Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 228
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:33:54 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Bằng cách chọn đúng hình vuông thứ nhất, bạn sẽ băng qua được mỗi hình vuông khác. Vậy, bạn nên xuất phát từ hình vuông nào?

  A - 
A1
  B - 
D4 
  C - 
C5
  D - 
B2
2-
Số nào lớn nhất?
  A - 
1/700
  B - 
1/800
  C - 
6/6
  D - 
4/3
3-
Hãy tìm số thích hợp thay thế cho A và B trong hình sau:

  A - 
A=2, B=16
  B - 
A=6, B=10
  C - 
A=1, B=19
  D - 
A=3, B=12
  E - 
A=4, B=2
  F - 
A=8, B=11
4-
1 bàn 6 ghế chung nhau
10 như thế, có đâu lạ gì
Bây giờ bỏ bớt ghế đi
Còn bàn 4 ghế thế thì tính xem
Đố ai, đố bạn, đố em
Có bao nhiêu ghế phải đem ra ngoài?
  A - 
20 ghế
  B - 
22 ghế
  C - 
24 ghế
  D - 
26 ghế
5-
Hình nào không cùng nhóm với các hình còn lại?:

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
6-
Cho hình:

Quân Domino nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:


  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
  G - 
Hình G
7-
Quân bài nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
2 Rô
  B - 
Át Cơ
  C - 
9 Chuồn
  D - 
10 Pích
8-
Để giúp đỡ các đội viên nghèo học lớp phổ cập ban đêm, lớp em đã mua 12 cây bút các loại, giá tổng cộng 36.000đ. Biết mỗi cây bút máy giá 6.000đ, hai cây bút bic giá 3.000đ, 4 cây bút chì giá 3.000đ. Hỏi lớp em đã mua bao nhiêu cây bút mỗi loại?
  A - 
6 bút máy, 2 bút bic, 6 bút chì
  B - 
3 bút máy, 5 bút bic, 2 bút chì
  C - 
5 bút máy, 1 bút bic, 6 bút chì
  D - 
2 bút máy, 4 bút bic, 7 bút chì
9-
Chữ cái nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Chữ Q
  B - 
Chữ R
  C - 
Chữ Y
  D - 
Chữ A
  E - 
Chữ H
  F - 
Chữ D
  G - 
Chữ U
  H - 
Chữ P
10-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Số 54
  B - 
Số 55
  C - 
Số 56
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 09
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 05
Trắc Nghiệm IQ - 07
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 11
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 221
Trắc Nghiệm IQ - 80
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 189
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 145
Trắc Nghiệm IQ - 97
Trắc Nghiệm IQ - 112
Trắc Nghiệm IQ - 46
Trắc Nghiệm IQ - 202
Trắc Nghiệm IQ - 24
Trắc Nghiệm IQ - 164
Trắc Nghiệm IQ - 167
Trắc Nghiệm IQ - 103
Trắc Nghiệm IQ - 128
Trắc Nghiệm IQ - 212
Trắc Nghiệm IQ - 65
Trắc nghiệm IQ - 248
Trắc Nghiệm IQ - 182
Trắc Nghiệm IQ - 233
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters