WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Hóa Học - Lớp 8 - Bài 01
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:40:14 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một mol chất khí ở đktc có thể tích là bao nhiêu?
  A - 
22,4 lít
  B - 
2,24 lít
  C - 
24 lít
  D - 
2,4 lít
2-
Tập hợp chất nào sau đây toàn là đơn chất?
  A - 
Cu, CO, O2, Al
  B - 
Ca, Fe, H2, O2
  C - 
H2O, Fe, Na, SO2
  D - 
CO2, Ca, Cu, Fe
3-
Con số nào sau đây được gọi là số Avôgađrô?
  A - 
6.1023
  B - 
6.1033
  C - 
6.1032
  D - 
6.1025
4-
Hợp chất X với oxi có dạng XO, hợp chất của Y với hiđro có dạng YH3. Công thức nào sau đây của X với Y là đúng?
  A - 
X2Y
  B - 
X2Y3
  C - 
XY3
  D - 
X3Y2
5-
Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hóa học?
  A - 
Cắt một thanh sắt
  B - 
Làm vỡ một cái chai thủy tinh
  C - 
Vôi bột để lâu trong không khí bị chết
  D - 
Trời nắng làm nước bốc hơi nhanh
6-
Khối lượng của 1,5 mol phân tử H2SO4 là:
  A - 
147g
  B - 
96g
  C - 
100g
  D - 
196g
7-
Tập hợp chất nào sau đây toàn là hợp chất?
  A - 
H2SO4, H2O, H2, CO2
  B - 
CaO, HCl, CO2, Cl2
  C - 
NaOH, CuO, SO2, AlCl3
  D - 
NaOH, O2, CO, CuO
8-
Số mol của 5,6 g Fe là:
  A - 
0,01 mol
  B - 
10 mol
  C - 
0,1 mol
  D - 
1 mol
9-
Thể tích (đktc) của 0,1 mol H2:
  A - 
22,4 lít
  B - 
2,24 lít
  C - 
0,24 lít
  D - 
224 lít
10-
Nếu hai chất khí khác nhau mà có thể tích bằng nhau (đo cùng nhiệt độ và áp suất) thì:
  A - 
Chúng có cùng số mol chất
  B - 
Chúng có cùng khối lượng chất
  C - 
Chúng có cùng số phân tử
  D - 
Cả A và C
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Bài 6: Đơn Chất và Hợp Chất Phân Tử
Bài 2: Chất nguyên chất và hỗn hợp
Trắc Nghiệm Hóa Học - Lớp 8 - Bài 01
Bài 1: Công Thức Hóa Học
Dung Dịch - Bài 05
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 04
Phản Ứng Hóa Học - Bài 04
Bài 4: Nguyên Tố Hóa Học
Phản Ứng Hóa Học - Bài 01
Mol và tính toán hóa học - Bài 01
Ôn Tập Chương 1. Phần B
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 19
Bài 1: Chất
Oxi - Không Khí - Bài 04
Bài 5: Nguyên Tử
Dung Dịch - Bài 02
Bài 3: Sự biến đổi chất
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 05
Hiđro - Nước - Bài 01
Phản Ứng Hóa Học - Bài 02
Đề Xuất
Hiđro - Nước - Bài 06
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 09
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 08
Oxi - Không Khí - Bài 01
Dung Dịch - Bài 24
Dung Dịch - Bài 14
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 18
Dung Dịch - Bài 12
Hiđro - Nước - Bài 01
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 11
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 07
Phản Ứng Hóa Học - Bài 03
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 20
Oxi - Không Khí - Bài 13
Ôn Tập Chương 1. Phần A
Dung Dịch - Bài 13
Dung Dịch - Bài 25
Dung Dịch - Bài 09
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 19
Hiđro - Nước - Bài 12
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters