Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 41
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:37:37 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chọn câu trả lời đúng. Phải quấn bao nhiêu vòng dây dẫn bằng Ni lên 1 trụ bằng sứ đường kính d = 2cm để được 1 bếp đun nước Theo yêu cầu sau : trong 15 phút đun sôi được 2l nước từ 15oC, cho biết hiệu điện thế của lưới điện là 220V, đường kính của dây dẫn là d’ = 0,2mm. Hiệu suất của dụng cụ là 50%.
  A - 
n = 63 vòng
  B - 
n = 36 vòng
  C - 
n = 30 vòng
  D - 
n = 60 vòng
2-
Chọn câu trả lời đúng. Một động cơ điện được mắc vào hiệu điện thế của lưới điện là U = 120V. Khi qua 1 cuộn dây của động cơ, hiệu điện thế giảm chỉ còn 20% của U. Biết điện trở của dây dẫn bằng R = 14 và hiệu suất của động cơ là 65%. Tính công suất có ích của động cơ.
  A - 
PCI = 210 W
  B - 
PCI = 120 W
  C - 
PCI = 220 W
  D - 
PCI = 110 W
3-
Chọn câu trả lời đúng. Một máy thu vô tuyến làm việc ở hiệu điện thế U = 127V, tiêu thụ 1 công suất P = 50W. Cần mắc thêm điện trở phụ vào máy thu là bao nhiêu để nó có thể làm việc ở hiệu điện thế là 220V.
  A - 
R = 32,6Ω
  B - 
R = 236Ω
  C - 
R = 23,6Ω
  D - 
R = 326Ω
4-
Chọn câu trả lời đúng. Một thiết bị tiêu thụ điện có công suất P = 15W và hiệu điện thế làm việc là U = 110V. Mắc với thiết bị trên 1 bóng đèn có hiệu điện thế làm việc cũng là U = 110V. Cả 2 được mắc vào hiệu điện thế của lưới điện là U = 220V. Để cho dụng cụ trên làm việc bình thường thì công suất của đèn phải là:
  A - 
Pđ = 510 W
  B - 
Pđ = 51 W
  C - 
Pđ = 150 W
  D - 
Pđ = 15 W
5-
Chọn câu trả lời đúng. Một acqui làm việc và được ghi lại chế độ như sau : Khi cường độ dòng điện là 4A tì công suất mạch ngòai là 7,2W, Khi cường độ dòng điện là 6A tì công suất mạch ngòai là 9,6W. Tính suất điện động và điện trở trong của acqui.
  A - 
ξ = 2,2 V, r = 1Ω
  B - 
ξ = 22 V, r = 1Ω
  C - 
ξ = 2,2 V, r = 0,1Ω
  D - 
ξ = 22 V, r = 0,1Ω
6-
Chọn câu trả lời đúng. Một acqui có suất điện động ξ = 2 V và dung lượng 210Ah. Xác định năng lượng dự trữ của acqui ( đơn vị KWh ).
  A - 
W = 8,4 KWh
  B - 
W = 0,48 KWh
  C - 
W = 48 KWh
  D - 
W = 4,8 KWh
7-
Chọn câu trả lời đúng. Điện lượng chuyển qua 1 dây điện trở đặt trong 1 nhiệt lượng kế là q = 100C. Hiệu điện thế ở 2 đầu dây điện trở là U = 20V. Nhiệt lượng kế chứa 1 khối lượng nước là m = 0,2kg. Nhiệt dung riêng của nước là c = 4,19.103 J / kg.độ. Tính độ biến thiên nhiệt độ của nước.
  A - 
Δt = 2,4o C
  B - 
Δt = 4,2o C
  C - 
Δt = 24o C
  D - 
Δt = 42o C
8-
Chọn câu trả lời đúng. Dây cuốn của 1 máy biến thế phải có tiết diện bắng bao nhiêu để chịu được dòng điện dưới hiệu điện thế U = 15kV, công suất P = 1.106 kW và mật độ dòng điện trong dây dẫn không thể vượt quá j = 10A/mm2 .
  A - 
S = 6,7.102 mm2
  B - 
S = 7,6.103 mm2
  C - 
S = 6,7.103 mm2
  D - 
S = 7,6.102 mm2
9-
Chọn câu trả lời đúng. Một dây điện trở hình xoắn ốc R = 10 được dùng làm cho nước bốc hơi ở 100oC. Hỏi cường độ dòng điện chạy qua dây điện trở đó là bao nhiêu để cho nó có thể làm bốc hơi một lượng nước m = 100g trong thời gian 1 phút. Nhiệt hóa hơi của nước là L = 22,6.105 J/ kg.
  A - 
I = 9,14 A
  B - 
I = 19,4 A
  C - 
I = 91,4 A
  D - 
I = 194 A
10-
Chọn câu trả lời đúng. Một lò điện có thể sản ra 1 điện lượng là Q = 24kcal trong thời gian t = 10 phút. Lò điện làm việc dưới hiệu điện thế U = 36V. Nếu tiết diện của dây điện trở làm bằng Ni- Cr cuốn lò là S = 5.10-7 m2 và điện trở suất ρ = 1,2.10-6Ω.m. Tính chiều dài dây?
  A - 
l = 3,24 m
  B - 
l = 2,24 m
  C - 
l = 32,4 m
  D - 
l = 324 m
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Từ Trường - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Từ Trường - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 76
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 70
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 41
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 04
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Trong Các Môi Trường - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Từ Trường - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 51
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 76
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 57
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sự Phản Xạ Và Khúc Xạ Ánh Sáng - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Từ Trường - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 56
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sự Phản Xạ Và Khúc Xạ Ánh Sáng - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Trong Các Môi Trường - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Trong Các Môi Trường - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 59
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 21
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters