WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 26
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 16:01:03 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Giải phương trình x2 - 7x + 10 = 0

  A - 

  B - 

  C - 

  D - 
2-
Giải phương trình x2 - 4x - 21 = 0
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Tìm m để phương trình (m - 4)x2 - 2mx + m - 2 = 0 có hai nghiệm phân biệt.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
4x2 + 5x + 7 = 0
  A - 
x = 0
  B - 
Vô nghiệm
  C - 
x = 1
  D - 
x = -1
5-
Giải phương trình 4x2 + 28x + 49 = 0
  A - 
Vô nghiệm
  B - 
x = 0
  C - 
  D - 
6-
Giải phương trình 3x2 - 6x = 0
  A - 
  B - 
  C - 
x = 0
  D - 
x = -2
7-
Giải phương trình x2 - x - 12 = 0
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Giải phương trình 3x2 + 5x - 2 = 0
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Giải phương trình 6x2 - 13x + 5 = 0
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Vô nghiệm
10-
Giải phương trình (a - b)x2 + (b - c)x + c - a = 0 (a ≠ b)
  A - 
Vô nghiệm
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Khái niệm về đường tròn - Đề 01
Khái niệm về đường tròn - Đề 02
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 2
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 1
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 04
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 24
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 29
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 28
Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông - Đề 30
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 23
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 25
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 26
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 17
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 27
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 15
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 26
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 28
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 05
Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu - Bài 13
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 25
Đề Xuất
Đường Tròn - Bài 49
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Bài 08
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 21
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 21
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Bài 05
Căn số - Bài 23
Đường Tròn - Bài 34
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 01
Đường Tròn - Bài 59
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 14
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 06
Đường Tròn - Bài 36
Trắc Nghiệm Hình Học - Bài 01
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 08
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 03
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Bài 11
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 20
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 14
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 23
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters