Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 268
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:41:03 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Số 10
  B - 
Số 12
  C - 
Số 14
  D - 
Số 16
  E - 
Số 18
  F - 
Số 20
2-
Bạn hãy quan sát bảng giá dưới đây và tìm ra giá của sản phẩm cuối cùng?

  A - 
21
  B - 
31
  C - 
18
  D - 
26
  E - 
34
  F - 
29
3-
Trong các hình sau, 3 hình nào khác với các hình còn lại?:

  A - 
Hình 4, hình 6 và hình 12
  B - 
Hình 2, hình 9 và hình 11
  C - 
Hình 3, hình 7 và hình 9
  D - 
Hình 6, hình 8 và hình 10
4-
Trong các hình sau, hình nào khác với các hình còn lại?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
  G - 
Hình G
  H - 
Hình H
  I - 
Hình I
5-
Hình nào lẻ bộ?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
  G - 
Hình G
  H - 
Hình H
  I - 
Hình I
6-
Bốn thiếu nữ trò chuyện với nhau về cuộc sống tương lai.
A nói:
- B chẳng thể trở thành nhà nghệ thuật được đâu!
- C sẽ là người giàu nhất trong số chúng ta!- B nói
C nói:
- D chẳng thể trở thành nhà văn.
- Tôi sẽ kết hôn khi 24 tuổi! – D nói.
Sau đó nhiều năm chỉ một dự đoán của một trong bốn người đó là chính xác, nhưng quả là một trong số bọn họ có người rất giàu, có nhà nghệ thuật, có nhà văn. Lại biết thêm là, dự đoán của nhà nghệ thuật là sai.
Vậy ai trong số bọn họ là nhà nghệ thuật?
  A - 
A trở thành nhà nghệ thuật
  B - 
B trở thành nhà nghệ thuật
  C - 
C trở thành nhà nghệ thuật
  D - 
D trở thành nhà nghệ thuật
7-
Xếp chồng 4 hình chữ nhật dưới đây, bạn có thể thấy từ tiếng anh nào hiện ra?

  A - 
VOLUNTEER
  B - 
VERGIBLE
  C - 
VEGETABLE
8-
Hình nào khớp với lỗ: A, B ,C hay D?. Các hình có thể xoay nhưng không được lật mặt.

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
9-
Anh trai của cô bé Trương có năm người bạn thân. Trong năm người đó, mỗi người hoặc là giáo sư, hoặc là kỹ sư, đồng thời có 3 người tuổi ít hơn 25, hai người tuổi nhiều hơn 25.
Nếu biết thêm là:
(1) Trong năm người (bao gồm anh trai của cô bé Trương) có hai kỹ sư và ba giáo sư.
(2) A và C là sinh cùng năm; D và M có tuổi bình quân 25;
(3) B và M có nghề nghiệp như nhau; C và D có nghề nghiệp khác nhau;
(4) Anh của cô bé Trương là kỹ sư và tuổi nhiều hơn 25.
Vậy bạn có biết trong năm người đó, ai là anh trai của cô bé Trương?
  A - 
Anh trai của co bé Trương là A
  B - 
Anh trai của co bé Trương là B
  C - 
Anh trai của co bé Trương là C
  D - 
Anh trai của co bé Trương là D
  E - 
Anh trai của co bé Trương là M
10-
Điền các chữ số 4, 5, 6, 8, 9 vào chỗ …, sao cho đẳng thức này được lập. Mỗi chữ số chỉ được sử dụng duy nhất một lần.

  A - 
(8+5-9)x4/6=1
  B - 
(6+5-8)x4/9=1
  C - 
(6+4-9)x5/8=1
  D - 
(6+5-9)x4/8=1
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 09
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 05
Trắc Nghiệm IQ - 07
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 11
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 221
Trắc Nghiệm IQ - 80
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 51
Trắc Nghiệm IQ - 76
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 60
Trắc Nghiệm IQ - 27
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 111
Trắc Nghiệm IQ - 154
Trắc Nghiệm IQ - 168
Trắc Nghiệm IQ - 105
Trắc Nghiệm IQ - 35
Trắc Nghiệm IQ - 128
Trắc Nghiệm IQ - 217
Trắc Nghiệm IQ - 120
Trắc Nghiệm IQ - 39
Number Puzzles - Test 04
Trắc Nghiệm IQ - 240
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters