WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Đường Tròn - Bài 31
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:02:10 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Độ dài đường tròn ngoại tiếp một lục giác đều có cạnh 4cm là:

  A - 
10π (cm)
  B - 
8π (cm)
  C - 
6π (cm)
  D - 
4π (cm)
2-
Cho đường tròn tâm M và một tứ giác nội tiếp ABCD sao cho . Số đo bằng:
  A - 
500
  B - 
530
  C - 
550
  D - 
590
3-
Cho tam giác cân ABC có . Độ dài đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Cho lục giác đều nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính R. Kẻ các đường chéo nối các đỉnh cách nhau một đỉnh. Diện tích của lục giác có đỉnh là giao điểm của các đường chéo đó là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Cho đường tròn (O; R) đường kính AB, một điểm C trên cung AB. Tiếp tuyến tại C của (O) cắt đường thẳng AB tại G. Tam giác CAG cân tại C khi số đo cung CB bằng bao nhiêu?
  A - 
150
  B - 
250
  C - 
300
  D - 
Một kết quả khác
6-
Các điểm A, B, Q, D, C nằm trên đường tròn và các cung BQ và QD có số đo 420 và 380 theo thứ tự. Tổng các số đo của góc P và góc Q, tính bằng độ là:
  A - 
400
  B - 
800
  C - 
620
  D - 
450
7-
Độ dài đường tròn ngoại tiếp tam giác đều cạnh 6cm là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Cho tam giác ABC vuông tại A và đường cao AH. Vẽ đường tròn tâm O đường kính AB. Biết rằng BH = 2cm và HC = 6cm. Diện tích hình quạt tròn AOH ứng với cung nhỏ AH là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Một kết quả khác
9-
Độ dài đường tròn ngoại tiếp hình vuông có cạnh 4cm là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Một kết quả khác
10-
Cho tam giác cân ABC có . Độ dài đường tròn ngoại tiếp tam giác là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Khái niệm về đường tròn - Đề 01
Khái niệm về đường tròn - Đề 02
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 1
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 2
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 24
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 04
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 29
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 28
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 26
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 23
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 25
Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông - Đề 30
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 27
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 17
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 26
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 28
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 15
Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu - Bài 13
Đường Tròn - Bài 81
Đề Xuất
Đường Tròn - Bài 38
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 29
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 06
Căn Số - Bài 30
Căn số - Bài 01
Căn số - Bài 19
Căn số - Bài 21
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 18
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Bài 19
Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông - Đề 32
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 15
Khái niệm về đường tròn - Đề 02
Đường Tròn - Bài 54
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 03
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 06
Căn số - Bài 06
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 20
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 09
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 03
Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông - Đề 33
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters