Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Obitan Nguyên tử - Bài 02
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:35:00 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Yếu tố cho biết tới tính chất hóa học cơ bản của 1 nguyên tố là:
  A - 
Điện tích hạt nhân.
  B - 
Số electron hóa trị.
  C - 
Số electron ở lớp trong cùng.
  D - 
Toàn bộ số electron ở lớp vỏ nguyên tử.
2-
Obitan nguyên tử là:
  A - 
Khối cầu mà tâm là hạt nhân.
  B - 
Khu vực không gian hạt nhân mà ta có thể xác định được vị trí electron từng thời điểm.
  C - 
Tập hợp các lớp và các phân lớp.
  D - 
Khu vực xung quanh hạt nhân mà xác suất có mặt electron là lớn nhất.
3-
Trong số các ký hiệu sau đây của obitan, ký hiệu nào sai?
  A - 
4f
  B - 
2d
  C - 
3d
  D - 
2p
4-
Cho hệ trục tọa độ như sau:

Obitan s có dạng là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Nguyên tố Agon có ba đồng vị khác nhau, ứng với số khối 36, 38 và A. Phần trăm số nguyên tử của các đồng vị tương ứng lấn lượt bằng: 0,34%; 0,06% và 99,6%. Tính số khối của đồng vị A của nguyên tố agon, biết nguyên tử khối trung bình của Agon bằng 39,98.
  A - 
39
  B - 
40
  C - 
41
  D - 
42
6-
Nguyên tố Mg có ba đồng vị ứng với thành phần phần trăm như sau:

Tính nguyên tử khối trung bình của Mg.
  A - 
24,0
  B - 
23,5
  C - 
23,6
  D - 
24,3
7-
Nguyên tố Mg có ba đồng vị ứng với thành phần phần trăm như sau:

Giả sử trong hỗn hợp nói trên có 50 nguyên tử , thì số nguyên tử tương ứng của hai đồng vị còn lại là bao nhiêu?
  A - 
: 388 ; : 56
  B - 
: 389 ; : 56
  C - 
: 388 ; : 57
  D - 
: 389 ; : 57
8-
Các obitan trong một phân lớp electron:
  A - 
có cùng định hướng trong không gian.
  B - 
có cùng mức năng lượng.
  C - 
khác nhau về mức năng lượng.
  D - 
có hình dạng không phụ thuộc vào đặc điểm mỗi phân lớp.
9-
Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử nguyên tố X là con số nào sau đây?
  A - 
6
  B - 
8
  C - 
14
  D - 
16
10-
Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử Flo là 9. Trong nguyên tử Flo, số electron ở phân mức năng lượng cao nhất là:
  A - 
2
  B - 
9
  C - 
5
  D - 
11
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Liên Kết Hóa Học - Đề 03
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 02
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 04
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 01
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 06
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 05
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 03
Obitan Nguyên tử - Bài 02
Lý thuyết và trắc nghiệm Liên kết hóa học - Đề 01
Hạt Nhân Nguyên Tử - Bài 01
Cấu Tạo Nguyên Tử - Đề 05
Oxi-Lưu huỳnh - Đề 05
Lớp và phân lớp Electron - Bài 02
Cấu Tạo Nguyên Tử - Đề 10
Lớp và phân lớp Electron - Bài 04
Cấu Tạo Nguyên Tử - Đề 01
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 16
Oxi -Lưu Huỳnh - Đề 12
Trắc Nghiệm Hóa Học - Nguyên Tử - Bài 01
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 13
Đề Xuất
Cấu Tạo Nguyên Tử - Đề 07
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Đề 17
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 05
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Đề 01
Cấu Tạo Nguyên Tử - Đề 10
Trắc Nghiệm Hóa Học - Nguyên Tử - Bài 04
Halogen - Đề 02
Halogen - Đề 01
Đồng vị - Nguyên tử khối - Bài 01
Cấu Tạo Nguyên Tử - Đề 09
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 02
Oxi-Lưu huỳnh - Đề 01
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Đề 04
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Đề 10
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 21
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 22
Halogen - Đề 06
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 03
Oxi -Lưu Huỳnh - Đề 10
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 19
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters