Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 17
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:48:15 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Vùng Trung du miền núi phía Bắc là địa bàn phát triển nhiều ngành công nghiệp quan trọng như:
  A - 
Khai thác khoáng sản, thủy sản.
  B - 
Công nghiệp cơ khí, luyện kim
  C - 
Công nghiệp hóa chất, vật liệu xây dựng.
  D - 
Tất cả các ngành trên
2-
Các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc có công nghiệp chế biến khoảng sản là:
  A - 
Quảng Ninh, Hải Phòng.
  B - 
Thái nguyên, Hải Phòng.
  C - 
Quảng Ninh, Thái nguyên.
  D - 
Lào Cai, Cao Bằng.
3-
Trung du miền núi phía Bắc có các cánh đồng giữa núi như:
  A - 
Mường Thanh( Sơn La ), Văn Chấn( Yên Bái ), Bình Lợi( Lai Châu ).
  B - 
Hòa An( Điện Biên ), Bình Lư( Lai Châu ) Văn Chấn( Yên Bái ).
  C - 
Đại Từ( Thái Nguyên ), Mường Thanh( Điện Biên ), Văn Chấn( Yên Bái ).
  D - 
Tất cả đều đúng.
4-
Cây công nghiệp của Trung du miền núi phía Bắc chiếm tỉ trọng cao về diện tích và sản lượng so với toàn quốc là:
  A - 
Cao su.
  B - 
Thuốc lá.
  C - 
Cà phê.
  D - 
Chè.
5-
Về nông nghiệp thế mạnh của vùng Trung du và miền núi phía Bắc là:
  A - 
Trồng chè, chăn nuôi trâu, lợn.
  B - 
Trồng cà phê, nuôi ngựa.
  C - 
Trồng vải thiều, nuôi lợn, dê.
  D - 
Trồng dược liệu, nuôi lợn và gia cầm.
6-
Ngoài thủy điện Hòa Bình, việc triển khai một số dự án lớn như thủy điện Sơn La( CS: 2400 MW ), thủy điện Tuyên Quang(CS: 342 MW )nhằm:
  A - 
Cải thiện môi trường, góp phần kiểm soát lũ của Đồng bằng sông Hông.
  B - 
Phát triển kinh tế- xã hội của vùng.
  C - 
Tăng thu nhập bình quân cho dân cư của vùng.
  D - 
Câu a và b đúng.
7-
Vùng Trung du và miền núi phía Bắc có thế mạnh về công nghiệp năng lượng là do:
  A - 
Nhiệt điện vùng Tây Bắc, thủy điện miền Đông Bắc.
  B - 
Dầu khí và than vùng ven biển.
  C - 
Nhiệt điện miền Đông Bắc, than vùng Tây Bắc.
  D - 
Thủy điện miền Tây Bắc, than vùng Đông Bắc.
8-
Trước cách mạng tháng tám năm 1945 hầu hết tài nguyên khoáng sản của nước được khai thác đem ra nước ngoài để:
  A - 
Thu lợi nhuận cho triều đình nhà Nguyễn.
  B - 
Chở về Pháp và xuất khẩu thu lợi nhuận cho Pháp.
  C - 
Đem lợi nhuận cho tư bản mới của Việt Nam.
  D - 
Có lợi cho giai cấp tiểu tư sản.
9-
Trung du và miền núi phía Bắc có thế mạnh về cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu là do:
  A - 
Đất đai thích hợp, có nhu cầu thị trường.
  B - 
Người dân có nhiều kinh nghiệm, được Nhà nước đầu tư.
  C - 
Khí hậu mát lạnh, đất đai thích hợp.
  D - 
Thị trường ngày càng phát triển.
10-
Các thành phố là những trung tâm kinh tế quan trọng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc là:
  A - 
Thái Nguyên, Yên Bái, Điện Biên ......
  B - 
Thái Nguyên, Việt Trì, Hạ Long ......
  C - 
Việt Trì, Hạ Long, Sơn La ......
  D - 
Câu a và b đúng.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 14
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 8
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 11
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 19
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 12
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 4
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 13
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 16
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 17
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 1
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 10
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 2
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 7
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 18
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 6
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 3
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 15
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 9
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 5
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 3
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 8
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 13
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 4
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 10
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 15
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 1
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 7
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 17
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 16
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 14
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 19
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 12
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 18
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 6
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 11
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 2
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 9
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 5
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters