Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 22
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:39:33 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Đốt cháy 6,5 gam một mẫu lưu huỳnh không tinh khiết trong khí oxi dư, người ta thu được 4,48 lít khí sunfuro7 (ở đktc). Thể tích khí oxi (ở đktc) cần dùng là:

  A - 
4,48 lít
  B - 
2,24 lít
  C - 
4,4 lít
  D - 
4,5 lít
2-
Cho lượng các chất sau:
1. 0,25 mol phân tử N2
2. 0,5 mol phân tử O2
3. 0,75 mol phân tử Cl2
4. 1 mol phân tử O3
Thể tích (đktc) của những lượng chất trên lần lượt là:
  A - 
5,6 lít; 11,2 lít; 16,8 lít; 22,4 lít
  B - 
11,2 lít; 11,2 lít; 16,8 lit; 22,4 lít
  C - 
5,6 lít; 5,6 lít; 16,8 lít; 22,4 lít
  D - 
5,6 lít; 11,2 lít; 0,56 lít; 11,2 lít
3-
Trong một oxit của nitơ cứ 7 gam nitơ kết hợp với 16 gam oxi, oxit của nitơ là công thức hóa học đơn giản nào sau đây:
  A - 
NO
  B - 
N2O5
  C - 
NO2
  D - 
N2O
4-
Cho 2 gam thủy ngân (Hg) kết hợp với clo tạo ra 2,71 gam thủy ngân clorua. Công thức hóa học đơn giản của thủy ngân clorua là:
  A - 
HgCl
  B - 
HgCl2
  C - 
Hg2Cl
  D - 
Tất cả đều sai
5-
Một hợp chất X có 85,7% C, còn lại là nguyên tố H, bei61t hợp chất này có phân tử khối bằng phân tử khối của khí nitơ. Xác định công thức phân tử của hợp chất:
  A - 
C2H4
  B - 
C2H6
  C - 
C3H8
  D - 
C4H10
6-
Phân tích 1 hợp chất có 3 nguyên tố C, H và O. Đốt cháy hoàn toàn 1,24 gam hợp chất thì thu được 1,76 gam CO2 và 1,08 gam H2O. Khối lượng mol phân tử của hợp chất là 62 gam. Công thức phân tử của hợp chất là:
  A - 
C2H6O
  B - 
C2H6O2
  C - 
C3H6O2
  D - 
CH2O
7-
Khi đốt nóng 1 gam sắt kết hợp với 1,9 gam clo tạo ra hợp chất sắt clorua. Biết phân tử của hợp chất chỉ có một nguyên tử sắt. Công thức phân tử của hợp chất này là:
  A - 
FeCl3
  B - 
FeCl2
  C - 
FeCl
  D - 
FeCl4
8-
Một oxit sắt có thành phần là 7 phần khối lượng sắt kết hợp với 3 phần khối lượng oxi. Công thức hóa học đơn giản của oxit sắt là công thức nào sau đây:
  A - 
FeO
  B - 
Fe2O3
  C - 
Fe3O4
  D - 
FeO2
9-
Đốt cháy hoàn toàn 0,74 gam chất rắn X cần 1,12 dm3 không khí chứa 20% thể tích O2. Sản phẩm đốt cháy gồm 224cm3 CO2; 0,53 gam Na2CO3 và H2O. Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. X có công thức phân tử đơn giản là:
  A - 
C3H2O4Na2
  B - 
C3H2O2Na2
  C - 
C3H2O3Na2
  D - 
C2H4O4Na2
10-
Đun nóng 3,2 gam bột đồng trong khí clo, người ta thu được 6,75 gam đồng clorua. Công thức háo học đơn giản của đồng clorua là công thức nào sau đây:
  A - 
CuCl2
  B - 
CuCl
  C - 
CuCl3
  D - 
Cu2Cl2
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Bài 6: Đơn Chất và Hợp Chất Phân Tử
Bài 2: Chất nguyên chất và hỗn hợp
Trắc Nghiệm Hóa Học - Lớp 8 - Bài 01
Bài 1: Công Thức Hóa Học
Dung Dịch - Bài 05
Phản Ứng Hóa Học - Bài 04
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 04
Bài 4: Nguyên Tố Hóa Học
Phản Ứng Hóa Học - Bài 01
Bài 1: Chất
Ôn Tập Chương 1. Phần B
Mol và tính toán hóa học - Bài 01
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 19
Bài 3: Sự biến đổi chất
Dung Dịch - Bài 02
Bài 5: Nguyên Tử
Oxi - Không Khí - Bài 04
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 05
Phản Ứng Hóa Học - Bài 02
Hiđro - Nước - Bài 01
Đề Xuất
Dung Dịch - Bài 25
Hiđro - Nước - Bài 07
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 12
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 09
Dung Dịch - Bài 28
Hiđro - Nước - Bài 11
Phản Ứng Hóa Học - Bài 07
Dung Dịch - Bài 07
Oxi - Không Khí - Bài 11
Dung Dịch - Bài 01
Hiđro - Nước - Bài 16
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 01
Bài 5: Nguyên Tử
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 13
Dung Dịch - Bài 08
Oxi - Không Khí - Bài 05
Dung Dịch - Bài 12
Phản Ứng Hóa Học - Bài 11
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 17
Dung Dịch - Bài 04
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters