WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 249
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 11:24:51 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hình nào sẽ xuất hiện tiếp theo trong dãy này: A, B, C hay D?  

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
2-
Trong câu đố này, bạn cần phải tìm ra năm (niên đại) mà câu hỏi đặt ra, gốm bốn con số:
Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng số thứ ba.
Số thứ hai trừ đi số thứ tư bằng số thứ nhất.
Số thư nhất nhân cho số thứ hai bằng số thứ hai.
Số thứ ba cộng với số thứ tư bằng gấp đôi số thứ hai.
Số thứ nhất cộng với số thứ tư bằng số thư hai.
Số thứ hai trừ đi số thứ nhất bằng số thứ tư.
Số thứ hai nhân cho số thứ ba, cộng mỗi số hạng của kết quả nhân này để cho ra số thứ ba.
Số thứ ba nhân cho số thứ tư, cộng mỗi số hạng của kết quả nhân này để cho ra số thứ ba.
  A - 
1891
  B - 
1796
  C - 
1901
  D - 
1897
  E - 
1956
3-
Hình nào sẽ khớp với lỗ này: A, B, C hay D?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
4-
Có bao nhiêu hình vuông trong mạng này?

  A - 
53 hình
  B - 
54 hình
  C - 
55 hình
  D - 
56 hình
  E - 
57 hình
  F - 
58 hình
5-
Trong các hình sau, 2 hình nào khác với các hình còn lại?:

  A - 
Hình 1 và hình 4
  B - 
Hình 3 và hình 7
  C - 
Hình 2 và hình 9
  D - 
Hình 4 và hình 8
  E - 
Hình 1 và hình 5
  F - 
Hình 4 và hình 6
6-
Phải đặt mười tám hình tròn nhỏ vào các ô vuông dưới đây thế nào để mỗi ô vuông chỉ có một hình tròn, nhưng ở mỗi hàng dọc hay ngang đều có tổng cộng ba hình tròn.

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Xe một chở 24 ghế
Xe hai chở 36 ghế
Xe ba chở một số bàn
Đem đến nhà hàng, bàn ghế xếp chung
1 bàn 4 ghế kê cùng
Không dư chẳng thiếu ung dung ra về
Một người chạy đến: "Khoan! Ê"
"Mấy bàn, mấy ghế xin đề giấy đây"
Đố ai, ai biết, ai hay
Ai hay, ai biết ghi ngay khó gì.

  A - 
62 ghế và 14 bàn
  B - 
64 ghế và 16 bàn
  C - 
56 ghế và 14 bàn
  D - 
60 ghế và 15 bàn
  E - 
68 ghế và 17 bàn
8-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Số 36
  B - 
Số 23
  C - 
Số 12
  D - 
Số 54
  E - 
Số 34
  F - 
Số 65
  G - 
Số 10
9-
Hình nào lẻ bộ?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
  G - 
Hình G
  H - 
Hình H
  I - 
Hình I
10-
Tháng vừa qua, bác An và bác Thịnh đã lĩnh được tất cả 1.350.000 đ tiền lương. Bác An đã làm trong 24 ngày, bác Thịnh làm trong 21 ngày. Hỏi mỗi người chia nhau được bao nhiêu tiền, biết rằng tiền công mỗi ngày của hai bác là như nhau.
  A - 
Bác An: 620.000đ, Bác Thịnh: 730.000đ.
  B - 
Bác An: 720.000đ, Bác Thịnh: 630.000đ.
  C - 
Bác An: 680.000đ, Bác Thịnh: 670.000đ.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 221
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 25
Trắc Nghiệm IQ - 83
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 108
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 135
Trắc Nghiệm IQ - 106
Number Puzzles - Test 06
Trắc Nghiệm IQ - 121
Trắc Nghiệm IQ - 188
Trắc Nghiệm IQ - 209
Trắc Nghiệm IQ - 110
Trắc Nghiệm IQ - 164
Trắc Nghiệm IQ - 33
Trắc Nghiệm IQ - 144
Trắc Nghiệm IQ - 41
Trắc Nghiệm IQ - 189
Trắc Nghiệm IQ - 104
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters