WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 223
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:04:08 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Điền số thích hợp vào dấu chấm hỏi:

  A - 
Số 9
  B - 
Số 14
  C - 
Số 12
  D - 
Số 10
  E - 
Số 13
  F - 
Số 17
2-
Vào thế kỷ 19 có một nhà văn nổi tiếng sinh ra tại nước Anh và ông cũng qua đời vào thế kỷ đó. Năm ông sinh ra và năm ông mất đi đều cùng do ba chữ số nào đó tạo thành nhưng tất nhiên thứ tự của mỗi chữ số trong đó không giống nhau. Năm ông sinh, 4 chữ số trong năm có tổng là 14; năm ông mất chữ số hàng chục trong năm gấp 4 lần chữ số hàng đơn vị. Hỏi nhà văn này sinh năm bao nhiêu và mất năm bao nhiêu?
  A - 
Nhà năn sinh năm 1904 và mất năm 1940
  B - 
Nhà năn sinh năm 1823 và mất năm 1832
  C - 
Nhà năn sinh năm 1814 và mất năm 1841
  D - 
Nhà năn sinh năm 1806 và mất năm 1860
3-
Cho hình:

Hình nào thay thế cho dấu chấm hỏi trong số các hình sau:

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
  F - 
Hình 6
4-
Cho hình:

Hình nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi trong các hình sau:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
5-
Cho hình:

Hình nào sẽ thay thế cho dấu "?" trong các hình sau:

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
  F - 
Hình 6
6-
Nhà Tiểu Quế nuôi rất nhiều thỏ và gà và thả chúng trong một cái chuồng. Tiểu Quế đếm thấy số gà và số thỏ bằng nhau và nếu đem số chân gà và số chân thỏ cộng lại thì sẽ được 90. Bạn có biết trong chuồng có bao nhiêu thỏ và bao nhiêu gà kh6ong?
  A - 
13 con thỏ và 13 con gà
  B - 
14 con thỏ và 14 con gà
  C - 
15 con thỏ và 15 con gà
  D - 
16 con thỏ và 16 con gà
7-
Cho hình:

Hình nào trong số các hình sau sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
8-
Cho hình:

Quân Domino nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi trong các quân cờ Domino sau

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
  F - 
Hình 6
  G - 
Hình 7
9-
Thomas khi đi câu thường dùng giun để làm mồi câu. Cậu bắt được 5 con giun đất sau đó đem 2 con cắt thành 2 đoạn làm mồi. Lúc đó, Thomas còn bao nhiêu con giun sống?
  A - 
3 con
  B - 
5 con
  C - 
7 con
  D - 
9 con
10-
Quân bài nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Át Cơ
  B - 
8 Pích
  C - 
2 Chuồn
  D - 
Át Rô
  E - 
K Cơ
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 231
Trắc Nghiệm IQ - 25
Trắc Nghiệm IQ - 242
Trắc Nghiệm IQ - 245
Trắc Nghiệm IQ - 151
Trắc Nghiệm IQ - 203
Trắc Nghiệm IQ - 05
Trắc Nghiệm IQ - 225
Trắc Nghiệm IQ - 166
Trắc Nghiệm IQ - 218
Trắc Nghiệm IQ - 89
Trắc Nghiệm IQ - 58
Trắc Nghiệm IQ - 180
Trắc Nghiệm IQ - 150
Trắc Nghiệm IQ - 189
Trắc Nghiệm IQ - 176
Trắc Nghiệm IQ - 69
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters