WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 05
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 00:01:39 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Huy và Hoàng cùng đi dạo xung quanh một cái hồ hình tròn. Xung quanh hồ có trồng các cây cách đều nhau và được đánh số liên tiếp từ số 1. Huy bắt đầu đi từ cây số 7, còn Hoàng bắt đầu đi từ cây số 20. Hai bạn đi cùng chiều và nhanh ngang nhau. Khi Huy đến cây thứ 94 thì Hoàng đến cây thứ 7. Hỏi xung quanh hồ trồng bao nhiêu cây?

  A - 
90
  B - 
100
  C - 
150
  D - 
110
2-
Hình bên dưới có bao nhiêu tứ giác?

  A - 
4
  B - 
7
  C - 
6
  D - 
5
3-
Mẹ có 30kg gạo chia đều vào 3 bao. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
  A - 
10kg
  B - 
3kg
  C - 
15kg
  D - 
17kg
4-
Quãng đường từ nhà chú Hoàng đến Nha Trang dài 54km, chú Hoàng đã đi được 39km. Chủ Hoàng còn phải đi tiếp bao nhiêu ki-lô-mét nữa để đến được Nha Trang?
  A - 
10km
  B - 
15km
  C - 
17km
  D - 
21km
5-
Tìm một số có 3 chữ số khác nhau biết rằng số đó là số chẵn lớn nhất có chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng trăm.
  A - 
789
  B - 
879
  C - 
798
  D - 
678
6-
Cho hình bên dưới. Chu vi của hình chữ nhật ABCD là 16cm, cạnh AB dài 8cm. Tính chu vi hình chữ nhật MBCN.

  A - 
10cm
  B - 
12cm
  C - 
14cm
  D - 
16cm
7-
Chỉ với 12 que diêm, bạn có thể xếp được nhiều nhất bao nhiêu hình chữ nhật?
  A - 
5
  B - 
6
  C - 
7
  D - 
8
8-
Một trường tiểu học có 425 học sinh. Sau đó có 12 học sinh chuyển đi và 15 học sinh chuyển đến. Biết số học sinh nữ chuyển đi là 4 học sinh và sau khi chuyển thì trường đó cò 235 học sinh nam. Hỏi có bao nhiêu học sinh nữ chuyển đến?
  A - 
5
  B - 
4
  C - 
3
  D - 
2
9-
Tìm một số có 2 chữ số biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 5 rồi nhân với 4 sau đó cộng với 6 được kết quả là 26.
  A - 
10
  B - 
15
  C - 
12
  D - 
20
10-
Năm nay Huy 7 tuổi và học lớp 2 còn em Hoàng mới 2 tuổi. Khi em Hoàng bằng tuổi Huy hiện nay thì Huy học lớp mấy?
  A - 
5
  B - 
6
  C - 
7
  D - 
8
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 07
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 03
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters