WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 212
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 13:13:53 (Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một vật dao động điều hòa với ly độ trong đó t tính bằng giây (s). Vào thời điểm nào sau đây vật đi qua vị trí x = 2cm theo chiều dương của trục tọa độ?
  A - 
t = 1(s)
  B - 
t = 2(s)
  C - 
t = 1/2(s)
  D - 
t = 1/3(s)
2-
Một sóng cơ học truyền theo trục x được mô tả bởi phương trình y = sin(t − 4x)(cm) trong đó x đo bằng mét (m) và thời gian t đo bằng giây (s). Vận tốc truyền sóng bằng:
  A - 
4 m/s
  B - 
25 cm/s
  C - 
0.5 m/s
  D - 
75 cm/s
3-
Mạch dao động LC gồm cuộn dây có L = 30mH và tụ điện có C = 6 μF. Nếu mạch có điện trở thuần R = 10-2 Ω, thì để duy trì dao động trong mạch luôn có giá trị cực đại của hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là Uo = 12V, ta phải cung cấp cho mạch một công suất là:
  A - 
0,29mW
  B - 
0,144mW
  C - 
5 mW
  D - 
đáp số khác
4-
Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về vectơ cường độ điện trường E và vectơ cảm ứng từ B của sóng điện từ?
  A - 
EB có phương vuông góc nhau và vuông góc với phương truyền sóng.
  B - 
EB có phương song song với nhau và vuông góc với phương truyền sóng.
  C - 
EB luôn biến thiên điều hòa đồng pha nhau nhưng tần số khác nhau.
  D - 
EB luôn biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng lệch pha nhau.
5-
Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T. Thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp động năng có trị số lớn gấp ba thế năng là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Một vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại bằng 1m/s và gia tốc cực đại bằng 20m/s2. Cho π2 = 10. Tần số dao động của vật bằng:
  A - 
1.8 Hz
  B - 
3,14 Hz
  C - 
10 Hz
  D - 
2,5 Hz
7-
Một vật nhỏ khối lượng m = 200g được treo vào một lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 20 N/m. Đưa vật lên đến vị trí lò xo không bị biến dạng rồi thả ra nhẹ nhàng để vật dao động điều hòa. Lấy g = 10m/s2. Thời gian từ lúc thả vật đến khi vật ở dưới vị trí cân bằng một đoạn 5 cm lần đầu tiên là:
  A - 
0.63 s
  B - 
0.31 s
  C - 
0.12 s
  D - 
0.21 s
8-
Siêu âm là một loại sóng:
  A - 
có chu kỳ rất lớn.
  B - 
tai người không nghe thấy được.
  C - 
có vận tốc rất lớn.
  D - 
có thể truyền được trong chân không.
9-
Một vật dao động điều hòa với biên độ bằng 5cm. Khi li độ của vật bằng 3cm thì tốc độ của vật bằng 40cm/s. Gia tốc cực đại của vật bằng
  A - 
50 cm/s2
  B - 
7.89 m/s2
  C - 
5 m/s2
  D - 
đáp số khác
10-
Năng lượng toàn phần của một vật dao động điều hòa là 25J. Động năng của vật tại điểm cách vị trí cân bằng một khoảng bằng 2/5 biên độ là:
  A - 
21 J
  B - 
20 J
  C - 
10 J
  D - 
15 J
11-
Cho mạch điện xoay chiều gồm một biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm , và một tụ điện có điện dung . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều cố định . Điều chỉnh biến trở để công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đạt giá trị cực đại. Công suất cực đại đó bằng:
  A - 
180 W
  B - 
120 W
  C - 
90 W
  D - 
60 W
12-
Kết luận nào sau đây sai? Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì:
  A - 
bước sóng của nó tăng.
  B - 
vận tốc của nó tăng.
  C - 
chu kỳ của nó tăng.
  D - 
tần số của nó không thay đổi.
13-
Đồ thị biểu diễn sự thay đổi của tốc độ v của một vật dao động điều hòa theo li độ x của nó là một:
  A - 
parabol
  B - 
hyperbol
  C - 
ellip
  D - 
đoạn thẳng qua gốc tọa độ
14-
Một tụ điện có điện dung C = 50μF được tích điện đến hiệu điện thế U0. Sau đó hai đầu tụ được nối vào hai đầu của một cuộn dây có độ tự cảm bằng 0,5H. Bỏ qua điện trở thuần của cuộn dây và của dây nối. Thời điểm đầu tiên khi điện tích trên tụ bằng một nửa điện tích lúc đầu là (t = 0 là lúc nối tụ điện với cuộn dây):
  A - 
52 ms
  B - 
1/120 s
  C - 
16 ms
  D - 
5,2 ms
15-
Một vật đang thực hiện dao động cơ thì khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng, vật sẽ tiếp tục:
  A - 
dao động với tần số lớn hơn tần số riêng.
  B - 
dao động với tần số nhỏ hơn tần số riêng.
  C - 
không còn chịu tác dụng của ngoại lực.
  D - 
dao động với tần số bằng tần số riêng.
16-
Cuộn thứ cấp của một máy biến thế có 110 vòng dây. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng bằng 220V thì hiệu điện thế đo được ở hai đầu ra để hở bằng 20 V. Mọi hao phí của máy biến thế đều bỏ qua được. Số vòng dây cuộn sơ cấp sẽ là:
  A - 
1210 vòng
  B - 
2200 vòng
  C - 
530 vòng
  D - 
3200 vòng
17-
Đặt vào đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế u = Uosin(ωt) V thì cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức . Quan hệ giữa các trở kháng trong đoạn mạch này thỏa mãn biểu thức:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
18-
Một đoạn mạch xoay chiều gồm một tụ điện có điện dung C, mắc nối tiếp với cuộn dây có điện trở thuần R = 25Ω và độ tự cảm . Biết tần số dòng điện bằng 50Hz và cường độ dòng điện qua mạch sớm pha hơn hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch một góc . Dung kháng của tụ điện là:
  A - 
75 Ω
  B - 
100 Ω
  C - 
125 Ω
  D - 
150 Ω
19-
Một chất điểm dao động điều hòa. Tại thời điểm t1 li độ của chất điểm bằng x1 = 3cm và vận tốc bằng . Tại thời điểm t2 li độ bằng và vận tốc bằng . Biên độ và tần số góc dao động của chất điểm lần lượt bằng:
  A - 
6 cm; 20 rad/s
  B - 
6 cm; 12 rad/s
  C - 
12 cm; 20 rad/s
  D - 
12 cm; 10 rad/s
20-
Đặt hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây thuần cảm L, một điện trở R và một tụ điện có mắc nối tiếp. Biết hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn dây L và trên tụ điện C bằng nhau và bằng một nửa trên điện trở R. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đó bằng:
  A - 
720 W
  B - 
360 W
  C - 
240 W
  D - 
không tính được vì chưa đủ điều kiện
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 73
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 4
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 3
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 3
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 1
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 25 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 200
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 03 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 10 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 21 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 21 - Phần 03
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 130
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 10 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 126
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 181
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2007 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 16 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 49
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 2
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 51
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 114
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2012 - Phần 2
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2008 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 79
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 56
Luyện thi đại học - Vật lý - Đề 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 26
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2012 - Phần 2
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters