WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 225
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:53:30 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Có 12 đồng tiền xu với các mệnh giá là 1000 đồng, 2000 đồng và 5000 đồng, tổng giá trị là 36000 đồng. Trong đó có 5 đồng xu có mệnh giá giống nhau. Vậy 5 đồng xu này có mệnh giá là bao nhiêu?
  A - 
1000 đồng
  B - 
2000 đồng
  C - 
5000 đồng
2-
Đối xứng chia ra làm 2 loại: đối xứng trục và đối xứng tâm. Trong 4 nhóm hình dưới đây chỉ có một nhóm không đối xứng với các hình còn lại. Bạn hãy chỉ ra đó là nhóm hình nào?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
3-
Có một hình khác với các hình còn lại, bạn hãy tìm ra hình đó là hình nào?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
4-
A đối ứng với B, vậy C đối ứng với hình nào?:

  A - 
Hình D
  B - 
Hình E
  C - 
Hình F
  D - 
Hình G
5-
Trong 5 hình dưới đây, hình nào không phù hợp với cả nhóm hình?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
6-
Cửa hàng lắp ráp xích lô
Nhận về một lúc 2 bồ lốp xe
Bồ một: 40 chiếc
Bồ một: 50 chiếc
Đố ai, ai biết
Đem số lốp này lắp đủ mấy xe?
  A - 
30 chiếc
  B - 
40 chiếc
  C - 
60 chiếc
  D - 
70 chiếc
  E - 
80 chiếc
  F - 
90 chiếc
7-
A và B chia nhau một số tiền theo tỉ lệ 5:4, A được 275.000 đồng. Hỏi số tiền ban đầu là bao nhiêu?
  A - 
552.000 đồng
  B - 
505.000 đồng
  C - 
495.000 đồng
  D - 
475.000 đồng
8-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Số 1
  B - 
Số 2
  C - 
Số 3
  D - 
Số 4
  E - 
Số 5
9-
Cho hình:

Hình nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
10-
Trong các hình sau, 3 hình nào không cùng nhóm với các hình còn lại?:

  A - 
Hình 2, hình 4 và hình 6
  B - 
Hình 5, hình 6 và hình 10
  C - 
Hình 1, hình 3 và hình 6
  D - 
Hình 2, hình 8 và hình 9
  E - 
Hình 3, hình 5 và hình 7
  F - 
Hình 4, hình 5 và hình 6
  G - 
Hình 2, hình 6 và hình 9
  H - 
Hình 7, hình 8 và hình 10
  I - 
Hình 4, hình 6 và hình 10
  J - 
Hình 3, hình 4 và hình 9
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 254
Trắc Nghiệm IQ - 207
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 112
Trắc Nghiệm IQ - 114
Trắc Nghiệm IQ - 269
Trắc Nghiệm IQ - 39
Trắc Nghiệm IQ - 24
Trắc Nghiệm IQ - 22
Trắc Nghiệm IQ - 282
Trắc Nghiệm IQ - 139
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 141
Trắc Nghiệm IQ - 25
Trắc Nghiệm IQ - 233
Trắc Nghiệm IQ - 184
Trắc Nghiệm IQ - 65
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 226
Trắc Nghiệm IQ - 273
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters