Đồng bằng sông Hồng có ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng nổi bật ở nhiều nơi như Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình là do đồng bằng có:
  A - 
Dân đông, phải xây dựng nhà nhiều.
  B - 
Mỏ sắt xi măng, đá vôi xi măng.
  C - 
Có đường giao thông thông thuận lợi, cảng Hải Phòng dễ vận chuyển.
  D - 
Thị trường rộng lớn.
7-
Miền Đông Nam Bộ có công nghiệp khai thác dầu khí, công nghiệp hóa dầu, công nghiệp sản xuất phân bón là do:
  A - 
Cần cung cấp cho Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.
  B - 
Ngoài khơi của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có mỏ dầu, mỏ khí đốt đang được khai thác.
  C - 
Đáp ứng nhu cầu của Đồng bằng sông Hồng và xuất khẩu.
  D - 
Thực hiện các chính sách của Nhà nước.
8-
Nguồn lao động dồi dào và có khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật là điều kiện:
  A - 
Phát triển các ngành công nghiệp cần nhiều lao động.
  B - 
Phát triển các ngành công nghệ cao.
  C - 
Hấp dẫn đầu tư nước ngoài vào công nghiệp.
  D - 
Tất cả đều đúng.
9-
Cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở hạ tầng của nước ta:
  A - 
Chưa đồng bộ, chỉ tập trung ở một số vùng.
  B - 
Khá tốt, đã phát triển đều trên toàn quốc.
  C - 
Được các công ty liên doanh đầu tư tốt.
  D - 
Câu b và c đúng.
10-
Dân cư và nguồn lao động dồi dào nên:
  A - 
Vấn đề bảo vệ môi trường tài nguyên dễ dàng.
  B - 
Thị trường trong nước quan trọng.
  C - 
Thuận lợi cho các ngành cần lao động rẻ, lao động làng nghề....
  D - 
Câu b và c đúng.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 14
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 8
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 11
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 19
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 12
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 4
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 13
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 16
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 17
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 1
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 10
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 2
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 7
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 18
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 6
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 3
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 15
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 9
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 5
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 14
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 16
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 15
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 1
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 10
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 11
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 8
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 9
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 18
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 3
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 12
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 7
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 2
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 6
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 5
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 13
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 19
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 17
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 4
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters