WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc nghiệm IQ - 248
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:37:53 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hình nào sẽ khớp với lỗ này: A. B, C hay D

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
2-
Trong các hình sau, hình nào khác với các hình còn lại?:

  A - 
Hình F
  B - 
Hình D
  C - 
Hình A
  D - 
Hình B
  E - 
Hình E
3-
Nếu gọi hình vuông dưới đây là "hình tròn", gọi hình tròn là "hình tam giác", và gọi hình tam giác là "hình vuông", vậy bạn hãy cho biết có bao nhiêu "hình tròn" giao (cắt) với mỗi "hình tam giác"? Có bao nhiêu "hình vuông" được bao bởi mỗi "hình tròn"? Có bao nhiêu "hình tam giác" bao bên ngoài mỗi "hình vuông"?

  A - 
3 hình, 2 hình, 0 hình
  B - 
2 hình, 0 hình, 1 hình
  C - 
2 hình, 2 hình, 2 hình
  D - 
1 hình, 0 hình, 3 hình
4-
Thứ 5 ngày 8-12 lúc 9h, hôm đó trời nắng, dự báo trong vòng 72h nữa trời vẫn nắng ấm, vậy ngày 10-12, 21h có chắc trời hôm đó có nắng hay không?
  A - 
Không nắng
  B - 
Nắng
5-
Hình nào lẻ bộ?

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
  F - 
Hình 6
  G - 
Hình 7
  H - 
Hình 8
  I - 
Hình 9
6-
Tìm số tiếp theo của dãy số:
1; 2; 2/3; 1/3; 2/7; ….?
  A - 
2/9
  B - 
1/7
  C - 
2/5
  D - 
1/9
  E - 
2/11
7-
Cho hình:

Hình nào trong 4 hình sau sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:


  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
8-
Một người đàn ông và một người đàn bà nói chuyện với nhau trong một lễ hội hóa trang:
"Tôi thật ra là đàn bà" – người hóa trang thành một hoàng tử nói vậy.
"Tôi thật ra là đàn ông" – người hóa trang thành nàng tiên nói vậy.
Nếu như có ít nhất một người nói dối thì ai là đàn ông ai là đàn bà?
  A - 
Người đàn ông nói dối. Người hóa trang thành hoàng tử là đàn bà, người hóa trang thành nàng tiên là đàn ông.
  B - 
Người đàn bà nói dối. Người hóa trang thành hoàng tử là đàn bà, người hóa trang thành nàng tiên là đàn ông.
  C - 
Cả hai người cùng nói dối. Người hóa trang thành hoàng tử là đàn ông, người hóa trang thành nàng tiên là đàn bà.
  D - 
Cả hai người cùng nói dối. Người hóa trang thành hoàng tử là đàn bà, người hóa trang thành nàng tiên là đàn ông.
9-
Chữ cái nào sẽ được tạo thành khi sắp xếp các mảnh này lại?

  A - 
Chữ W
  B - 
Chữ E
  C - 
Chữ I
  D - 
Chữ L
  E - 
Chữ K
  F - 
Chữ N
10-
Bạn phải xuất phát trên ô nào để băng qua mỗi ô khác?

  A - 
Ô 3A
  B - 
Ô 2B
  C - 
Ô 1C
  D - 
Ô 3B
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 131
Trắc Nghiệm IQ - 251
Trắc Nghiệm IQ - 272
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 281
Trắc Nghiệm IQ - 154
Trắc Nghiệm IQ - 209
Trắc Nghiệm IQ - 124
Trắc Nghiệm IQ - 119
Trắc Nghiệm IQ - 186
Trắc Nghiệm IQ - 241
Number Puzzles - Test 05
Trắc Nghiệm IQ - 231
Trắc Nghiệm IQ - 215
Trắc Nghiệm IQ - 192
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 182
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters