WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Tứ Giác - Bài 08
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:10:12 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong hình chữ nhật có các kích thước là 5cm và 12cm. Khi đó độ dài đường chéo hình chữ nhật là:

  A - 
12cm
  B - 
13cm
  C - 
15cm
  D - 
17cm
2-
Chọn phát biểu sai:
  A - 
Tổng hai góc kề một cạnh của hình thang cân bằng 1800.
  B - 
Tổng hai góc kề một cạnh của hình thang bằng 1800.
  C - 
Tổng hai góc đối của hình thang bằng 1800.
  D - 
Tổng hai góc đối của hình thang cân bằng 1800.
3-
Hình thang ABCD (AB // CD ) có . Các góc của hình thang là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Chọn phát biểu đúng:
  A - 
Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.
  B - 
Hình thoi là tứ giác có bốn góc bằng nhau.
  C - 
Hình thoi là tứ giác có ba góc vuông.
  D - 
Hình thoi là tứ giác có các góc đối bằng nhau.
5-
Cho tam giác ABC có phân giác góc B cắt AC tại D. Qua D kẻ DE // BC (E nằm trên AB). Qua E kẻ đường thẳng vuông góc với BD, cắt BC tại F. Dễ dàng chứng minh được BEDF là hình thoi. Khi đó BEDF là hình vuông nếu tam giác ABC là:

  A - 
Vuông cân ở A
  B - 
Vuông ở A
  C - 
Đều
  D - 
Vuông ở B
6-
Tứ giác ABCD có
Số đo của góc là:
  A - 
500
  B - 
600
  C - 
700
  D - 
800
7-
Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm, AB = 2AD. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AB và CD. Hỏi khoảng cách giữa hai đường thẳng DE và BF là bao nhiêu?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Biết rằng ∆ IKL đối xứng với ∆ MNP qua d theo thứ tự các điểm tương ứng và . Khi đó số đo là:
  A - 
250
  B - 
350
  C - 
700
  D - 
Cả 3 đều sai
9-
Xét bài toán dựng hình sau: "Dựng hình thang ABCD có AB // CD. Biết BC = 4cm, AC = 3cm". Sắp xếp các ý sau một cách hợp lý để có cách dựng bài toán trên.
(1) Kẻ đoạn thẳng AC
(2) Dựng đoạn thẳng BC = 4cm
(3) Dựng cung tâm C bán kính 3cm cắt tia Bx tại A
(4) Dựng góc CBx bằng 400
  A - 
(3), (2), (1), (4)
  B - 
(2), (4), (3), (1)
  C - 
(1), (2), (3), (4)
  D - 
(3), (1), (2), (4)
10-
Cho tam giác ABC và A'B'C' đối xứng nhau qua O. Biết tam giác ABC có AC = 4cm, BC = 7cm. Chu vi của tam giác ABC là 17cm. Độ dài cạnh A'B' là:
  A - 
7cm
  B - 
17cm
  C - 
4cm
  D - 
6cm
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Tứ Giác - Bài 01
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Đề Xuất
Hình Học Lớp 8 - Bài 21
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 33
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Phân thức đại số - Bài 03
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Tam Giác Đồng Dạng - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 04
Phương trình bậc nhất một ẩn - Bài 05
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Bất Phương Trình Bậc Nhất - Bài 06
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 04
Tứ Giác - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 17
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 14
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 20
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 20
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 31
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters