WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 261
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:32:08 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hình nào khác với các hình còn lại?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
  G - 
Hình G
  H - 
Hình H
  I - 
Hình I
2-
Hình nào khớp với lỗ: A, B ,C hay D?. Các hình có thể xoay nhưng không được lật mặt.

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
3-
Trong các hình sau, 2 hình nào khác với các hình còn lại?:

  A - 
Hình B và hình E
  B - 
Hình A và hình D
  C - 
Hình C và hình I
  D - 
Hình D và hình H
  E - 
Hình A và hình E
  F - 
Hình G và hình I
4-
Một ông già lùa đàn ngựa đi bán ở nơi xa, nhưng trên đường đi, hễ qua một của ải là đều bị đòi đóng thuế, mà ông già lại không có tiền mang theo. Ông già rất thông minh nghĩ ra một cách là tới cửa ải nào cũng "nói khó" với lính canh cửa ải:
- Thôi thì thế này vậy, tôi xin nộp ½ số ngựa trong đàn ngựa, xem như tôi nộp thuế qua cửa ải. Chỉ xin các vị làm ơn cho tôi xin lại 1 con ngựa trong số ngựa giao nộp đó thôi, được không?
Lính canh ngựa đều đồng ý với đề nghị như vậy của ông già.
Kết quả là, ông lùa đàn ngựa qua 5 cửa ải, tới được nơi bán ngựa mà đàn ngựa vẫn còn 2 con ngựa.
Vậy bạn có biết lúc mới bắt đầu xuất phát của ông già có bao nhiêu con ngựa không?
  A - 
2 con ngựa
  B - 
3 con ngựa
  C - 
4 con ngựa
  D - 
5 con ngựa
  E - 
7 con ngựa
5-
Trong các hình sau đây, hình nào khác với các hình còn lại?:

  A - 
Hình 5
  B - 
Hình 7
  C - 
Hình 1
  D - 
Hình 10
  E - 
Hình 9
  F - 
Hình 8
  G - 
Hình 12
  H - 
Hình 11
  I - 
Hình 2
  J - 
Hình 6
6-
Nhân dịp năm mới, 5 người họ hàng, tên là A, B, C, D và E tụ tập với nhau. Họ bàn tám về mối quan hệ của họ với những người khác. Những người mà họ bàn luận đều nằm trong số 5 người bọn họ. Bốn người đã lần lượt nói:
(1) B là anh em với cha tôi
(2) E là bố vợ của tôi
(3) C là chồng tôi
(4) A là anh vợ của tôi
Bạn có biết những lời nói đó là do ai nói không? Quan hệ của từng người trong bọn họ là thế nào?
  A - 
(1) là do A nói; (2) là do B nói; (3) là do D nói; (4) là do C nói. Trong số đó B và C là anh em; A là anh vợ của B; D là cha của A; E là con trai hoặc con gái của C.
  B - 
(1) là do B nói; (2) là do A nói; (3) là do C nói; (4) là do D nói. Trong số đó C và D là anh em; A là anh vợ của B; E là cha của A; D là con trai hoặc con gái của C.
  C - 
(1) là do B nói; (2) là do C nói; (3) là do A nói; (4) là do D nói. Trong số đó A và C là anh em; A là anh vợ của E; A là cha của A; D là con trai hoặc con gái của D.
  D - 
(1) là do D nói; (2) là do B nói; (3) là do E nói; (4) là do C nói. Trong số đó B và C là anh em; A là anh vợ của B; E là cha của A; D là con trai hoặc con gái của C.
7-
Hãy điền các chữ số 2, 3, 4, 7, 8 vào chỗ …. Sao cho đẳng thức này được lập. Mỗi chữ số chỉ được sử dụng một lần duy nhất.  

  A - 
( 4 + 7 – 3 ) x 2 / 8 = 6
  B - 
( 8 + 7 – 4 ) x 2 / 3 = 6
  C - 
( 2 + 8 – 3 ) x 4 / 8 = 6
  D - 
( 7 + 8 – 2 ) x 3 / 4 = 6
  E - 
( 8 + 7 – 3 ) x 2 / 4 = 6
8-
Hãy tìm các chữ số thích hợp thay thế cho các chữ cái trong hình. Yêu cầu của đề bài là các chữ số ở trên mỗi cạnh bên của hình vuông xếp thành một dãy số có một quan hệ logic nhất định. Cặp mũi tên chung gốc chỉ vào cặp ô có chữ cái nào thì cặp ô có chữ cái đó có chứa chung một chữ số.

  A - 
H=30; A=6; B=10; E=30; F=14; C=10; D=6; G=14
  B - 
H=32; A=6; B=16; E=30; F=14; C=16; D=6; G=14
  C - 
H=34; A=8; B=10; E=34; F=14; C=10; D=8; G=14
  D - 
H=32; A=6; B=10; E=32; F=10; C=10; D=6; G=10
  E - 
H=32; A=6; B=10; E=32; F=14; C=10; D=6; G=14
  F - 
H=32; A=6; B=14; E=32; F=14; C=10; D=8; G=14
9-
Bạn có thể đếm ra bao nhiêu cụm 5 chữ số xếp theo mô hình (xếp theo thứ tự) là 24262 trong hình vẽ dưới đây? Hai chữ số đứng kế tiếp nhau trong cụm 5 chữ số phải được nối với nhau bằng một đường kẻ trong hình vẽ.

  A - 
78 hình
  B - 
81 hình
  C - 
89 hình
  D - 
96 hình
10-
Có 4 đứa trẻ là Alex, Blinda, Eric và cậu anh cả lớn nhất cùng tới bờ biển nghĩ hè. Vào một ngày nọ, khi ăn trưa mẹ hỏi:"Sáng nay ai đã nghịch sóng".
Đứa con cả đáp"
"Con không chú ý lắm nhưng con nghĩ là Alex và Blinda không đi cùng nhau. Có điều nếu Alex đi nghịch sóng thì chắc chắn nó sẽ không đi một mình. Mà nếu Eric đi nghịch sóng thì Alex và Blinda chắc chắn cũng đã đi cùng nó."
Vậy ai đã nghịch sóng?
  A - 
Alex
  B - 
Blinda
  C - 
Eric
  D - 
Đứa con cả lớn nhất
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 90
Trắc Nghiệm IQ - 91
Trắc Nghiệm IQ - 15
Trắc Nghiệm IQ - 237
Trắc Nghiệm IQ - 178
Trắc Nghiệm IQ - 146
Trắc Nghiệm IQ - 150
Trắc Nghiệm IQ - 224
Trắc Nghiệm IQ - 216
Trắc Nghiệm IQ - 245
Trắc Nghiệm IQ - 60
Trắc Nghiệm IQ - 61
Trắc Nghiệm IQ - 54
Trắc Nghiệm IQ - 242
Trắc Nghiệm IQ - 98
Trắc Nghiệm IQ - 46
Trắc Nghiệm IQ - 140
Trắc Nghiệm IQ - 267
Trắc Nghiệm IQ - 196
Trắc Nghiệm IQ - 193
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters