Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Lịch Sử Lớp 11 - Bài 93
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:36:05 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ đầu tiên ở đâu?
  A - 
ở Hải Phòng
  B - 
ở Đà Nẵng
  C - 
ở Hải Dương
  D - 
ở Hà Nội
2-
Cuộc chiến đấu ở các đô thị kéo dài đến thời gian nào thì kết thúc?
  A - 
Tháng 4 – 1947
  B - 
Tháng 2 – 1947
  C - 
Tháng 6 - 1947
  D - 
Tháng 10 – 1947
3-
Thiện chí của ta thể hiện trong "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì?
  A - 
Chúng ta muốn hòa bình. Chúng ta phải nhân nhượng.
  B - 
Chúng ta muốn hòa bình. Chúng ta đã kí hiệp định sơ bộ.
  C - 
Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ.
  D - 
Tất cả các câu đều đúng
4-
Mục tiêu bao trùm trong chính sách đối ngoại của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
  A - 
Bao vây, tiêu diệt Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa
  B - 
Lôi kéo các nước Tây Âu vào khối NATO
  C - 
Thực hiện chiến lược toàn cầu phản cách mạng
  D - 
Xâm lược các nước ở khu vực Châu á
5-
Cuộc chiến đấu ở các đô thị của quân dân ta đã phá tan được âm mưu nào của thực dân Pháp ?
  A - 
Đánh nhanh, thắng nhanh.
  B - 
Đánh úp.
  C - 
Dùng người Việt trị người Việt
  D - 
Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh
6-
Trong các chiến thắng sau đây, chiến thắng nào đã đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta tiến lên bước phát triển nhảy vọt
  A - 
Cuộc chiến đấu ở các đô thị
  B - 
Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947
  C - 
Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950
  D - 
Câu A và B đúng
7-
Chiến dịch nào dưới đây thể hiện cách đánh du kích ngắn ngày của ta?
  A - 
Cuộc chiến đấu ở các đô thị.
  B - 
Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947
  C - 
Chiến dịch biên giới thu - đông 1950
  D - 
Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954
8-
Chiến dịch nào dưới đây thể hiện các đánh diệt viện của ta?
  A - 
Chiến dịch Hòa Bình
  B - 
Chiến dịch Tây Bắc
  C - 
Chiến dịch Việt Bắc
  D - 
Chiến dịch biên giới
9-
Trụ sở của Liên Hợp Quốc ở đâu?
  A - 
ở Oasinhtơn (Mĩ)
  B - 
ở Niu Oóc (Mĩ)
  C - 
ở Luân Đôn (Anh)
  D - 
ở Pari (Pháp)
10-
Từ năm 1948-1949, Đảng ta chủ trương phát động chiến tranh du kích ở vùng nào nhiều nhất ?
  A - 
Vùng thành thị
  B - 
Vùng tam chiến
  C - 
Vùng đông dân cư
  D - 
Tất cả các vùng trên
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Lịch sử lớp 11 - Bài 75
Lịch sử lớp 11 - Bài 22
Lịch sử lớp 11 - Bài 21
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 101
Lịch sử lớp 11 - Bài 19
Lịch sử lớp 11 - Bài 10
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 93
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 97
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 86
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 102
Lịch sử lớp 11 - Bài 20
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 95
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 99
Lịch sử lớp 11 - Bài 17
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 66
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 94
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 100
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 65
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 96
Lịch sử lớp 11 - Bài 23
Đề Xuất
Lịch sử lớp 11 - Bài 47
Lịch sử lớp 11 - Bài 72
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 76
Lịch sử lớp 11 - Bài 35
Lịch sử lớp 11 - Bài 06
Lịch sử lớp 11 - Bài 04
Lịch sử lớp 11 - Bài 21
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 98
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 82
Lịch sử lớp 11 - Bài 60
Lịch sử lớp 11 - Bài 02
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 97
Lịch sử lớp 11 - Bài 34
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 81
Lịch sử lớp 11 - Bài 01
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 89
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 85
Lịch sử lớp 11 - Bài 12
Lịch sử lớp 11 - Bài 20
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 67
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters