WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ - Bài 12
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 15:27:45 (Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C. Khi tăng độ tự cảm của cuộn cảm lên 2 lần và giảm điện dung của tụ điện đi 2 lần thì tần số dao động của mạch:
  A - 
không đổi.
  B - 
tăng 2 lần.
  C - 
giảm 2 lần.
  D - 
tăng 4 lần.
2-
Nhận xét nào sau đây về đặc điểm của mạch dao động điện từ điều hoà LC là không đúng?
  A - 
Điện tích trong mạch biến thiên điều hoà.
  B - 
Năng lượng điện trường tập trung chủ yếu ở tụ điện.
  C - 
Năng lượng từ trường tập trung chủ yếu ở cuộn cảm.
  D - 
Tần số dao động của mạch phụ thuộc vào điện tích của tụ điện.
3-
Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,05cos2000t(A). Tần số góc dao động của mạch là:
  A - 
318,5rad.
  B - 
318,5Hz.
  C - 
2000rad.
  D - 
2000Hz.
4-
Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 2mH và tụ điện có điện dung C = 2pF, (lấy π2 = 10). Tần số dao động của mạch là:
  A - 
f = 2,5Hz.
  B - 
f = 2,5MHz.
  C - 
f = 1Hz.
  D - 
f = 1MHz.
5-
Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,02cos2000t(A). Tụ điện trong mạch có điện dung 5μF. Độ tự cảm của cuộn cảm là:
  A - 
L = 50mH.
  B - 
L = 50H.
  C - 
L = 5.10-6H.
  D - 
L = 5.10-8H.
6-
Mạch dao động điện từ điều hoà LC gồm tụ điện C = 30nF và cuộn cảm L = 25mH. Nạp điện cho tụ điện đến hiệu điện thế 4,8V rồi cho tụ phóng điện qua cuộn cảm, cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là:
  A - 
I = 3,72mA.
  B - 
I = 4,28mA.
  C - 
I = 5,20mA.
  D - 
I = 6,34mA.
7-
Mạch dao động LC có điện tích trong mạch biến thiên điều hoà theo phương trình q = 4cos(2π.104t)μC. Tần số dao động của mạch là:
  A - 
f = 10(Hz).
  B - 
f = 10(kHz).
  C - 
f = 2π(Hz).
  D - 
f = 2π(kHz).
8-
Tụ điện của mạch dao động có điện dung C = 1μF, ban đầu được tích điện đến hiệu điện thế 100V, sau đó cho mạch thực hiện dao động điện từ tắt dần. Năng lượng mất mát của mạch từ khi bắt đầu thực hiện dao động đến khi dao động điện từ tắt hẳn là bao nhiêu?
  A - 
ΔW = 10mJ
  B - 
ΔW = 5mJ
  C - 
ΔW = 10kJ
  D - 
ΔW = 5kJ
9-
Sóng điện từ trong chân không có tần số f = 150kHz, bước sóng của sóng điện từ đó là:
  A - 
λ = 2000m.
  B - 
λ = 2000km.
  C - 
λ = 1000m.
  D - 
λ = 1000km.
10-
Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 880pF và cuộn cảm L = 20μH. Bước sóng điện từ mà mạch thu được là:
  A - 
λ = 100m.
  B - 
λ = 150m.
  C - 
λ = 250m.
  D - 
λ = 500m.
11-
Mạch chọn sóng ở đầu vào của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 1nF và cuộn cảm L = 100μH (lấy π2 = 10). Bước sóng điện từ mà mạch thu được là:
  A - 
λ = 300m.
  B - 
λ = 600m.
  C - 
λ = 300km.
  D - 
λ = 1000m.
12-
Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L = 1mH và một tụ điện có điện dung C = 0,1μF. Mạch thu được sóng điện từ có tần số nào sau đây?
  A - 
31830,9Hz.
  B - 
15915,5Hz.
  C - 
503,292Hz.
  D - 
15,9155Hz.
13-
Khi mắc tụ điện có điện dung C1 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng λ1 = 60m; khi mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng λ2 = 80m. Khi mắc nối tiếp C1 và C2 với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng là bao nhiêu?
  A - 
λ = 48m.
  B - 
λ = 70m.
  C - 
λ = 100m.
  D - 
λ = 140m.
14-
Khi mắc tụ điện có điện dung C1 với cuộn cảm L thì tần số dao động của mạch là f1 = 6kHz; khi mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn L thì tần số dao động của mạch là f2 = 8kHz. Khi mắc nối tiếp C1 và C2 với cuộn L thì tần số dao động của mạch là bao nhiêu?
  A - 
f = 4,8kHz.
  B - 
f = 7kHz.
  C - 
f = 10kHz.
  D - 
f = 14kHz.
15-
Một mạch dao động gồm tụ điện C = 0,5μF và cuộn dây L = 5mH, điện trở thuần của cuộn dây là R = 0,1Ω. Để duy trì dao động trong mạch với hiệu điện thế cực đại trên tụ là 5V ta phải cung cấp cho mạch một công suất là bao nhiêu?
  A - 
P = 0,125μW.
  B - 
P = 0,125mW.
  C - 
P = 0,125W.
  D - 
P = 125W.
16-
Nhận xét nào sau đây về đặc điểm của mạch dao động LC là không đúng?
  A - 
Điện tích trong mạch dao động biến thiên điều hoà.
  B - 
Năng lượng điện trường của mạch dao động tập trung chủ yếu ở tụ điện.
  C - 
Năng lượng từ trường của mạch dao động tập trung chủ yếu ở cuộn cảm.
  D - 
Tần số của mạch dao động tỉ lệ với điện tích của tụ điện.
17-
Phát biểu nào sau đây là không đúng?
  A - 
Điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường.
  B - 
Từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.
  C - 
Trường xoáy là trường có đường sức không khép kín.
  D - 
Trường xoáy là trường có đường sức khép kín.
18-
Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng?
  A - 
Sóng điện từ là sóng ngang.
  B - 
Sóng điện từ không truyền được trong chân không.
  C - 
Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa.
  D - 
Sóng điện từ mang năng lượng.
19-
Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng?
  A - 
Sóng điện từ có thể bị phản xạ, khúc xạ, giao thoa.
  B - 
Tốc độ sóng điện từ không thay đổi trong các môi trường.
  C - 
Sóng điện từ là sóng ngang.
  D - 
Sóng điện từ mang năng lượng.
20-
Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li?
  A - 
Sóng dài
  B - 
Sóng trung
  C - 
Sóng ngắn
  D - 
Sóng cực ngắn
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 41
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 103
Vật lý hạt nhân - Đề 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 102
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 43
Con lắc - Đề 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 97
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 11
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 43
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lý thuyết - Bài 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lý thuyết - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 95
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 59
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 103
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 69
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 42
Vật lý hạt nhân - Đề 08
Đề Thi Số 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 49
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lý thuyết - Bài 33
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lý thuyết - Bài 13
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters