WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 275
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:21:15 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hình nào lẻ bộ?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
  G - 
Hình G
  H - 
Hình H
  I - 
Hình I
2-
Trong các hình sau, 2 hình nào khác với các hình còn lại?

  A - 
Hình 2, hình 4
  B - 
Hình 3, hình 7
  C - 
Hình 5, hình 6
  D - 
Hình 1, hình 3
3-
Hình nào khớp với lỗ: A, B ,C hay D?. Các hình có thể xoay nhưng không được lật mặt.

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
4-
Xếp chồng 4 hình chữ nhật dưới đây, bạn có thể thấy từ tiếng anh nào hiện ra?

  A - 
LOVE
  B - 
LIVE
  C - 
LONG
  D - 
LENGTH
5-
Trong các hình sau, hình nào khác với các hình còn lại?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
6-
Bé Hoa có một lọ mứt hoa quả, bé rất thích mứt quả đựng trong lọ.
Mỗi ngày bé lấy ½ quả mứt chứa trong lọ, sau đó lại cho vào ½ số mứt quả lấy ra. Cứ như vậy thì sau 20 ngày, trong lọ còn lại 2 quả mứt.
Vậy bạn có thể tính ra bé vốn có bao nhiêu quả mứt quả không?
  A - 
Hoa có 12 quả mứt hoa quả.
  B - 
Hoa có 8 quả mứt hoa quả.
  C - 
Hoa có 2 quả mứt hoa quả.
7-
Trong một buổi dạ hội, có ba người bạn thân rất lâu không gặp nhau, thế là thân thiết bắt tay lẫn nhau.
Vậy họ phải bắt tay nhau tổng cộng mấy lần?
  A - 
1 lần
  B - 
2 lần
  C - 
3 lần
  D - 
4 lần
8-
Các hình sau đây đều xuất hiện hai lần trong hộp, trừ một hình duy nhất.


Bạn có phát hình ra hình lẻ loi ấy trong các hình sau không:

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
  F - 
Hình 6
  G - 
Hình 7
  H - 
Hình 8
  I - 
Hình 9
  J - 
Hình 10
9-
Hoa văn nào dưới đây được tạo ra từ cách gấp và cắt này?

  A - 
Hoa văn A
  B - 
Hoa văn B
  C - 
Hoa văn C
10-
Bạn hãy thử tính xem chú chó này chiếm khoảng không gian với diện tích bao nhiêu nhé?

  A - 
3500 mm2
  B - 
4000 mm2
  C - 
4500 mm2
  D - 
4750 mm2
  E - 
5000 mm2
  F - 
5250 mm2
  G - 
5500 mm2
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 229
Trắc Nghiệm IQ - 116
Trắc Nghiệm IQ - 122
Trắc Nghiệm IQ - 107
Trắc Nghiệm IQ - 176
Trắc Nghiệm IQ - 03
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 28
Trắc Nghiệm IQ - 266
Trắc Nghiệm IQ - 210
Trắc Nghiệm IQ - 170
Trắc Nghiệm IQ - 70
Trắc Nghiệm IQ - 62
Trắc Nghiệm IQ - 44
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters