WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 236
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:05:04 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Số 3
  B - 
Số 4
  C - 
Số 6
  D - 
Số 9
2-
Vật nào sẽ làm cho cán cân được cân bằng?

  A - 
1 xe ngựa
  B - 
2 ô tô
  C - 
1 xe buýt
  D - 
2 xe ngựa và 2 ô tô
  E - 
1 ô tô và 1 xe buýt
  F - 
1 xe ngựa và 1 ô tô
3-
Kim phút còn thiếu chỉ số nào?:

  A - 
Kim phút còn thiếu chỉ số 5
  B - 
Kim phút còn thiếu chỉ số 6
  C - 
Kim phút còn thiếu chỉ số 7
  D - 
Kim phút còn thiếu chỉ số 8
4-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Chữ Q
  B - 
Chữ P
  C - 
Chữ O
  D - 
Chữ L
5-
A, B và C đã bỏ ra một tuần để trang trí ngôi nhà của người hàng xóm, và các bạn ấy kiếm được thù lao là 500.000 đồng. Đến khi chia tiền, A khặng định mình làm vất vả gấp 3 lần so với B, và C nói rằng mình làm vất vả gấp hai lần so với A. Nếu số tiền được chia công bằng, thì mỗi người sẽ nhận được bao nhiêu tiền?
  A - 
A nhận: 100.000đồng
B nhận: 100.000 đồng
C nhận: 300.000 đồng
  B - 
A nhận: 250.000đồng
B nhận: 50.000 đồng
C nhận: 200.000 đồng
  C - 
A nhận: 150.000đồng
B nhận: 50.000 đồng
C nhận: 300.000 đồng
6-
Đồng hồ nào ở hàng dưới cùng sẽ được điền vào chỗ trống?

  A - 
Đồng hồ A
  B - 
Đồng hồ B
  C - 
Đồng hồ C
  D - 
Đồng hồ D
  E - 
Đồng hồ E
7-
Chữ nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Chữ A
  B - 
Chữ B
  C - 
Chữ C
  D - 
Chữ D
8-
Ông chủ quán bia mới nhập về 5 thùng bia tươi ngon có đánh số trên nắp là 19, 31, 15, 16, 18. Số đánh trên nắp đó chính là dung tích của từng thùng.
Có 2 vị khách đến mua về cho cơ quan liên hoan cuối năm. Người thứ nhất mua 2 thùng. Người thứ hai nói số bia mà anh ta cần nhiều gấp đôi người thứ nhất.
Hỏi mỗi người khách mua bao nhiêu lít bia?
  A - 
Người thứ nhất mua thùng : 15, 18.
Người thứ hai mua thùng: 19, 16, 31.
  B - 
Người thứ nhất mua thùng : 19, 18.
Người thứ hai mua thùng: 15, 16, 31.
  C - 
Người thứ nhất mua thùng : 15, 16.
Người thứ hai mua thùng: 19, 18, 31.
  D - 
Người thứ nhất mua thùng : 15, 31.
Người thứ hai mua thùng: 19, 16, 18.
9-
Các con thỏ to đều có trọng lượng bằng nhau. Các con thỏ nhỏ cũng đều có trọng lượng bằng nhau.
Hằng cân 3 con thỏ to và 6 con thỏ nhỏ được 33 cân. Mẹ Hằng cân 7 con thỏ to và 2 con thỏ nhỏ nặng 44 cân.
Hỏi mỗi con thỏ nặng bao nhiêu cân?
  A - 
1 con thỏ to nặng: 2 cân, 1 con thỏ nhỏ nặng: 4 cân.
  B - 
1 con thỏ to nặng: 4 cân, 1 con thỏ nhỏ nặng: 5 cân.
  C - 
1 con thỏ to nặng: 7 cân, 1 con thỏ nhỏ nặng: 1 cân.
  D - 
1 con thỏ to nặng: 5 cân, 1 con thỏ nhỏ nặng: 3 cân.
10-
Bằng cách chọn đúng hình vuông thứ nhất, bạn sẽ băng qua được mỗi hình vuông khác. Vậy bạn nên xuất phát từ hình vuông nào?

  A - 
A1
  B - 
B5
  C - 
C2
  D - 
E4
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 153
Trắc Nghiệm IQ - 226
Trắc Nghiệm IQ - 102
Trắc Nghiệm IQ - 91
Trắc Nghiệm IQ - 58
Trắc Nghiệm IQ - 279
Trắc nghiệm IQ - 17
Trắc Nghiệm IQ - 173
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 114
Trắc Nghiệm IQ - 39
Trắc Nghiệm IQ - 32
Trắc Nghiệm IQ - 229
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 15
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters