WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Sinh Học - Sự Sống Trong Các Đại Trung Sinh - Tân Sinh - Bài 01
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 15:03:52 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Đại Trung sinh bắt đầu cách hiện nay bao nhiêu năm và kéo dài bao lâu?
  A - 
Bắt đầu cách đây khoảng 3.500 triệu năm, kéo dài 900 triệu năm
  B - 
Bắt đầu cách đây khoảng 570 triệu năm, kéo dài 340 triệu năm
  C - 
Bắt đầu cách đây khoảng 220 triệu năm, kéo dài 150 triệu năm
  D - 
Bắt đầu cách đây khoảng 2.600 triệu năm, kéo dài 2.038 triệu năm
2-
Đại Trung sinh gồm các kỷ nào:
  A - 
Cambi – Xilua – Đêvôn
  B - 
Tam điệp – Đêvôn - Phấn trắng
  C - 
Tam điệp – Giura - Phấn trắng
  D - 
Cambri – Xilua – Đêvôn – Than đá – Pecni
3-
Đại Trung sinh cách đây 220 triệu năm, trong đó kỷ Tam điệp cách đây khoảng:
  A - 
220 triệu năm
  B - 
150 triệu năm
  C - 
175 triệu năm
  D - 
120 triệu năm
4-
Đại Trung sinh cách đây 220 triệu năm, trong đó kỷ Giura cách đây khoảng:
  A - 
220 triệu năm
  B - 
150 triệu năm
  C - 
175 triệu năm
  D - 
120 triệu năm
5-
Đại Trung sinh cách đây 220 triệu năm, trong đó kỷ Phấn trắng cách đây khoảng:
  A - 
220 triệu năm
  B - 
150 triệu năm
  C - 
175 triệu năm
  D - 
120 triệu năm
6-
Đặc điểm nổi bật của sinh vật đại trung sinh là:
  A - 
Phát triển của sinh vật hạt kín, lưỡng cư và bò sát
  B - 
Phát triển ưu thế của cây hạt trần và của bò sát
  C - 
Hình thành đầy đủ các nghành không xương sống và dương xỉ có hạt
  D - 
Phát triển thực vật hạt kín, xâu bọ, chim và thú
7-
Đặc điểm khí hậu và địa chất kỷ Tam điệp?
  A - 
Biển tiến vào lục địa, khí hậu ấm hơn
  B - 
Biển thu hẹp, khí hậu khô, mây mù đã tan
  C - 
Địa thế tương đối yên tĩnh, đại lục chiếm ưu thế, khí hậu khô.Cuối kỳ biển tiến sâu vào lục địa
  D - 
Đầu kỉ khí hậu ấm và nóng, cuối kỉ bỉên rút lui nhiều, khí hậu khô hơn
8-
Đặc điểm khí hậu và địa chất kỷ Giura?
  A - 
Biển tiến vào lục địa, khí hậu ấm hơn
  B - 
Biển thu hẹp, khí hậu khô, mây mù đã tan
  C - 
Địa thế tương đối yên tĩnh, đại lục chiếm ưu thế, khí hậu khô.Cuối kỳ biển tiến sâu vào lục địa
  D - 
Đầu kỉ khí hậu ấm và nóng, cuối kỉ bỉên rút lui nhiều, khí hậu khô hơn
9-
Đặc điểm khí hậu và địa chất kỷ Phấn trắng?
  A - 
Biển tiến vào lục địa, khí hậu ấm hơn
  B - 
Biển thu hẹp, khí hậu khô, mây mù đã tan
  C - 
Địa thế tương đối yên tĩnh, đại lục chiếm ưu thế, khí hậu khô.Cuối kỳ biển tiến sâu vào lục địa
  D - 
Đầu kỉ khí hậu ấm và nóng, cuối kỉ bỉên rút lui nhiều, khí hậu khô hơn
10-
Đặc điểm của hệ thực vật ở kỉ Tam địêp?
  A - 
Cây hạt trần tiếp tục phát triển mạnh. Trong rừng cây có hạt rất đa dạng
  B - 
Cây hạt kín xuất hiện và phát triển nhanh do thích ứng với không khí khô và ánh sáng gắt và do có hình thức sinh sản hoàn thiện hơn
  C - 
Xuất hiện cây hạt trần có thân. rễ, lá và hoa, thụ tinh không phụ thuộc vào môi trường thích nghi với khí hậu khô
  D - 
Do khí hậu khô nên khuyết thực vật bị tiêu diệt dần. Cây hạt trần tiếp tục phát triển mạnh
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Sinh Học - Di Truyền Phân Tử - Bài 15
Trắc Nghiệm Sinh Học - Cá Thể Và Quần Thể Sinh Vật - Bài 10
Trắc Nghiệm Sinh Học - Cá Thể Và Quần Thể Sinh Vật - Bài 12
Trắc Nghiệm Sinh Học - Di Truyền Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Sinh Học - Bằng Chứng Và Cơ Chế Tiến Hóa - Bài 24
Trắc Nghiệm Sinh Học - Cá Thể Và Quần Thể Sinh Vật - Bài 07
Trắc Nghiệm Sinh Học - Di Truyền Học Người - Bài 16
Trắc Nghiệm Sinh Học - Ứng Dụng Di Truyền Học - Bài 02
Trắc Nghiệm Sinh Học - Cá Thể Và Quần Thể Sinh Vật - Bài 05
Trắc Nghiệm Sinh Học - Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị - Bài 13
Trắc Nghiệm Sinh Học - Ứng Dụng Di Truyền Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Sinh Học - Cá Thể Và Quần Thể Sinh Vật - Bài 14
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đột Biến - Thường Biến - Bài 18
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đột Biến - Thường Biến - Bài 12
Trắc Nghiệm Sinh Học - Bằng Chứng Và Cơ Chế Tiến Hóa - Bài 17
Trắc Nghiệm Sinh Học - Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị - Bài 07
Trắc Nghiệm Sinh Học - Di Truyền Học - Bài 21
Trắc Nghiệm Sinh Học - Tính Quy Luật Của Hiện Tượng Di Truyền - Bài 06
Trắc Nghiệm Sinh Học - Di Truyền Học Người - Bài 09
Trắc Nghiệm Sinh Học - Cá Thể Và Quần Thể Sinh Vật - Bài 06
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Sinh Học - Di Truyền Học - Bài 05
Trắc Nghiệm Sinh Học - Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị - Bài 07
Trắc Nghiệm Sinh Học - Cá Thể Và Quần Thể Sinh Vật - Bài 05
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đột Biến - Thường Biến - Bài 13
Trắc Nghiệm Sinh Học - Ứng Dụng Di Truyền Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Sinh Học - Ứng Dụng Di Truyền Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Sinh Học - Ứng Dụng Di Truyền Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Sinh Học - Di Truyền Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Sinh Học - Di Truyền Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Sinh Học - Ứng Dụng Di Truyền Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Sinh Học - Bằng Chứng Và Cơ Chế Tiến Hóa - Bài 21
Trắc Nghiệm Sinh Học - Di Truyền Phân Tử - Bài 19
Trắc Nghiệm Sinh Học - Tính Quy Luật Của Hiện Tượng Di Truyền - Bài 03
Trắc Nghiệm Sinh Học - Ứng Dụng Di Truyền Học - Bài 21
Trắc Nghiệm Sinh Học - Di Truyền Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đột Biến - Thường Biến - Bài 04
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sự Phát Sinh Và Phát Triển Của Sự Sống Trên Trái Đất - Bài 09
Trắc Nghiệm Sinh Học - Bằng Chứng Và Cơ Chế Tiến Hóa - Bài 13
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sự Phát Sinh Và Phát Triển Của Sự Sống Trên Trái Đất - Bài 21
Trắc Nghiệm Sinh Học - Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị - Bài 17
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters