WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Góc - Bài 01
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 20:13:32 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hai góc có tổng số đo bằng 900 là hai góc:

  A - 
Kề nhau
  B - 
Kề bù
  C - 
Bù nhau
  D - 
Phụ nhau
2-
Số đo của góc bẹt là:
  A - 
900
  B - 
1800
  C - 
800
  D - 
1000
3-
Số góc có ở hình bên dưới là:

  A - 
1
  B - 
2
  C - 
3
  D - 
4
4-
Cho hai góc phụ nhau , biết . Tính số đo góc
  A - 
300
  B - 
1300
  C - 
1400
  D - 
400
5-
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ các tia Oy, Oz sao cho . Tính số đo góc
  A - 
1700
  B - 
300
  C - 
1100
  D - 
800
6-
Cho hai góc kề bù , biết . Gọi Ot là tia phân giác của góc . Tính
  A - 
500
  B - 
400
  C - 
1000
  D - 
100
7-
Cho hai góc kề bù AOB và BOC, biết . Tính số đo góc BOC.
  A - 
1200
  B - 
600
  C - 
900
  D - 
450
8-
Cho hai góc phụ nhau , biết . Tính
  A - 
400
  B - 
850
  C - 
500
  D - 
950
9-
Cho . Oz là tia nằm giữa hai tia Ox và Oy sao cho . Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc yOz. Số đo của góc tOy là:
  A - 
700
  B - 
200
  C - 
300
  D - 
500
10-
Số hình tam giác có trong hình bên dưới là:
  A - 
3
  B - 
4
  C - 
5
  D - 
6
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 15
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 12
Ôn tập số tự nhiên - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 01
Ôn tập số tự nhiên - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 11
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 61
Ôn tập số tự nhiên - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 07
Ôn tập số tự nhiên - Bài 02
Ôn tập số tự nhiên - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 03
Đề Xuất
Số Nguyên - Bài 04
Góc - Bài 02
Ôn tập số tự nhiên - Bài 18
Số Nguyên - Bài 02
Phân Số - Bài 05
Góc - Bài 07
Phân Số - Bài 01
Phân Số - Bài 07
Ôn tập số tự nhiên - Bài 17
Phân Số - Bài 28
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 16
Ôn Tập Số Tự Nhiên - Bài 32
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 17
Phân Số - Bài 04
Số Nguyên - Bài 18
Phân Số - Bài 17
Phân Số - Bài 18
Góc - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi Học Kì I - Bài 14
Phân Số - Bài 27
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters