WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 274
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 16:51:36 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hình nào lẻ bộ?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
  G - 
Hình G
  H - 
Hình H
  I - 
Hình I
2-
Trong các hình sau, 4 hình nào khác với các hình còn lại?

  A - 
Hình 1, hình 3, hình 6 và hình 7
  B - 
Hình 1, hình 2, hình 5 và hình 8
  C - 
Hình 3, hình 7, hình 8 và hình 9
  D - 
Hình 4, hình 5, hình 8 và hình 9
  E - 
Hình 3, hình 6, hình 7 và hình 8
3-
Hình nào khớp với lỗ: A, B ,C hay D?. Các hình có thể xoay nhưng không được lật mặt.

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
4-
Xếp chồng 4 hình chữ nhật dưới đây, bạn có thể thấy từ tiếng anh nào hiện ra?

  A - 
KEY
  B - 
HAND
  C - 
KIND
  D - 
HIND
5-
Trong các hình sau, hình nào khác với các hình còn lại?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
  G - 
Hình G
  H - 
Hình H
  I - 
Hình I
6-
Chữ cái nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Chữ Q
  B - 
Chữ F
  C - 
Chữ J
  D - 
Chữ Y
  E - 
Chữ I
  F - 
Chữ H
  G - 
Chữ A
7-
Bé Hoa đi nhanh từ tầng 1 tới tầng 10, mất 72 giây. Với tốc độ như thế thì bé đi từ tầng 1 tới tầng 4 hết thời gian là bao nhiêu giây?
  A - 
Cần 22 giây.
  B - 
Cần 24 giây.
  C - 
Cần 26 giây.
8-
Có 45 học sinh xếp thành một hàng dài đi du xuân.
Người xếp hàng thứ 14, tính từ người đi đầu, là V.
Người xếp hàng thứ 8, tính từ người cuối cùng, là T.
Xin hỏi V và T cách nhau bao nhiêu người?
  A - 
30 người
  B - 
31 người
  C - 
32 người
  D - 
33 người
9-
Bạn hãy ghép nửa trái tim vào một nữa vừa vặn với nó nhé:

  A - 
A & D; C & B; H & E; F & G
  B - 
B & D; C & A; H & F; E & G
  C - 
B & D; C & A; H & E; F & H
  D - 
A & C; E & B; H & D; F & G
10-
Hai hình nào dưới đây ghép lại với nhau để tạo ra được hình cho sẵn?

  A - 
A & F
  B - 
B & E
  C - 
A & D
  D - 
E & F
  E - 
C & D
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 130
Number Puzzles - Test 06
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 97
Trắc Nghiệm IQ - 122
Trắc Nghiệm IQ - 55
Trắc Nghiệm IQ - 24
Trắc Nghiệm IQ - 223
Trắc Nghiệm IQ - 47
Trắc nghiệm IQ - 18
Trắc Nghiệm IQ - 91
Trắc Nghiệm IQ - 233
Trắc Nghiệm IQ - 127
Trắc Nghiệm IQ - 148
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters