WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 276
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:08:26 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hình nào lẻ bộ?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
  G - 
Hình G
  H - 
Hình H
  I - 
Hình I
2-
Trong các hình sau, hình nào khác với các hình còn lại?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
3-
Hình nào khớp với lỗ: A, B ,C hay D?. Các hình có thể xoay nhưng không được lật mặt.

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
4-
Xếp chồng 4 hình chữ nhật dưới đây, bạn có thể thấy từ tiếng anh nào hiện ra?

  A - 
QUESTION
  B - 
QUEEN
  C - 
GLOBAL
  D - 
SUPPORT
5-
Trong các hình sau, hình nào khác với các hình còn lại?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
  G - 
Hình G
  H - 
Hình H
  I - 
Hình I
6-
Trong một phòng trọ có 7 nam sinh cùng ở, họ phân công nhau mỗi người trực nhật một ngày trong một tuần:
(1) A trực nhật muộn hơn C 1 ngày
(2) D trực nhật muộn hơn E 2 ngày
(3) B trực nhật sớm hơn G 3 ngày
(4) Ngày trực nhật của F vừa hay nằm giữa ngày trực nhật của B và C, đồng thời là ngày thứ 5.
Bạn có biết lịch trực nhật của họ như thế nào không?
  A - 
Ngày thứ 2 do A trực nhật
Ngày thứ 3 do B trực nhật
Ngày thứ 4 do D trực nhật
Ngày thứ 5 do F trực nhật
Ngày thứ 6 do G trực nhật
Ngày thứ 7 do C trực nhật
Ngày chủ nhật do E trực nhật
  B - 
Ngày thứ 2 do B trực nhật
Ngày thứ 3 do E trực nhật
Ngày thứ 4 do F trực nhật
Ngày thứ 5 do D trực nhật
Ngày thứ 6 do G trực nhật
Ngày thứ 7 do C trực nhật
Ngày chủ nhật do A trực nhật
  C - 
Ngày thứ 2 do E trực nhật
Ngày thứ 3 do B trực nhật
Ngày thứ 4 do D trực nhật
Ngày thứ 5 do F trực nhật
Ngày thứ 6 do G trực nhật
Ngày thứ 7 do C trực nhật
Ngày chủ nhật do A trực nhật
7-
Đội bóng của trường thắng lợi trong thi đấu trở về, nhà trường phái người xếp hàng ở cổng trường để hoan nghênh.
Hàng ngũ hoan nghênh dài 100m, hai bên đường cứ cách 5m có một người đứng.
Vậy tổng cộng cần bao nhiêu người xếp hàng để hoan nghênh?
  A - 
40 người
  B - 
41 người
  C - 
42 người
  D - 
43 người
8-
Ba miếng ghép nào ráp vừa hình cho sẵn để tạo thành một hình vuông hoàn chỉnh?:


  A - 
C, D & F
  B - 
A, B & E
  C - 
B, D & F
  D - 
A, C & E
9-
Hãy sắp xếp các từ tiếng Anh (từ đơn) xuất hiện trong đoạn văn dưới đây theo thứ tự như trong từ điển (phần tên riêng ghi ở cuối đoạn văn không tính), vậy từ 13 sẽ là từ nào?:
Cossar was a large-bodied man with gaunt inelegant limbs casually at convenient corners of his body, and a face like a carving abandoned as altogether too unpromising for completion.
                                                                                                                     H.G.Wells
  A - 
carving
  B - 
too
  C - 
unpromising
  D - 
abandoned
  E - 
convenient
  F - 
face
10-
Điền số còn thiếu vào dấu chấm hỏi:

  A - 
Số 6
  B - 
Số 11
  C - 
Số 15
  D - 
Số 9
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 222
Trắc Nghiệm IQ - 272
Trắc Nghiệm IQ - 36
Trắc Nghiệm IQ - 39
Trắc Nghiệm IQ - 250
Trắc Nghiệm IQ - 62
Number Puzzles - Test 02
Trắc Nghiệm IQ - 22
Trắc Nghiệm IQ - 03
Trắc Nghiệm IQ - 172
Trắc Nghiệm IQ - 148
Trắc Nghiệm IQ - 26
Trắc Nghiệm IQ - 226
Trắc Nghiệm IQ - 91
Trắc Nghiệm IQ - 143
Trắc nghiệm IQ - 248
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters