WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Lịch Sử Lớp 11 - Bài 100
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 00:02:04 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chiến thắng quân sự nào của ta làm phá sản về cơ bản "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ?
  A - 
Chiến thắng ấp Bắc
  B - 
Chiến thắng Bình Giã
  C - 
Chiến thắng Đồng Xoài
  D - 
Chiến thắng Ba Gia
2-
Trong cuộc đấu tranh chính trị tiêu biểu nhất trong năm 1963 của đồng bào miền Nam?
  A - 
Cuộc biểu tình của 2 vạn tăng ni Phật tử Huế (8-5-1963)
  B - 
Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính quyền Diệm ở Sài Gòn (11-6-1963)
  C - 
Cuộc biểu tình của 70 vạn quân chúng Sài Gòn (16-6-1963)
  D - 
Cuộc Đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm (01-11-1963)
3-
Cả hai miền Nam Bắc đều ở trong tình trạng có chiến tranh bắt đầu từ năm nào
  A - 
Năm 1965
  B - 
Năm 1968
  C - 
Năm 1960
  D - 
Năm 1969
4-
Chiến thắng có tính chất mở màn cho viêc đánh bại "chiến tranh cục bộ" của Mĩ ở miền Nam là chiến tranh nào?
  A - 
Chiến thắng trong mùa khô 1965-1966
  B - 
Chiến thắng trong mùa khô 1966-1967
  C - 
Chiến thắng Vạn Tường(1965)
  D - 
Chiến thắng tết Mâu Thân (1968)
5-
Cuộc tổng công kích và tổng nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là thắng lợi và là bước nhảy vọt lần thứ mấy của cách mạng miền Nam ?
  A - 
Thắng lợi thứ ba và là bước nhảy vọt thứ hai
  B - 
Thắng lợi thứ ba và là bước nảy vọt thứ nhất
  C - 
Thắng lợi thứ tư là bước nhảy vọt thứ hai
  D - 
Thắng lợi thứ năm và là bước nhảy vọt thứ hai
6-
Ý nghĩa lớn nhất trong cuộc tổng công kích, tổng nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là gì ?
  A - 
Đã làm lung lay ý chí xâm lược của quân viễn chinh Mĩ, buộc chúng phải tuyên bố phi Mĩ hóa chiến tranh xâm lược
  B - 
Buộc Mĩ phải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc
  C - 
Mĩ phải đến hội nghị Pari để đàm phán với ta
  D - 
Đây là đòn đánh bất ngờ, làm cho Mĩ không dám đưa quân Mĩ và chư hầu vào miền Nam
7-
Âm mưu nào dưới đây không nằm trong âm mưu chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của Mĩ?
  A - 
Phá tiềm lực kinh tế, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc
  B - 
Cứu nguy cho chiến lược "chiến tranh cục bộ " ở miền Nam
  C - 
Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài ở miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam
  D - 
Uy hiếp tinh thần, làm lung lay quyết tâm chống Mĩ của nhân dân ta ở hai miền đất nước
8-
Điểm nào dưới đây nằm trong chương trình của "Việt Nam hóa "chiến tranh mà Mĩ áp dụng ở miền Nam Việt Nam?
  A - 
Đưa quân Mĩ ào ạt vào miền Nam để giúp quân ngụy đứng vững trên chiến trường miền Nam
  B - 
Tăng cường viện trợ quân sự giúp quân đội ngụy tăng số lượng và trang bị để "tự đứng vững "và "tự gánh vác lấy chiến tranh"
  C - 
Mở rộng chiến tranh phá hoại miền bắc, tăng cường mở rộng chiến tranh xâm lược Lào Campuchia.
  D - 
Điểm B và C đúng
9-
Thất bại trong chiến lược chiến tranh nào của Mĩ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với ta ở hội nghi Pari ?
  A - 
Trong chiến tranh đặc biệt
  B - 
Trong chiến tranh cục bộ
  C - 
Trong Việt Nam hóa chiến tranh
  D - 
Trong chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai
10-
Trong lúc Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại lần thứ hai ở miền Bắc, Mĩ đã áp dụng loại hình chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam ?
  A - 
Chiến tranh một phía
  B - 
Chiến tranh đặc biệt
  C - 
Chiến tranh cục bộ
  D - 
Việt Nam hóa chiến tranh
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch sử lớp 11 - Bài 22
Lịch sử lớp 11 - Bài 75
Lịch sử lớp 11 - Bài 21
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 101
Lịch sử lớp 11 - Bài 19
Lịch sử lớp 11 - Bài 10
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 97
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 93
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 102
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 86
Lịch sử lớp 11 - Bài 20
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 95
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 99
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 94
Lịch sử lớp 11 - Bài 17
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 100
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 66
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 65
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 96
Lịch sử lớp 11 - Bài 23
Đề Xuất
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 78
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 92
Lịch sử lớp 11 - Bài 05
Lịch sử lớp 11 - Bài 37
Lịch sử lớp 11 - Bài 35
Lịch sử lớp 11 - Bài 13
Lịch sử lớp 11 - Bài 42
Lịch sử lớp 11 - Bài 16
Lịch sử lớp 11 - Bài 38
Lịch sử lớp 11 - Bài 29
Lịch sử lớp 11 - Bài 01
Lịch sử lớp 11 - Bài 68
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 95
Lịch sử lớp 11 - Bài 50
Lịch sử lớp 11 - Bài 18
Lịch sử lớp 11 - Bài 19
Lịch sử lớp 11 - Bài 44
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 87
Lịch sử lớp 11 - Bài 25
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 91
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters