WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Bài 1: Chất
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:06:31 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hãy chỉ ra đâu là chất
  A - 
Nhôm, sắt, nhựa
  B - 
Oxi, nitơ, khí cacbonic
  C - 
Soong, nồi, ấm đun.
  D - 
a va b đúng
2-
Hãy chỉ ra đâu là vật thể
  A - 
Lưỡi dao, cán dao
  B - 
Không khí, Nước biển
  C - 
Nước, muối, chất khác
  D - 
a và b đúng
3-
Ví dụ một vật thể được tạo ra bởi nhiều chất.
  A - 
Bút máy
  B - 
Thủy tinh
  C - 
Xe đạp
  D - 
a và c đúng
4-
Một số tính chất của muối ăn
  A - 
Chất rắn, không mùi
  B - 
Chất rắn, tan trong nước
  C - 
Chất rắn, vị ngọt
  D - 
Chất rắn, không mùi, tan trong nước, vị mặn...
5-
Tính chất hóa học là gì
  A - 
Những tính chất gắn liền với sự biến đổi chất này thành chất khác
  B - 
Những tính chất như: thể (rắn, lỏng, khí), màu sắc, mùi
  C - 
khối lượng riêng, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy...
  D - 
Thể rắn, vị mặn, màu trắng...
6-
Căn cứ vào những tính chất nào mà: Đồng, nhôm được dùng làm ruột dây điện còn cao su, nhựa dùng làm vỏ dây điện?
  A - 
Đồng, nhôm dẫn điện tốt được dùng làm ruột dây điện. Cao su, nhựa cách điện dùng làm vỏ dây điện
  B - 
Đồng, nhôm khôngdẫn điện tốt được dùng làm ruột dây điện. Cao su, nhựa cách điện dùng làm vỏ dây điện
  C - 
Đồng, nhôm dẫn điện tốt được dùng làm ruột dây điện. Cao su, nhựa không cách điện dùng làm vỏ dây điện
  D - 
Đồng, nhôm không dẫn điện tốt được dùng làm ruột dây điện. Cao su, nhựa không cách điện dùng làm vỏ dây điện
7-
Căn cứ vào những tính chất nào mà: Bạc được dùng để tráng gương?
  A - 
Bạc có ánh kim
  B - 
Bạc có màu vàng
  C - 
Bạc ở thể rắn
  D - 
Bạc có ánh kim, phản xạ ánh sáng dùng để tráng gương.
8-
Phân biệt bột sắt và bột lưu huỳnh.
  A - 
Sắt màu đen, lưu huỳnh trắng
  B - 
Sắt màu đỏ, lưu huỳnh vàng
  C - 
Sắt tím, lưu huỳnh cam
  D - 
lưu huỳnh màu vàng, sắt màu xám...
9-
Phân biệt đường và tinh bột
  A - 
Đường tan tốt trong nước, tinh bột không tan trong nước.
  B - 
Đường tan tốt trong nước, tinh bột tan trong nước.
  C - 
Đường tan không tan trong nước, tinh bột tan trong nước.
  D - 
Đường tan không tan trong nước, tinh bột không tan trong nước.
10-
Phân biệt ét- xăng và nước.
  A - 
ét-xăng cháy được, nước không cháy.
  B - 
ét-xăng không cháy được, nước không cháy.
  C - 
ét-xăng không cháy được, nước cháy.
  D - 
Cả b và c đúng
 
[Người đăng: Dương Quốc Đoàn]
Xem Nhiều nhất
Bài 6: Đơn Chất và Hợp Chất Phân Tử
Bài 2: Chất nguyên chất và hỗn hợp
Trắc Nghiệm Hóa Học - Lớp 8 - Bài 01
Bài 1: Công Thức Hóa Học
Dung Dịch - Bài 05
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 04
Phản Ứng Hóa Học - Bài 04
Bài 4: Nguyên Tố Hóa Học
Phản Ứng Hóa Học - Bài 01
Mol và tính toán hóa học - Bài 01
Ôn Tập Chương 1. Phần B
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 19
Bài 1: Chất
Oxi - Không Khí - Bài 04
Bài 5: Nguyên Tử
Dung Dịch - Bài 02
Bài 3: Sự biến đổi chất
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 05
Hiđro - Nước - Bài 01
Phản Ứng Hóa Học - Bài 02
Đề Xuất
Ôn Tập Chương 1. Phần B
Hiđro - Nước - Bài 01
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 10
Dung Dịch - Bài 26
Phản Ứng Hóa Học - Bài 09
Phản Ứng Hóa Học - Bài 08
Hiđro - Nước - Bài 04
Dung Dịch - Bài 11
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 13
Dung Dịch - Bài 07
Trắc Nghiệm Hóa Học - Lớp 8 - Bài 01
Oxi - Không Khí - Bài 08
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 09
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 27
Dung Dịch - Bài 14
Phản Ứng Hóa Học - Bài 15
Bài 4: Nguyên Tố Hóa Học
Mol và tính toán hóa học - Bài 01
Dung Dịch - Bài 05
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 08
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters