WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 239
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 16:57:32 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho hình:

Hãy chọn hình thích hợp thay thế cho dấu chấm hỏi trong các hình sau:


  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
  F - 
Hình 6
2-
Cho hình:

Hình nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:


  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
3-
Cho hình:

Hình nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:


  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
  F - 
Hình 6
4-
Trong 6 hình sau, hình nào khác với các hình còn lại?:

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
  F - 
Hình 6
5-
Trong các hình sau, 3 hình nào khác với các hình còn lại?:

  A - 
Hình 2, hình 4 và hình 8
  B - 
Hình 1, hình 6 và hình 10
  C - 
Hình 5, hình 7 và hình 9
  D - 
Hình 3, hình 5 và hình 7
6-
Cho hình:

Hình nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:


  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
7-
Bạn hãy chọn một hình từ 4 hình được đánh số bên dưới để điền vào dấu hỏi chấm cho thích hợp:


  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
8-
Khỉ hái được 300 quả chuối ở một vườn chuối hoang trong rừng sâu, sau đó mang dần về chỗ của nó, cách đó 1000m. Giả sử mỗi lần nó mang được 100 quả chuối, đồng thời cứ đi được 100m thì nó lại phải ăn một quả chuối, thì nhiều nhất nó có thể mang về chỗ ở của nó bao nhiêu quả chuối?
  A - 
53 quả chuối
  B - 
54 quả chuối
  C - 
55 quả chuối
  D - 
56 quả chuối
9-
Đón năm mới, bé nam và bé nữ đều mặc quần áo mới. Chúng hớn hở gặp nhau, chuyện trò.
Bé mặc quần áo đỏ nói:
- Tôi là bé nam!
- Tôi là bé nữ!- Bé mặc quần áo xanh nói.
Cha mẹ chúng đều cười rộ lên, do họ biết chí ít một trong hai đứa bé nói đùa.
Vậy theo bạn, bé mặc quần áo đỏ là bé nam hay bé nữ.
  A - 
Bé nam
  B - 
Bé nữ
10-
A, B, C là ba người láng giềng của nhau, làm các nghề kinh doanh, kỹ sư, họa sỹ. Trong 3 người đó, họa sỹ là con gái của một nhà có thu nhập ít nhất; C là bạn trai của em gái A; tiền C kiếm được còn hơn cả một nhà kinh doanh.
Căn cứ vào những thông tin đó, bạn có thể đoán ra từng người trong 3 người đó làm nghề gì không?
  A - 
A là nhà kinh doanh, B là họa sỹ và C là kỹ sư.
  B - 
A là họa sỹ, B là nhà kinh doanh và C là kỹ sư.
  C - 
A là kỹ sư, B là nhà kinh doanh và C là họa sỹ .
  D - 
A là họa sỹ, B là kỹ sư và C là nhà kinh doanh.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 05
Trắc nghiệm IQ - 18
Trắc Nghiệm IQ - 268
Trắc Nghiệm IQ - 200
Trắc Nghiệm IQ - 283
Trắc Nghiệm IQ - 271
Trắc Nghiệm IQ - 156
Trắc Nghiệm IQ - 163
Trắc Nghiệm IQ - 106
Trắc Nghiệm IQ - 69
Trắc Nghiệm IQ - 195
Trắc Nghiệm IQ - 51
Trắc Nghiệm IQ - 158
Trắc Nghiệm IQ - 03
Trắc Nghiệm IQ - 168
Trắc Nghiệm IQ - 218
Trắc Nghiệm IQ - 187
Trắc Nghiệm IQ - 160
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters