WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông - Đề 28
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 13:18:23 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho tam giác ABC cân tại A, có 3 đường phân giác trong gặp nhau tại I, biết . Tính AC.

  A - 

  B - 

  C - 

  D - 
2-
bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Cho ∆ ABC vuông tại A, biết B = 300, BC = 16cm. Độ dài AC là:
  A - 
8cm
  B - 
2cm
  C - 
4cm
  D - 
16cm
4-
Nếu tam giác MNP vuông tại N và MN = 2cm, PN = 3cm thì cotM bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Hình vẽ sau thể hiện một cách để đo gián tiếp chiều rộng của một khúc sông mà việc đo đạc chỉ tiến hành tại một bờ sông. Nếu người ta đo được NP = 80m, α = 400 thì chiều rộng MN của khúc sÔng đó là bao nhiêu?

  A - 
≈ 40,0m
  B - 
≈ 61,28m
  C - 
≈ 95,34m
  D - 
≈ 67,13m
6-
Tam giác ABC có cạnh AB = 26cm, AC = 25cm, đường cao AH = 24cm. Tính độ dài BC.
  A - 
BC = 15
  B - 
BC = 17
  C - 
BC = 12
  D - 
BC = 18
7-
Sắp xếp các tỉ số lượng giác của theo thứ tự tăng dần là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Cho tam giác MNP vuông tại M. Kẻ MH vuông góc với NP. Khi đó bằng tỉ số nào sau đây?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Giá trị của biểu thức bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Hai chiếc thuyền A, B ở vị trí được minh họa như trong hình sau. Tính khoảng cách giữa chúng (làm tròn đến mét).

  A - 
80m
  B - 
102m
  C - 
100m
  D - 
95m
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Khái niệm về đường tròn - Đề 01
Khái niệm về đường tròn - Đề 02
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 2
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 1
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 24
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 04
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 29
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 28
Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông - Đề 30
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 23
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 25
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 26
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 27
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 17
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 15
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 26
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 05
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 28
Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu - Bài 13
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 25
Đề Xuất
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 27
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 07
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 21
Đường Tròn - Bài 54
Đường Tròn - Bài 81
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 25
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 09
Đường Tròn - Bài 75
Đường Tròn - Bài 76
Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn - Bài 33
Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn - Bài 27
Đường Tròn - Bài 35
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 25
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Bài 14
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 09
Đường tròn - Bài 21
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 04
Đường tròn - Bài 12
Đường Tròn - Bài 48
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters