WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Lịch Sử Lớp 11 - Bài 101
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:38:27 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Loại hình chiến tranh nào của Mĩ ở Việt Nam được tiến hành bởi hai đời tổng thống.
  A - 
Chiến tranh một phía
  B - 
Chiến tranh đặc biệt
  C - 
Chiến tranh cục bộ
  D - 
Việt Nam hóa chiến tranh
2-
Quá trình diễn biến của hội nghị Pari gắn với đời tông thống nào của Mĩ ?
  A - 
Ken nơ đi, Ních Xơn
  B - 
Giôn xơn, Ních Xơn
  C - 
Ních Xơn, Pho
  D - 
Giôn xơn, Ních xơn, Pho
3-
Hội nghị Pari diễn ra trong khoảng thời gian nào?
  A - 
5/1968 đến 27/1/1973
  B - 
Cuối năm 1969 đến đầu năm 1973
  C - 
12/1972 đến 27/1/1973
  D - 
1970 đến 1973
4-
Để ép ta nhân nhượng, ký một hiệp định do Mĩ đặt ra Nich Xơn đã cho máy bay B52 đánh vào đâu trong 12 ngày đêm năm 1972
  A - 
Hà Nội, Nam Định
  B - 
Hà Nội, Hải Phòng
  C - 
Hà Nội, Thanh Hóa
  D - 
Nghệ An, Hà Tĩnh
5-
Sau khi hiệp định Pari ký kết tình hình ở miền Nam như thế nào?
  A - 
Mĩ đã cút nhưng ngụy chưa nhào
  B - 
Cả Mĩ Ngụy đều bị thất bại
  C - 
Ta đã dành thắng lợi ở Tây Nguyên
  D - 
Ta kết thúc thắng lợi về quân sự và ngoại giao
6-
Sau khi Hiệp dinh Pari được kí kết ,miền Bắc nước ta tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của hậu phương như thế nào?
  A - 
Đưa vào miền Nam ,Campuchia và Lào hàng chục vạn bộ đội hàng vạn thanh niên xung phong ,cán bộ chuyên môn , nhân viên kĩ thuật
  B - 
Đưa vào miền Nam hàng trục vạn bộ đội hàng vạn thanh niên xung phong ,cán bộ chuyên môn , nhân viên kĩ thuật
  C - 
Đưa vào Sài Gòn –Gia Định hàng trục vạn bộ đội ,hàng vạn thanh niên xung phong ,cán bộ chuyên môn ,nhân viên kĩ thuật
  D - 
Đưa vào mỉền Nam ,Campuchia và Lào các loại vũ khí phương tiện chiến tranh hiện đại nhất
7-
Thắng lợi nào của quân dân miền Nam trong những năm 1970-1972 buộc Mĩ phải thừa nhận thất bại chiến lược "Viêt Nam "hóa chiến tranh ?
  A - 
Cuộc tiến công chiến lược 1972 ,chủ yếu đánh vào Quảng Trị
  B - 
Đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng B52 của Mĩ trong 12 ngày đêm ở Hà Nội và Hải Phòng
  C - 
Trong chiến dịch đông xuân 1969-1970
  D - 
Tất cả thắng lợi trên
8-
Sự kiện nào tác động đến hội nghị Bộ chính trị (từ 18-12-1974 đến 9-1-1975) để Hội nghị quyết định giải phóng miền Nam trong năm 1975?
  A - 
Chiến thắng Buôn Ma Thuột
  B - 
Chiến thắng Tây Nguyên
  C - 
Chiến thắng Quảng trị
  D - 
Chiến thắng Phước Long và đường số 14
9-
Chiến thắng nào của ta trong năm 1975 dã chuyển cuộc tiến công chiến lược sang tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam ?
  A - 
Chiến thắng Phước Long
  B - 
Chiến thắng Tây Nguyên
  C - 
Chiến thắng Huế -Đà Nẵng
  D - 
Chiến thắng Quảng Trị
10-
Cùng thời gian với chiến dịch Tây Nguyên ta còn mở chiến dịch đánh địch ở đâu ?
  A - 
ở Phước Long
  B - 
ở Quảng Trị
  C - 
ở Huế Đà Nẵng
  D - 
ở Nha Trang
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch sử lớp 11 - Bài 22
Lịch sử lớp 11 - Bài 75
Lịch sử lớp 11 - Bài 21
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 101
Lịch sử lớp 11 - Bài 19
Lịch sử lớp 11 - Bài 10
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 97
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 93
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 102
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 86
Lịch sử lớp 11 - Bài 20
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 95
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 99
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 94
Lịch sử lớp 11 - Bài 17
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 100
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 66
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 65
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 96
Lịch sử lớp 11 - Bài 23
Đề Xuất
Lịch sử lớp 11 - Bài 07
Lịch sử lớp 11 - Bài 62
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 66
Lịch sử lớp 11 - Bài 23
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 98
Lịch sử lớp 11 - Bài 73
Lịch sử lớp 11 - Bài 39
Lịch sử lớp 11 - Bài 24
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 100
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 79
Lịch sử lớp 11 - Bài 35
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 96
Lịch sử lớp 11 - Bài 74
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 86
Lịch sử lớp 11 - Bài 16
Lịch sử lớp 11 - Bài 68
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 88
Lịch sử lớp 11 - Bài 34
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 83
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 81
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters