Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 15
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:58:20 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hòa tan hoàn toàn 3,1g hỗn hợp hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tiếp vào nước thu được 1,12 lít hiđro (đktc). Hai kim loại kiềm đã cho là:

  A - 
Li và Na
  B - 
Na và K
  C - 
K và Rb
  D - 
Rb và Cs
2-
Cho 0,64 g hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của nó MO, có số mol bằng nhau, tác dụng hết với H2SO4 loãng. Thể tích khí H2(đktc) thu được là 0,224 lít. Cho biết M thuộc nhóm IIA. Xác định M là nguyên tố nào sau đây?
  A - 
Mg
  B - 
Ca
  C - 
Sr
  D - 
Ba
3-
Cho các nguyên tử a, b, c, d thuộc nhóm IA có bán kính trung bình như hình vẽ dưới đây:

Năng lượng ion hóa I1 tăng dần theo thứ tự:
  A - 
a < b < c < d
  B - 
d < c < b < a
  C - 
a < c < b < d
  D - 
d < b < c < a
4-
Cho ion đơn nguyên tử X có điện tích 2+ có cấu tạo như sau:

Cho biết vị trí của X trong bảng tuần hoàn.
  A - 
Ô số 10, chu kì 2, nhóm VIIIA.
  B - 
Ô số 12, chu kì 3, nhóm VIIIA.
  C - 
Ô số 12, chu kì 3, nhóm IIA.
  D - 
Ô số 10, chu kì 2, nhóm IIA.
5-
Hai kim loại X và Y đứng kế tiếp nhau trong một chu kỳ có tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử là 25. Số electron lớp ngoài cùng của X và Y lần lượt là:
  A - 
1 và 2
  B - 
2 và 3
  C - 
1 và 3
  D - 
3 và 4
6-
Ion M2+ có cấu tạo lớp vỏ electron ngoài cùng là 2s2 2p6. Cấu hình electron của M và vị trí của nó trong bảng tuần hoàn là:
  A - 
1s22s22p4 , ô 8 chu kỳ 2, nhóm VIA.
  B - 
1s22s22p63s2 , ô 12 chu kỳ 3, nhóm IIA.
  C - 
1s22s22p63s3p , ô 12 chu kỳ 3, nhóm IIA.
  D - 
1s22s22p63s23p , ô 13 chu kỳ 3, nhóm IIIA.
7-
Liên kết hóa học trong phân tử H2 được hình thành nhờ sự xen phủ của các orbitan nào?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Một kết quả khác.
8-
Chọn hình vẽ mô tả đúng sự tạo thành liên kết trong phân tử H2S.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Liên kết trong phân tử nào sau đây hình thành do sự xen phủ của các obitan s.
  A - 
HCl
  B - 
H2O
  C - 
Cl2
  D - 
H2
10-
Một phân tử XY3 có tổng các hạt proton, electron, notron bằng 196. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60, số hạt mang điện của X ít hơn số hạt mang điện của Y trong phân tử là 76. XY3 là công thức nào sau đây?
  A - 
SO3
  B - 
AlCl3
  C - 
BF3
  D - 
NH3
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Liên Kết Hóa Học - Đề 03
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 02
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 04
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 01
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 06
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 05
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 03
Obitan Nguyên tử - Bài 02
Lý thuyết và trắc nghiệm Liên kết hóa học - Đề 01
Hạt Nhân Nguyên Tử - Bài 01
Cấu Tạo Nguyên Tử - Đề 05
Oxi-Lưu huỳnh - Đề 05
Lớp và phân lớp Electron - Bài 02
Cấu Tạo Nguyên Tử - Đề 10
Lớp và phân lớp Electron - Bài 04
Cấu Tạo Nguyên Tử - Đề 01
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 16
Oxi -Lưu Huỳnh - Đề 12
Trắc Nghiệm Hóa Học - Nguyên Tử - Bài 01
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 13
Đề Xuất
Oxi -Lưu Huỳnh - Đề 08
Oxi-Lưu huỳnh - Đề 03
Oxi-Lưu huỳnh - Đề 01
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Đề 08
Trắc Nghiệm Hóa Học - Nguyên Tử - Bài 04
Oxi-Lưu huỳnh - Đề 05
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 07
Oxi -Lưu Huỳnh - Đề 06
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 02
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Đề 03
Phản ứng oxi hóa - khử - Đề 01
Lớp và phân lớp Electron - Bài 03
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 05
Halogen - Đề 06
Cấu Tạo Nguyên Tử - Đề 01
Cấu tạo nguyên tử - Đề 11
Halogen - Đề 03
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Đề 06
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 22
Obitan Nguyên tử - Bài 01
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters