WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 243
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:34:27 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Kim phút còn thiếu sẽ chỉ số nào trên đồng hồ cuối?

  A - 
Số 5
  B - 
Số 6
  C - 
Số 7
  D - 
Số 8
  E - 
Số 9
2-
Mạng nào sẽ hoàn tất câu đố này?

  A - 
Mạng A
  B - 
Mạng B
  C - 
Mạng C
  D - 
Mạng D
  E - 
Mạng E
3-
Ký hiệu nào sẽ làm cho cán cân dưới cùng được cân bằng?

  A - 
1 ống nhòm
  B - 
1 phao, 1 mỏ neo
  C - 
1 mỏ neo
  D - 
2 phao
4-
Trong các hình sau đây, 3 hình nào khác với các hình còn lại?:

  A - 
Hình 3, hình 4 và hình 8
  B - 
Hình 2, hình 5 và hình 6
  C - 
Hình 4, hình 6 và hình 8
  D - 
Hình 2, hình 3 và hình 5
  E - 
Hình 1, hình 4 và hình 5
  F - 
Hình 1, hình 5 và hình 9
5-
Một ông đãng trí nọ đang xem xét các đồ vật trong một cửa hiệu bán đồ cổ và phát hiện được một ấn bản từ thế kỷ 19 khiến ông chú ý. Ấn bản này có in niên đại của năm xuất bản.
Tuy nhiên, cái mà ông không nhận ra là ông đang nhìn năm xuất bản trong tư thế lộn ngược. Điều này khiến ông tin rằng ấn bản đó xưa hơn 210 năm so với tuổi thực của nó.
Bạn hãy tìm ra năm xuất bản thực sự của ấn bản đó
  A - 
Năm 1891
  B - 
Năm 1886
  C - 
Năm 1900
  D - 
Năm 1879
6-
Khi hình này được gấp lại để tạo thành một khối vuông, thì khối vuông nào dưới đây sẽ được tạo thành: A, B, C hay D?


  A - 
Khối A
  B - 
Khối B
  C - 
Khối C
  D - 
Khối D
7-
Hình nào sẽ xuất hiện tiếp theo trong dãy hình này: A, B, C hay D?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
8-
Hình nào lẻ cặp?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
  G - 
Hình G
  H - 
Hình H
  I - 
Hình I
9-
Chữ cái nào sẽ được tạo thành khi sắp xếp các mảnh này lại?

  A - 
Chữ G
  B - 
Chữ Q
  C - 
Chữ J
  D - 
Chữ C
  E - 
Chữ D
10-
Hình nào sẽ khớp với lỗ này: 1, 2, 3 hay 4?

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 158
Trắc Nghiệm IQ - 34
Trắc Nghiệm IQ - 23
Trắc Nghiệm IQ - 27
Trắc Nghiệm IQ - 44
Trắc Nghiệm IQ - 89
Trắc Nghiệm IQ - 272
Trắc Nghiệm IQ - 167
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 223
Trắc Nghiệm IQ - 09
Trắc Nghiệm IQ - 195
Trắc Nghiệm IQ - 150
Trắc Nghiệm IQ - 139
Trắc Nghiệm IQ - 49
Trắc Nghiệm IQ - 71
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 203
Trắc Nghiệm IQ - 120
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters