WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 266
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 15:33:48 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Bạn hãy nối lần lượt các chữ số trong bảng dưới đây bằng đường kẻ, sao cho tổng của chúng là 75. Hai chữ số nối với nhau bắt buộc phải đứng kế tiếp nhau trong bảng(theo hàng ngang hoặc cột dọc), bắt đầu xuất phát ở vị trí "a" và kết thúc ở vị trí "b".

  A - 
7+8+7+6+11+4+3+2+1+2+3+4+5+6+6+1+1+1+1=75
  B - 
7+8+4+6+5+6+3+2+1+4+3+4+5+6+7+1+1+1+1=75
  C - 
7+8+2+6+5+4+3+7+1+2+3+4+11+6+7+1+1+1+1=75
  D - 
7+8+7+6+5+4+3+2+1+2+3+4+5+6+7+1+1+1+1=75
2-
Bạn có thể đếm ra bao nhiêu cụm 3 chữ số xếp theo mô hình (xếp theo thứ tự) là 353 trong hình vẽ dưới đây? Hai chữ số đứng kế tiếp nhau trong cụm 3 chữ số phải được nối với nhau bằng một đường kẻ trong hình vẽ.

  A - 
62 cụm
  B - 
63 cụm
  C - 
64 cụm
  D - 
65 cụm
  E - 
66 cụm
  F - 
67 cụm
3-
Sắp xếp lại các từ tiếng Anh (là từ đơn) xuất hiện trong đoạn văn dưới đây theo trật tự (thứ tự) như trật tự trong từ điển (không tính tên riêng ghi ở phía dưới đoạn văn). Vậy thì bạn hãy cho biết, từ đơn thứ 13 là từ nào?
 Cossar was a large-bodied man with gaunt inelegant limbs casually placed at convenient corners of his body, and a face like carving abandoned as altogether too unpromising for completion.                                                                                                                        H.G.Wells
  A - 
was
  B - 
convenient
  C - 
abandoned
  D - 
corners
  E - 
altogether
  F - 
placed
  G - 
unpromising
4-
Nếu gọi hình vuông dưới đây là "hình tròn", gọi hình tròn là "hình tam giác", và gọi hình tam giác là "hình vuông", vậy bạn hãy cho biết có bao nhiêu "hình tròn" giao (cắt) với mỗi "hình tam giác"? Có bao nhiêu "hình vuông" được bao bởi mỗi "hình tròn"? Có bao nhiêu "hình tam giác" bao bên ngoài mỗi "hình vuông"?

  A - 
2 hình, 1 hình, 1 hình
  B - 
1 hình, 1 hình, 1 hình
  C - 
2 hình, 2 hình, 0 hình
  D - 
1 hình, 1 hình, 2 hình
  E - 
1 hình, 0 hình, 1 hình
5-
Điền dấu cộng hoặc dấu trừ vào đường khoanh tròn dưới đây sao cho 6 đẳng thức hàng dọc và hàng ngang đều được lập.

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Có 8 người tên là A,B,C,D,E,F,G,H tham gia thi trắc ngiệm môn học. Biết rằng:
(1) Trong 3 người B,C,D thì B đạt kết quả cao nhất, D đạt kết quả thấp nhất, nhưng không phải xếp vào bậc thứ 8;
(2) Thứ bậc xếp hạng của F vừa hay bằng số bình quân thứ bậc xếp hạng của A và C;
(3) F đạt thứ bậc cao hơn E 4 bậc;
(4) G đạt thứ bậc là 4;
(5) A đạt thứ bậc cao hơn C
Bạn có phán đoán ra tám người đó đạt thứ bậc như thế nào không?
  A - 
Xếp kết quả thi tuần tự theo thứ bậc của từng người là: A,B,F,G,C,D,E,H.
  B - 
Xếp kết quả thi tuần tự theo thứ bậc của từng người là: C,B,F,G,A,E,D,H.
  C - 
Xếp kết quả thi tuần tự theo thứ bậc của từng người là: H,C,D,A,B,F,E,G.
  D - 
Xếp kết quả thi tuần tự theo thứ bậc của từng người là: G,B,F,A,D,C,E,H.
7-
Xếp chồng 4 hình chữ nhật dưới đây, bạn có thể thấy từ tiếng anh nào hiện ra?

  A - 
TUNK
  B - 
TRUCK
  C - 
THINK
  D - 
THANK
8-
Trong các hình sau, hình nào khác với các hình còn lại?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
  G - 
Hình G
  H - 
Hình H
  I - 
Hình I
9-
A,B,C và D là bốn bạn học cùng rủ nhau đi mua hàng ở một siêu thị nọ. Mỗi người họ mua một thứ hàng trong số hàng sau: máy nghe nhạc mang theo người, đôi giày, một chiếc quần thể thao và một chiếc áo sơ mi.
Bốn thứ hàng đó mỗi thứ bán ở một tầng của siêu thị. Lại biết:
(1) A đã đi vào tầng 1
(2) Tầng 4 là nơi bán máy nghe nhạc
(3) B đã mua một đôi giày
(4) C mua hàng ở tầng 2
(5) A không mua áo sơ mi
Vậy bạn phán đoán xem mỗi người trong bọn họ mua hàng gì, ở tầng nào của siêu thị?
  A - 
A vào tầng 2 mua đôi giày; B vào tầng 3 mua quần thể thao; C vào tầng 4 mua áo sơ mi; D mua máy nghe nhạc ở tầng 1 của siêu thị.
  B - 
A vào tầng 1 mua áo sơ mi; B vào tầng 3 mua đôi giày; C vào tầng 2 mua quần thể thao; D mua máy nghe nhạc ở tầng 4 của siêu thị.
  C - 
A vào tầng 4 máy nghe nhạc; B vào tầng 3 mua đôi giày; C vào tầng 1 mua quần thể thao; D mua áo sơ mi ở tầng 2 của siêu thị.
  D - 
A vào tầng 1 mua quần thể thao; B vào tầng 3 mua đôi giày; C vào tầng 2 mua áo sơ mi; D mua máy nghe nhạc ở tầng 4 của siêu thị.
10-
Hình nào khớp với lỗ: A, B ,C hay D?. Các hình có thể xoay nhưng không được lật mặt.

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 100
Trắc Nghiệm IQ - 125
Trắc Nghiệm IQ - 151
Trắc Nghiệm IQ - 220
Trắc Nghiệm IQ - 171
Trắc Nghiệm IQ - 06
Trắc Nghiệm IQ - 102
Trắc Nghiệm IQ - 252
Trắc Nghiệm IQ - 105
Trắc Nghiệm IQ - 273
Trắc Nghiệm IQ - 230
Trắc Nghiệm IQ - 194
Trắc Nghiệm IQ - 184
Trắc Nghiệm IQ - 146
Trắc Nghiệm IQ - 129
Trắc Nghiệm IQ - 47
Trắc Nghiệm IQ - 155
Trắc Nghiệm IQ - 272
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters