WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 271
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:10:01 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hình nào khác với các hình còn lại?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
  G - 
Hình G
  H - 
Hình H
  I - 
Hình I
2-
Trong các hình sau, 3 hình nào khác với các hình còn lại?:

  A - 
Hình 2, hình 3, hình 9
  B - 
Hình 1, hình 4, hình 8
  C - 
Hình 7, hình 9, hình 10
  D - 
Hình 6, hình 7, hình 8
  E - 
Hình 4, hình 7, hình 9
3-
Ba làm công ở cửa hàng vịt quay. Hôm đó có 2 vị khách lại mua con vịt cuối cùng. Con vịt đó nặng 2kg. Khách hàng A mua thân vịt quay, giá 29,6 ngàn đồng; khách hàng B mua đùi vịt, giá 8,2 ngàn đồng, mà đùi vịt mỗi kg giá 2 ngàn đồng.
Vậy thân vịt và đùi vịt mỗi thứ nặng bao nhiêu?
  A - 
Thân vịt quay nặng 1,9kg; đùi vịt nặng 0,1kg
  B - 
Thân vịt quay nặng 1,4kg; đùi vịt nặng 0,6kg
  C - 
Thân vịt quay nặng 1,6kg; đùi vịt nặng 0,4kg
4-
Hình nào lẻ bộ?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
  G - 
Hình G
  H - 
Hình H
  I - 
Hình I
5-
Thỏ A và thỏ B đi hái nấm. Do thỏ A hái nhiều hơn 1 giờ, cho nên số nấm nó hiện có nhiều hơn B 26 chiếc nấm. Nếu thỏ A và thỏ B mỗi con đều hái thêm 4 chiếc nấm nữa thì số nấm thỏ A có bằng gấp 3 lần số nấm của thỏ B.
Vậy xin hỏi: số nấm của thỏ A, thỏ B là bao nhiêu?
  A - 
Thỏ B có 11 chiếc nấm, thỏ A có 37 chiếc nấm.
  B - 
Thỏ B có 8 chiếc nấm, thỏ A có 34 chiếc nấm.
  C - 
Thỏ B có 15 chiếc nấm, thỏ A có 41 chiếc nấm.
  D - 
Thỏ B có 9 chiếc nấm, thỏ A có 35 chiếc nấm.
  E - 
Thỏ B có 10 chiếc nấm, thỏ A có 36 chiếc nấm.
6-
Hình nào khớp với lỗ: A, B ,C hay D?. Các hình có thể xoay nhưng không được lật mặt.

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
7-
Xếp chồng 4 hình chữ nhật dưới đây, bạn có thể thấy từ tiếng anh nào hiện ra?

  A - 
HOUND
  B - 
HUNT
  C - 
KIND
  D - 
HIND
8-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Số 1
  B - 
Số 2
  C - 
Số 3
  D - 
Số 4
  E - 
Số 5
  F - 
Số 6
  G - 
Số 7
9-
Quan sát bảng dưới đây, tìm ra quy luật trong bảng đó, tìm ra giá cuối cùng?

  A - 
Số 21
  B - 
Số 16
  C - 
Số 7
  D - 
Số 9
10-
Bạn có thể đếm ra bao nhiêu cụm năm chữ số xếp theo mô hình (xếp theo thứ tự) là 79797 trong hình vẽ dưới đây? Hai chữ số đứng kế tiếp nhau trong cụm trên phải được nối với nhau bằng một đường kẻ.

  A - 
45 hình
  B - 
76 hình
  C - 
32 hình
  D - 
19 hình
  E - 
66 hình
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 162
Trắc Nghiệm IQ - 176
Trắc Nghiệm IQ - 196
Trắc Nghiệm IQ - 126
Trắc Nghiệm IQ - 92
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 257
Trắc Nghiệm IQ - 118
Trắc Nghiệm IQ - 267
Trắc Nghiệm IQ - 188
Trắc Nghiệm IQ - 160
Trắc Nghiệm IQ - 271
Trắc Nghiệm IQ - 181
Trắc Nghiệm IQ - 261
Trắc Nghiệm IQ - 280
Trắc Nghiệm IQ - 216
Trắc Nghiệm IQ - 182
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters